ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7412
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5868
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570470
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152571
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 15، ، شماره پی در پی 71 ، تعداد صفحات 198 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . سبک‌شناسی اشعار فارسی مرتضی‌قلی‌خان شاملو

  • عبدالرضا سیف (نویسنده مسئول)، لیلا ممی‌پور کلخوران

  • صفحه 1-16
  زمینه و هدف: مرتضی‌قلی‌خان شاملو یکی از رجال حکومتی، ادبی و فرهنگی عصر صفوی است و ازآنجاکه در زمرۀ پیشگامان و سرآمدان خط شکسته است، بیشتر به جنبۀ خوشنویس بودن او توجه شده است و شرح احوال و آثار وی در کتابهای تاریخ ادبیات ذکر نشده است. مرتضی‌قلی‌خ...
 • 2 . معرفی و تحلیل زندگی‌نامۀ خودنوشت (خاطرات سیاسی) امین الدوله و سبک‌شناسی آن

  • مهدی اسلامی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 17-30
  زمینه و هدف: یکی از مهمترین شاخه های زندگی‌نامه نویسی، زندگی‌نامۀ خودنگاشت است. این گونۀ ادبی کارنامه ای دربارۀ جنبه های بیرونی و درونی زندگی است که توسط خود نگاشته میشود. توجه ایرانیان به این نوع ادبی بصورت جدی از دورۀ قاجاریه آغاز میشود. این گون...
 • 3 . بررسی سبکی دیوان صامت اصفهانی

  • احمد علیزاده (نویسنده مسئول)

  • صفحه 31-50
  زمینه و هدف: رایجترین و دقیقترین شیوه برای بررسی محتوایی دیوان یک شاعر، ارزیابی سبک‌شناسانه است. موضوع این پژوهش تحلیل سبکی دیوان صامت اصفهانی از سه منظر سطح زبانی، سطح فکری و سطح ادبی است. در این مقاله کوشش شده ضمن تحلیل دقیق سبکی، میزان تأثر او...
 • 4 . مؤلفه های مرگ ‌اندیشی در شعر معاصر

  • فهیمه مشایخ کندسکلا ، بتول فخراسلام (نویسنده مسئول)، مهدی نوروز ، اکبر شعبانی

  • صفحه 51-66
  زمینه و هدف: مرگ تجربه ای است که در حیطۀ دیگر تجربیات انسانی نمیگنجد. به همین دلیل انسانها دربرابر آن واکنشهای متفاوت و گاه متضادی نشان داده و داوریهای گوناگونی درباره آن نموده اند. شعر فارسی در همۀ گونه های خود، راوی احساسات و اندیشه هایی بوده- ا...
 • 5 . بررسی سبک‌شناسی غزلیات «عماد فقیه کرمانی»

  • نجمه سادات بنی فاطمه ، محمد حجت (نویسنده مسئول)، داریوش کاظمی

  • صفحه 67-85
  زمینه و هدف: هدف مطالعات سبک‌شناسی، کشف و تبیین شاخصه ها و ویژگیهای حاکم بر متون است که از رهگذر تحلیل عناصر سبک‌ساز، حاصل میشود. این مقاله به بررسی ویژگیهای سبکی در غزلیات عماد فقیه کرمانی میپردازد. روش مطالعه: این مقاله براساس مطالعات کتابخا...
 • 6 . جایگاه صحو و سکر در طریقت صفوی

  • علیرضا حاجی صادقیان نجف‌آبادی ، علی فتح‌اللهی (نویسنده مسئول)، محمدرضا ابویی مهریزی

  • صفحه 87-101
  زمینه و هدف: سُکر و صَحو، دو گونه مشی و حال صوفیانه است که از آنها به مستی و هشیاری نیز تعبیر میشود. سکر، حالت وجد صوفیانه و غرق شدن سالک را در محبت الهی نشان میدهد و صحو هوشیاری صوفی در مرتبتی قبل از سکر و یا پس از آن است که سالک در آن صورتِ بشری...
 • 7 . بررسی بنیادهای اولیۀ نثر معاصر فارسی بر پایۀ سبک شناسی (مورد مطالعه: تمثیلات فتحعلی آخوندزاده)

  • ربابه شیخ الاسلامی ورگهان ، نرگس اصغری (نویسنده مسئول)، رضا آقایاری زاهد

  • صفحه 103-118
  زمینه و هدف: آثار ماقبل مشروطه از بنیادهای نثر معاصر فارسی است که زمینه ساز تحولات سادگی زبان، قالبهای نثر متعدد و تغییرات مضمونی در دورۀ مشروطه شدند. متفکران ماقبل مشروطه با آشنایی با زندگی جامعۀ غربی، آثاری در قالب سفرنامه، نمایشنامه، رمان و تر...
 • 8 . تقابل من و فرامن در ساختار فکری مولانا براساس سبک نحوی جملات

  • اسماعیل صادقی ، شهروز جمالی (نویسنده مسئول)، مرتضی رزاق‌پور

  • صفحه 119-135
  زمینه و هدف: مثنوی یکی از ژرفترین آثاری است که پیوسته از جهات گوناگون مورد نقد، تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. یکی از ویژگیهای متمایز و منحصربفرد این شاهکار ادبیات عرفان فارسی، ساختار تقابلی و نحوۀ بکار بردن این تقابل در ساختار نحوی جملات مثنوی ...
 • 9 . بررسی اغراض و اهداف فکری عین‌القضات همدانی پیرامون تأویل عرفانی

  • نادر جوادزادگان (نویسنده مسئول)

  • صفحه 137-153
  زمینه و هدف: در اسلام بحث پیرامون تأویل، نخستین بار درخصوص آیات قرآن‌کریم بکار رفته است. برخی مفسّران، معنای تأویل را نشئت‌گرفته از وجود حقایقی تودرتو میدانند که در آیات قرآن بویژه آیات متشابه ارائه شده است و بنابراین ضمن پذیرش معنای ظاهری، از معن...
 • 10 . بررسی اندیشه های عرفانی در دیوان اشعار عبدالرّحیم شیروانی

  • صدیقه درستی ، مجتبی صفرعلیزاده (نویسنده مسئول)، شهریار حسن‌زاده

  • صفحه 155-172
  زمینه و هدف: تصوف و عرفان که از دیرباز در ادبیات منظوم و منثور ایران جلوه گری داشته است، در شعر شعرای دورۀ بازگشت ادبی نیز بچشم میخورد. گرچه تصوف و عرفان این دوره جاذبه های دورۀ گذشته را ندارد، بررسی مضامین عرفانی خصوصاً در نسخه های خطی ناشناختۀ ا...
 • 11 . بررسی استعارۀ مفهومی زمان در شعر حافظ و جهان ملک خاتون

  • سیده اکرم زاهدی ، طاهره صادقی تحصیلی (نویسنده مسئول)، قاسم صحرایی ، سعید زهره‌وند

  • صفحه 173-196
  پیشینه و هدف: زمان از مفاهیم انتزاعی است و بحث از چیستی آن همواره مورد توجه فلاسفه و دانشمندان از دوران یونان باستان تا عصر حاضر بوده ‌است. اما علمای علوم ‌شناختی به چگونگی درک زمان و اینکه ذهن انسان زمان را چگونه درک میکند پرداخته اند. آنها براس...
 • 12 . شگردهای گوناگون برای نونمایی بیان یک مضمون از ویژگیهای خاص کلام حافظ

  • ساغر سلمانی‌نژاد مهرآبادی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 197-210
  زمینه و هدف: تصویرسازیهای ادبی نو از مهمترین شگردهای شاعران برای اثبات قدرت و برتری خود بر سایر شاعران از گذشته تاکنون بوده و هست. دوره های مختلف ادبی و سبکهای گوناگون تا حد زیادی تحت تأثیر همین هنرنماییهای شاعران خلق شده است. تصویرهای شعری حافظ ...