ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7412
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5868
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570466
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152566
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 14، ، شماره پی در پی 70 ، تعداد صفحات 250 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . بررسی سبک گفتگو در شعر انوری

  • سیده سمیرا سید خشکبیجاری (نویسنده مسئول)

  • صفحه 1-17
  زمینه و هدف: گفتگو و مناظره از شگردهای طرح بیان اندیشه در بین شاعران و نویسندگان بشمار میرود. در این نوشتار به بررسی گفتگوهای اشعار انوری (سی شعر: بیست وهشت قطعه و دو قصیده) پرداخته میشود. کمیت این گفتگوها دربرابر اشعار دیگر انوری بسیار کم است، ا...
 • 2 . بررسی سبک‌شناسی نسخۀ خطی دیوان والی کرمانی

  • معصومه وفایی‌نیا ، رضا اشرف زاده (نویسنده مسئول)، جواد مهربان قزلحصار

  • صفحه 19-39
  زمینه و هدف: والی کرمانی از شاعران دورۀ صفوی، معاصر با پادشاهی شاه صفی و شاه عباس دوم بوده است. از زندگی او اطلاعاتی در دست نیست. تنها یک نسخۀ خطی از دیوان وی در کتابخانۀ مجلس موجود است. از اشعارش استنباط میشود که سفرهایی به اصفهان و کاشان داشته ...
 • 3 . بازتاب اندیشه های امام محمد غزالی در حدیقه الحقیقۀ سنایی

  • سیدعلی مرادی (نویسنده مسئول)، سیداحمد پارسا

  • صفحه 41-57
  زمینه و هدف: سنایی غزنوی علاوه بر جایگاه سترگی که در ادبیات عرفانی دارد، در حوزه های اخلاق و همچنین اندیشه های اسلامی از صاحبنظران و اندیشمندان بزرگ است، که بویژه در شعر عرفانی از شاعران صاحب سبک و جریان ساز در این حوزه است. از سوی دیگر مهمترین شخ...
 • 4 . متن شناسی و بررسی سبکی شمس اللالی نسخه خطی در بلاغت

  • مجتبی سعادت ، مریم محمودی (نویسنده مسئول)، مهرداد چترایی

  • صفحه 59-73
  زمینه و هدف: نقد و بررسی آثار بلاغی، یکی از مهمترین حوزه های مطالعات ادبی محسوب میشود. نسخه خطی شمس اللالی یکی از منابع بلاغت فارسی در قرن دوازدهم هجری است که تاکنون در پرده خمول و گوشه انزوا باقی مانده است. این نسخه منحصربفرددر کتابخانه ملک به شم...
 • 5 . قابلیتهای نمایشی شاهنامۀ فردوسی (با مطالعۀ موردی داستان بیژن و منیژه و سیاوش)

  • ام البنین دشتی رحمت آبادی ، محبوبه ضیاء خدادادیان (نویسنده مسئول)، بتول فخراسلام ، مهدی نوروز

  • صفحه 75-92
  زمینه و هدف: قصه‏ها، افسانه‏ها و اسطوره‏های ادبیات کهن ایرانی، پشتوانۀ غنی ادبیات نمایشی بشمار میروند. شاهنامه به ‌لحاظ ابعاد زیبایی‌شناسانه و ویژگیهای ساختاری و زبانی، قابلیت و کارکردهای ارزشمندی در حوزۀ هنرهای نمایشی دارد. این اثر براحتی میتوان...
 • 6 . بررسی و تحلیل سبک‌شناسی نسخۀ خطّی «مرآت السالکین» اثر «میربابا درویش نقشبندی»

  • محمدتقی مقصودی ، احمدرضا یلمه‌ها (نویسنده مسئول)

  • صفحه 93-111
  زمینه و هدف: نسخه های خطّی از گنجینه های ارزشمند میراث فرهنگی هر ملت و حاصل جهان‌بینی هریک از شاعران و نویسندگان است. احیای دست نوشته های کهن و زدودن گرد فراموشی از سیمای متون قدیمی و شناسایی آفرینندۀ این آثار اهمیّت شایانی دارد. نسخۀ خطی «مرآت ا...
 • 7 . دیوان خاور قاجار و ویژگیهای سبک او

  • زهرا مداحی ، حسین آذرپیوند (نویسنده مسئول)، سعید خیرخواه

  • صفحه 113-133
  زمینه و هدف: دیوان خاور قاجار یکی از آثار گرانسنگ قرن سیزدهم است. نسخه های منحصربفرد دیوان این شاعر در کتابخانه مجلس شورای ملی، کاخ موزه گلستان، آستان قدس و کتابخانه ملی ملک موجود است. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل سبکی و محتوایی دیوان این شاعر ا...
 • 8 . انسجام معنایی غزلهای رمانتیک حسین منزوی

  • زهرا طالبلو ، محسن ذوالفقاری (نویسنده مسئول)، حجت الله امیدعلی ، زهرا رجبی

  • صفحه 135-154
  زمینه و هدف: دنبال کردن یک سیر منطقی در صورت و معنا باعث ایجاد ارتباط و هماهنگی میان اجزای مختلف شعر میشود. با تحلیل عوامل بکارگرفته شده در متن میتوان الگوهایی استخراج کرد. این پژوهش ضمن مطرح کردن این موضوع که مسئلۀ انسجام معنایی در شعر فارسی از چه...
 • 9 . معرفی سعیدا نقشبند یزدی به همراه بررسی سبک شناسانۀ اشعار وی

  • فاطمه سادات طاهری (نویسنده مسئول)، رضیه رضایی تفتی

  • صفحه 155-180
  زمینه و هدف: سبک به معنای روش خاصی است که نویسنده یا شاعر برای تبیین اندیشه ها و عواطف خود بکار میگیرد و دانش سبک شناسی یک اثر را از نظر انتخاب واژه ها و الفاظ، قواعد دستوری، بکارگیری فنون و آرایه های ادبی، اندیشه، جهان بینی و دیدگاههای آفرینندۀ آ...
 • 10 . تصویر اگزیستانس در داستانهای غلامحسین ساعدی

  • محمود بشیری ، نیلوفر انصاری (نویسنده مسئول)

  • صفحه 181-195
  زمینه و هدف: توجه به اگزیستانس ازآنجاکه نمایانگر اجتماعی بودن و دغدغه مند بودن درباره هستی است، در آثار غلامحسین ساعدی، جایگاه ویژه ای دارد. این نویسنده باوجود اینکه در کار شکستن قیود و وابستگیهاست، از مؤلفه های اگزیستانس «مرگ، رنج، ترس و گناه» ن...
 • 11 . تحلیل شیوۀ عاشورانگاری در تاریخ طبری بر اساس نظریۀ هوش داستانی رندال

  • زهرا عزیزی دهنو ، ثریا قطبی (نویسنده مسئول)، فریده داودی مقدم

  • صفحه 197-215
  زمینه و هدف: عاشورانگاری نوعی تک‌نگاری تاریخی است که در آن به جریان شهادت امام حسین (ع) و یاران او از آغاز تا پایان پرداخته میشود. ابن جریر طبری از مورخان اهل سنت در قرن چهارم هجری است که در کتاب «تاریخ الأمم و الملوک» بدون هیچ‌گونه داوری واقعۀ عا...
 • 12 . کاربرد گستردۀ ثمثیل و تازگیهای آن؛ یکی از ویژگیهای خسرونامه

  • ندا نجفی ، منوچهر اکبری (نویسنده مسئول)

  • صفحه 217-232
  زمینه و هدف: خسرونامه اثری منظوم و عاشقانه است که برخی آن را به عطار نسبت داده اند و برخی دیگر این انتساب را رد کرده اند. در این میان امری که واضح و قابل تشخیص است، تفاوت محتوایی این منظومه با سایر آثار عطار است. خسرونامه روایتی از داستان عاشقان...