ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
جستجو در مقالات
خبر مهم

پژوهشگران ارجمند لطفا توجه فرمایند که این مجله هیچ رابط یا واسطه یا دوست یا سفارش کننده ای در هیچ کجای ایران ندارد.لطفا مقالات خود را مستقیما به ایمیل مجله بفرستید و سخن هیچ موسسه و واسطه ای را نپذیرید.اگر مقاله ای نیاز به راهنمائی داشت خودمان بصورت رایگان تا حد امکان راهنمائیش خواهیم کرد.ضمنا ما تحت هیچ عنوانی هیچ پولی افزونتر از مصوبه هیات تحریریه نمیگیریم. موسسات یا افرادی که وعده پذیرش یا چاپ یا تسریع داوری یا راهنمائی دارند هیچ انتسابی با این مجله ندارند.

آخرین شماره: سال 14، ، شماره پی در پی 59 ، تعداد صفحات 397 XML issn:2789-2008
 • 1. بررسی کاربرد متناقض‌نمایی در اشعار کلیم کاشانی از چهار دیدگاه محتوایی، زیباشناسی، عرفانی و ارتباط دو سویه

  • زهره راحمی ، اصغر رضاپوریان (نویسنده مسئول)، محمد حکیم آذر
  • صفحه 1-22
  پارادوکس یا متناقض‌نما، یکی از عوامل آشنایی‌زدایی و برجستگی کلام در شعر است. این شگرد ادبی، از قرن ششم در ادبیّات فارسی کم و بیش بکار رفته و در قرن دهم به یکی از ویژگیهای برجستۀ سبک هندی تبدیل شده است. این صورت ازصورخیال که در اشعار کلیم کاشانی با...
  فروردین 1400 Pdf
 • 2. ژانر گفتمانی کتاب مقالات شمس تبریزی

  • سید اسماعیل فرجی اصطلخ پشتی ، رضا حیدری نوری (نویسنده مسئول)، ملک محمد فرخ زاد
  • صفحه 23-38
  ژانر گفتمانی، پیوستاری است میان گفتار و نوشتار که در آن عناصر گونۀ گفتاری و گونۀ نوشتاری زبان درهم آمیخته شده است. زبان بکار رفته در مقالات شمس، زبانی خاص و تا حدی متفاوت از زبان متون دورۀ پیش از خود و البته دوره‌های بعدی است. گفتاری که گوینده‌اش ...
  فروردین 1400 Pdf
 • 3. تحلیل سبک شناسانه دو قسمت شاهنامه (اساطیری- حماسی و تاریخی)

  • فاطمه جعفری نیا (نویسنده مسئول)، صفیه مرادخانی ، علی حیدری ، محمدرضا حسنی جلیلیان
  • صفحه 39-69
  متن شاهنامه علیرغم تصور رایج، متنی یکنواخت و یکدست نیست و اگر آرای برخی شاهنامه پژوهان مبنی بر تقسیم شاهنامه به دو بخش اساطیری و تاریخی را بپذیریم، میتوان گفت علاوه بر موضوع، از دیدگاه سبکی نیز تفاوتهایی میان این دو بخش وجود دارد. با این فرض، در ا...
  فروردین 1400 Pdf
 • 4. بررسی ویژگیهای سبکی «غُرَرِ دُرَر» حسینی سمرقندی

  • حسین پورشریف ، رضا فهیمی (نویسنده مسئول)، منیژه فلاحی
  • صفحه 71-90
  کتاب «غررِ درر»، اثر ابوالبرکات حسینی سمرقندی (زنده در نیمۀ دوم قرن پنجم هجری)، یکی از متون ادبی - اخلاقی است که با وجود دارا بودن حکایات آموزنده از صدر اسلام و گفتار بزرگان اُمّت از پیامبر و صحابه و امامان گرفته تا اولیا و مشایخ، متأسّفانه با گ...
  فروردین 1400 Pdf
 • 5. تحلیل سطح فکری مثنوی با بررسی چند نکته اجتماعی در آن

  • ایمان آقاملاپور ، علی‌محمد مؤذنی (نویسنده مسئول)
  • صفحه 91-111
  غنای ادبیات فارسی زمینۀ مطالعۀ نظام، قوانین و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی دوران گذشته را فراهم میسازد و آثار ادبی بازتاب‌دهندۀ ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی و مبین ارزشها و پایگاههای اجتماعی زمانۀ خویش هستند. یکی از جدیترین عرصه‌هایی که مسائل اجتماعی و ف...
  فروردین 1400 Pdf