ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7412
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5868
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570475
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152586
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 16، ، شماره پی در پی 83 ، تعداد صفحات 320 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . ادبیات شهادت در دوران نوزایی انقلابی با تأکید بر عناصر اسطوره ای

  • سمیره همتی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 1-15
  زمینه و هدف: مضمون شهادت در عرصه علوم قدیم چون فقه، عرفان و فلسفه و دانشهای نو چون جامعه شناسی و حقوق، موضوع مباحثات فراوان بوده و هست؛ ولی در این مبحث ادبی، شهادت از منظر اسطوره مرگ‌آگاهی برای درک جاودانگی و کنش خودقربانی ‌کردن، و شهید در شمایل ...
 • 2 . بازخوانی و تحلیل نُه منظومۀ کهن عاشقانه

  • فروغ ابراهیمی گوکی ، هوشمند اسفندیارپور (نویسنده مسئول)، صدیقه علیپور

  • صفحه 17-36
  زمینه و هدف: داستانهای عاشقانه، یکی از انواع غنی شعر فارسی است که پیوسته تجلیگاه احساسات لطیف و اندیشه های بکر شاعران پارسیگوی بوده است. در ادبیات فارسی داستانهای عاشقانۀ متعددی وجود دارد که در این جستار به تحلیل و مقایسۀ نُه منظومۀ عاشقانه در قرو...
 • 3 . معرفی، بررسی و تحلیل سبکی نسخ خطی «سبع سنابل» میرعبدالواحد بلگرامی

  • عفت جلالی سروستانی ، محمدهادی خالق‌زاده (نویسنده مسئول)، محمدرضا معصومی

  • صفحه 37-51
  زمینه و هدف: میرعبدالواحدبن ابراهیم‌بن قطب الدین‌بن ماهرو بلگرامی از علمای متبحر و صوفی‌مشرب هندوستان است که مشرب عرفانیش چشتیه بوده و کتاب «سبع سنابل» از آثار وی است. هدف پژوهش در این مقاله، معرفی، بررسی و تحلیل سبکی نسخ خطی «سبع سنابل» است. تصحی...
 • 4 . بررسی سبکی و محتوایی نسخه ای از دیوان اشعار عارف سنندجی؛ شاعر قرن سیزدهم هجری

  • صباح حسینی ، محمدعلی گذشتی (نویسنده مسئول)، اشرف شیبانی اقدم

  • صفحه 53-72
  زمینه و هدف: عارف سنندجی یکی از شاعران گمنام دورۀ قاجار و معاصر ناصرالدین شاه بوده است. از دیوان عارف تاکنون سه نسخه شناسایی شده که دو نسخه در مجموعه ها و آرشیوهای شخصی کشور (یک نسخه در گیلان و نسخۀ دیگر در سنندج) و یک نسخه در کتابخانۀ اوقاف در شه...
 • 5 . تحلیل انتقادی گفتمان دینی‌‌ ـ سیاسی در بخش تاریخی شاهنامۀ فردوسی

  • علی مسعودی سوران ، ابوالقاسم قوام (نویسنده مسئول)، محمدتقی ایمان‌پور ، علی علیزاده

  • صفحه 73-90
  زمینه و هدف: در این پژوهش، که برپایۀ تلفیق مؤلّفه های مهم و کاربردی تحلیل انتقادی گفتمان «فرکلاف» و «لاکلا و موفه» شکل گرفته است، برآنیم تا ضمن بررسی گفتمانهای برون‌متنی با مؤلّفه های مهمّ گفتمان‌مدار نشان دهیم گفتمان دینی - سیاسی بخش تاریخی شاهنا...
 • 6 . بررسی ویژگیهای سبکی کتاب قسطاس‌الاطبّا (نورالدین محمدبن ‌عبدالله شیرازی)

  • محمد افراسیابی ، زهرا رفیعی (نویسنده مسئول)، سیدمحمود صادقی

  • صفحه 91-103
  زمینه و هدف: کتاب قسطاس‌الاطبّا از کتابهای معتبر پزشکی و فرهنگی چنددانشی است که نورالدین محمدبن ‌عبدالله شیرازی، پزشک نامدار و پرکار عهد صفویه (قرن یازدهم) به رشته تحریر درآورده است. هدف این پژوهش، ضمن معرفی نویسنده و نسخ خطی قسطاس‌الاطبّا، تبیین و...
 • 7 . معرفی جُنگ شمارۀ 3423 Arabic کتابخانۀ ملی فرانسه

  • فیروزه هاشمی فشارکی ، مهرداد چترایی عزیزآبادی (نویسنده مسئول)، محبوبه خراسانی ، شهرزاد نیازی

  • صفحه 105-125
  زمینه و هدف: اشتمال جنگها و سفینه‎ها بر اشعار شاعران مختلف که بعضی گمنام و ناشناسند، علاوه بر آنکه این آثار را همردۀ دیوانها و تذکره ها و تاریخ ادبیاتها قرار داده است، نشان‌دهندۀ ذائقه ادبی مردم در زمان فراهم آمدنشان است. به همین جهت سفینه های شعری...
 • 8 . سبک‌شناسی لایه ای و هرمنوتیک عارفانه در مصنفات علاءالدوله سمنانی

  • ناهید نصیر (نویسنده مسئول)، رضا سمیع‌زاده ، سیداسماعیل قافله باشی

  • صفحه 127-143
  زمینه و هدف: سبک شناسی لایه ای بعنوان روشی نوین، حاصل نگاه بینارشته ای سبک شناسی سنتی، هرمنوتیک و زبان‌شناسی است. این روش در پی درک و تحلیل دقیق لایه های آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک متن است. این پژوهش با هدف شناخت واژه های پربسامد، ...
 • 9 . مطالعه سبک شناسی دیوان غزلیات مذنب بدایونی شاعرِ دوره بازگشت (براساس چهار نسخه خطی)

  • نادره شاه آبادی ، احمد خاتمی (نویسنده مسئول)، علیرضا صالحی ، ابوالفضل مرادی رستا

  • صفحه 145-161
  زمینه و هدف: مذنب بدایونی یکی از شعرای ناشناخته غزلسرای دوره قاجار است. این پژوهش تلاش میکند به بیان ویژگیهای سبکی، مضمون شعر وی و همچنین زیباییهای ادبی آن بپردازد. هدف پژوهشگر تعیین بسامدها و میزان تقلید مذنب از سبک قدما نمیباشد، بلکه تعیین و بر...
 • 10 . بررسی‌ «منِ» عاطفی در مرثیه های فارسی (با تکیه بر شاعران سده های چهارم تا هشتم)

  • صادق جوادی ، طاهره صادقی تحصیلی (نویسنده مسئول)، محمد خسروی شکیب ، محمدرضا روزبه

  • صفحه 163-181
  زمینه و هدف: در تاریخ ادبیات فارسی هریک از شاعران براساس اندیشه و نگرش خاص خود، به مرثیه سرایی پرداخته و عواطف خود را در مراثی بازتاب داده اند. عنصر عاطفه در مرثیه حضوری پررنگ دارد و در ادبیات برابر با «منِ عاطفی» است و ازآنجاکه مرثیه بیانگر احسا...
 • 11 . وصال خداوند بمثابۀ نکاح: بررسی یک استعارۀ مفهومی کلیدی در کشف الاسرار روزبهان

  • معین کاظمی‌فر (نویسنده مسئول)

  • صفحه 183-193
  زمینه و هدف: استعاره در نظریه های معاصر، نه صرفاً ابزار زیبایی‌شناسی، بلکه فرایند شناختی بنیادین ذهن انسان تلقی میشود. طبق نظریۀ استعارۀ مفهومی، استعارۀ «فهم و تجربه» یک حوزۀ مفهومی در اصطلاحات و عباراتِ یک حوزۀ مفهومی دیگر است. این تحقیق کوششی ...
 • 12 . توصیف و تحلیل سبک زبانى داستانهاى معاصر فارسى با تکیه بر نظریه های مقوله و میزان و تحلیل گفتمان انتقادى (مطالعۀ موردى: توصیف و تحلیل گروه هاى فعلى داستانهاى چشمهایش و سووشون)

  • حسام السلامه ، حمید طاهری (نویسنده مسئول)

  • صفحه 195-217
  زمینه و هدف: تحلیل و بررسی ساختار دستوری و زبانی متون ادبی، یکی از مهمترین شاخه های سبک‌شناسی و نقد و تحلیل آثار ادبی است، بویژه زمانی که بحث مقایسه سبک زبانی داستانهای زنان و مردان باشد؛ توجّه به ساختارهای دستوری آنها، میتواند تفاوتهای سبک و سطح ...
 • 13 . تحلیل محتوایی و سبکی نسخۀ خطی فوائدالسالکین

  • بهاره محمدزاده ، اصغر دادبه (نویسنده مسئول)، عبدالحسین فرزاد

  • صفحه 219-231
  زمینه و هدف: آثار عرفانی بستر مناسبی جهت ایجاد معنا و تفاسیر معنوی به شمار می آیند. فوائدالسالکین نسخه ای است تألیف «بابا فریدالدین»، از مؤلفان قرن ششم و هفتم شبه قاره. موضوع نسخه، ذکر مجالس پیران صوفیه است بطور عام و بررسی مجالس پیران چشتیه و قطب ...
 • 14 . نقش آب و اسطورۀ روئین تنی اسفندیار در مقایسه با زیگفرید و آشیل

  • فرشته دیور ، منوچهر اکبری (نویسنده مسئول)

  • صفحه 233-243
  زمینه و هدف: اسطوره و اندیشۀ روئین تنی که ریشه ای کهن دارد، کنایه از آرزوی بشر در آسیب ناپذیر ماندن، بیمرگی و عمر جاوید میتواند باشد و تجلی نیاز انسان به جاودانگی و پهلوانی را آشکار مینماید. بشر، بعنوان موجود زنده، زمانی که دریافت مرگ و نیستی، زند...
 • 15 . مؤلفه های چندصدایی باختین در رمان «درازنای شب» اثر جمال میرصادقی

  • زهره دست‌پاک ، سعید حمیدیان (نویسنده مسئول)، فرهاد طهماسبی

  • صفحه 245-262
  زمینه و هدف: یکی از ابزارهای خوانش اثربخش متون ادبی بمنظور واکاوی بخشهای پنهان و کشف لایه های زیرین متن، استفاده از رویکردهای جدید نقد ادبی است. آراء و عقاید میخائیل باختین، نظریه پرداز روس یکی از این رویکردهاست که تا حدود زیادی از جامعه شناسی ادب...