ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
درباره نشریه
ماهنامه بهار ادب ،ماهنامه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی(بهار ادب سابق)، ماهنامه ای خصوصی است که توسط آقای دکتر امید مجد بنیانگذاری شده و دارای دسترسی باز (به متن مقالات) است. در این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده میشود و همه مقالات ارسالی باید با نرم‎افزار مشابهت ‎یاب سمیم نور بررسی شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار میگیرند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) میباشد و از آیین‎ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید.
مطالعه بیشتر درباره این نشریه
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات چاپ شده 1640
نرخ پذیرش(%) 21.4
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1,640
تعداد بازدید کننده مقالات 2,759,659
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,248,472
تعداد صفحات مقالات 34,440
تعداد کل منابع مقالات 26,240
سال 15، ، شماره پی در پی 77 XML شناسنامه و فهرست مجله En
 • 1 . بررسی ویژگیهای سبکی دیوان ساغر کنگاوری

  • عبدالرضا نادری‌فر (نویسنده مسئول)، زینب حیدری‌فرد

  • صفحه 1-22
  زمینه و هدف: میرزاجعفر کنگاوری متخلص به ساغر از عالمان و شاعران بزرگ مکتب ادبی کرمانشاه در قرن سیزدهم، مقارن با حکومت سلسلۀ قاجاریان در ایران است. وی از شاعران برجستۀ دورۀ بازگشت و نیز از تأثیرگذاران شکل‌گیری این مکتب در دیار کرمانشاه است که مرتب...
 • 2 . پژوهش سبکی در دیوان گنابادی هروی

  • احمد علیزاده (نویسنده مسئول)

  • صفحه 23-43
  زمینه و هدف: یکی از رایجترین شیوه های تدقیق و ارزیابی سروده های شاعران، پژوهش در سبک سخنوری آنان است. موضوع این پژوهش تحلیل سبکی اشعار یافته شدۀ میرحاج گنابادی هروی (ف923ق) از سه منظر سطح زبانی، سطح فکری و سطح ادبی است. در این مقاله کوشش شده ضمن...
 • 3 . بررسی سبک شناسی اشعار «تأثیر تبریزی»

  • غلامعلی حضرت قلی‌زاده ، آیت شوکتی (نویسنده مسئول)، جلیل امیرپور داریانی

  • صفحه 45-62
  زمینه و هدف: سبک‌شناسی بعنوان دانشی زبانی و ادبی میکوشد برجستگیهای اثر ادبی را، خصوصاً آثاری را که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، ازطریق یافتن پربسامدترین ویژگیهای سبکی که باعث تمایز یک اثر ادبی از دیگر آثار میشود شناسایی و تبیین کند. این پژوهش می...
 • 4 . حاکم و پهلوان عاشق در ادا و شاهنامه

  • شهرام آزادیان (نویسنده مسئول)، بندیکت اشتپلر

  • صفحه 63-79
  زمینه و هدف: ادای منظوم و ادای منثور دو متن کهن به زبان نورس باستان هستند که مهمترین منبع در شناخت اسطوره های اسکاندیناوی بشمار میروند. محققان اسطوره شناس به برخی شباهتهای بنمایه ای ادا و شاهنامه (از جمله ماجرای پسرکشی) اشاره کرده اند؛ البته شباهت...
 • 5 . نقد و طبقه بندی آرای منتقدان شعر و اندیشۀ شاملو

  • سهیلا غلامی‌نژاد ، محمدرضا روزبه (نویسنده مسئول)

  • صفحه 81-103
  زمینه و هدف: آثار و اندیشه های شاملو، بعنوان شاعری نوپرداز و صاحب سبک و قالب در ادب فارسی معاصر، گسترۀ نسبتاً وسیعی را به خود اختصاص داده است و آشنایی با نقدهای صورت گرفته بر شعر و اندیشۀ ایشان، به علاقه مندان و اهالی نقد و پژوهش کمک میکند با بین...
 • 6 . تصورات استعلایی و نمودهای آن در غزلیات بیدل دهلوی و اشعار سهراب سپهری

  • محمد انصاری پویا ، عباس نیکبخت (نویسنده مسئول)، مریم شعبانزاده

  • صفحه 105-120
  زمینه و هدف: در نگرش بیدل دهلوی و سهراب سپهری، یک حقیقت مطلق وجود دارد و همۀ پدیده های طبیعی عالم مادّی، تجلّی همان یک حقیقت میباشد. عالم روحانی و آن حقیقت برتری که شاعر خواهان رسیدن به آن است در قالب نمادهای استعلایی بیان میشود. ازآنجاکه استفادۀ ...
 • 7 . باور بلاگردانی در مثنوی مولانا و دیوان عطار

  • زهرا براتیه ، قربانعلی ابراهیمی (نویسنده مسئول)، مهرداد چترایی

  • صفحه 121-137
  زمینه و هدف: هدف اصلی این جستار بررسی و تحلیل اَشکال باور بلاگردانی در مثنوی مولانا و دیوان عطار و نیز رسیدن به مفهوم این آیین از خلال این آثار گرانقدر ادبیات عرفانی است تا مصادیق اسطوره ای و عامیانۀ این آیین را در اشعار یادشده استخراج نموده و مور...
 • 8 . کاربست رویکرد ادبیات اقلیت ژیل دلوز بر رمان «جای خالی سلوچ» محمود دولت آبادی

  • مریم قربانعلی ، اشرف چگینی (نویسنده مسئول)، محمدعلی شفائی

  • صفحه 139-156
  زمینه و هدف: ادبیات اقلیت در جهان معاصر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ژیل دلوز، تئورسین این ایده در قرن اخیر، با ادبیات اقلیت بسیاری از شخصیتها را در علومی چون فلسفه، ادبیات، روانشناسی و زبانشناسی بسوی خود کشانده است. او پس از مطالعۀ عمیق آر...
 • 9 . تلمیح و انواع آن در غزلیات بیدل دهلوی

  • محمدحاجی عبدالحسینی ، بهرام پروین گنابادی (نویسنده مسئول)، ثریا رازقی

  • صفحه 157-174
  زمینه و هدف: تلمیح از پرکاربردترین شگردهای ادبی است. شاید در مجموعۀ اشعار شاعری متقدم یا متأخر، جای بسیاری از صنایع ادبی خالی باشد، اما صنعتی که عموماً در شعر یافت میشود، تلمیح است. با توجه به اینکه تلمیح، در سبک هندی دچار تحول و گستردگی خاصی شد،...
 • 10 . بررسی مؤلفه های سبکی و محتوایی اشعار احمد شاملو

  • فریبا میرزامحمدنیا ، محمدعلی گذشتی (نویسنده مسئول)، عالیه یوسف‌فام

  • صفحه 175-193
  زمینه و هدف: یکی از اصولیترین و دقیقترین شیوه های ارزیابی یک اثر، بررسی و ارزیابی سبک‌شناسانه است. موضوع این جستار تحلیل و بررسی سبکی اشعار احمدشاملو از سه منظر و سطح ادبی، فکری، و زبانی است. در این مقاله به واکاوی و بررسی و تحلیل دقیق سبکی اشعار ...
 • 11 . سیر تحول معنا و کارکرد «همای» از دوران اساطیری تا دوران معاصر

  • آسیه بهبودی ، اسماعیل آذر (نویسنده مسئول)، حمیدرضا اردستانی

  • صفحه 195-218
  زمینه و هدف: «همای» از جمله پرندگان اساطیری است که در طول قرون گذشته تا به امروز دستمایۀ مضامین متعددی در شعر شاعران بوده است. هدف این پژوهش بررسی معنا و کارکرد هما از دوران اساطیری تا دورۀ معاصر است. روش مطالعه: هما در شعر شاعران به روش توصیفی-...
 • 12 . نوآوری و تقلید در قصاید منقبتی مکتب بازگشت

  • رضا بیات (نویسنده مسئول)

  • صفحه 219-236
  زمینه و هدف: در این مقاله ابتدا مختصات عمومی مکتب بازگشت به اختصار مرور میشود. سپس به یکی از نکات مهم و مغفول ماندۀ مکتب بازگشت پرداخته میشود؛ یعنی قصاید منقبتی و آیینی. پژوهشهای شعر دوره یا مکتب بازگشت منحصر است به دو حوزه: شناسایی شاعران گمنام و...
 • 13 . مقایسۀ شخصیت اسطوره ای سیاه گالش با شخصیت اسطوره ای گیلگمش

  • حبیب‌الله غلام‌دوست ، علی محمد مؤذنی (نویسنده مسئول)، جهاندوست سبزعلی‌پور ، ثورالله نوروزی

  • صفحه 237-215
  زمینه و هدف: یکی از پررمزورازترین باورهای عامیانۀ مردم دامدار گیلان، اعتقاد به موجودی افسانه ای به نام سیاه گالش است که در گذر زمان، با واقعیت و خیال درهم آمیخته و جایگاه خاصی در شکلگیری هویت فرهنگی آنان دارد. حماسۀ گیلگمش، جامعترین و کهنترین اسطو...
 • 14 . تحلیل ساختاری تصویر در غزلیات خواجوی کرمانی

  • زهره صارمی ، مهدی محقق (نویسنده مسئول)، ماه نظری

  • صفحه 253-272
  زمینه و هدف: تصویر یکی از مهمترین ارکان تولید هنری در ادبیات است. تحلیل تصویرپردازی شاعر به شناخت سبک هنری و نظام فکری وی مینجامد. در این پژوهش تلاش شده است ساختار تصویرپردازی خواجوی کرمانی بررسی شود؛ در همین راستا با نگاهی به محور عمودی و افقی د...
 • 15 . تأملی بر وضعیت بلاغت و دستور در شبه قارۀ هندوستانِ قرن دوازدهم با تکیه بر نسخۀ خطی ضوابط عظیمیه

  • طیبه میرزاآقایی ، عبدالرضا مدرس زاده (نویسنده مسئول)، فرشته جعفری

  • صفحه 273-284
  زمینه و هدف: این مقاله به معرفی و بررسی محتوایی نسخۀ خطّی ضوابط عظیمیه اثر محمدعظیم قریشی میپردازد. «ضوابط عظیمیه» به ‌سال 1130 (قرن دوازدهم ه.ق)، در فنّ لغت و بلاغت و دستور زبان، به ‌دست محمّدعظیم قریشی تألیف شده ‌است. موضوع این اثر «زبان پارسی د...