ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7412
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5868
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570430
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152557
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 14، ، شماره پی در پی 69 ، تعداد صفحات 249 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . بررسی و تحلیل سبک‌شناسی مثنوی« سبحه الابرار» اثر عبدالرحمان جامی

  • منصوره مشایخی ، مریم شایگان (نویسنده مسئول)، مریم غلامرضابیگی

  • صفحه 1-16
  زمینه و هدف: مطالعات سبک‌شناسانه، آشکارکنندۀ بسیاری از ویژگیهای ادبی، فکری و زبانی آثار مختلف در ادوار گوناگون هستند و کمک شایانی به مطالعات حوزه های تاریخ ادبیات، دستور زبان، نقد ادبی و حتی انواع ادبی میکنند. این مقاله به بررسی ساختار و مهمترین و...
 • 2 . واکاوی مؤلفه های صلح در سبک فکری مولانا بر اساس مثنوی

  • محمدتقی سیمیاری ، رضا حیدری نوری (نویسنده مسئول)، ملک محمد فرخ زاد

  • صفحه 17-35
  زمینه و هدف: اگرچه مانند بسیاری دیگر از پدیده های انسانی، نمیتوان تعریف دقیق و عمیقی از عرفان و تصوف ارائه داد، به یک اعتبار میتوان آن را کوششی درجهت ترسیم دنیایی عاری از خشونت و صلح قلمداد کرد؛ خلق عالمی به دور از خشکی و تعصب همراه با نوع دوستی ک...
 • 3 . شگردهای کلیشه زدایی در غزل حسین منزوی

  • مهدی رهنما ، احمدرضا کیخای فرزانه (نویسنده مسئول)، بهروز رومیانی

  • صفحه 37-51
  زمینه و هدف: یکی از عوامل مهم تحول و زایش سبکهای ادبی، کلیشه ای شدن مضامین و تصویرهای ادبی در دوره های متفاوت است که نمونۀ بارز آن، ظهور مکتب وقوع، سبک هندی و دورۀ بازگشت ادبی است. رایجترین تحلیل برای تشخیص کلیشه های ادبی، بازشناسی ابزار تکرار است...
 • 4 . ویژگیهای سبکی اشعار امیر معزی

  • دلارام مشکوه مقدس ، محمد حجت (نویسنده مسئول)، مجید حاجی زاده

  • صفحه 53-70
  زمینه و هدف: هریک از گونه های ادبی از ویژگیهای سبکی خاصی برخوردارند. شناخت سبکی این گونه ها موجب حصول درک درستتری از آنها خواهد شد. مقالۀ حاضر به بررسی ویژگیهای سبکی اشعار امیرمعزی، بویژه اشعار مدحی در دیوان او میپردازد و آنها را از نظر سطوح زبانی...
 • 5 . بررسی سبکی و محتوایی شهریارنامه، سروده مختاری (دوره صفوی)

  • سهیلا لویمی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 71-90
  زمینه و هدف: یکی از منظومه های پهلوانی که به تقلید از شاهنامه فردوسی سروده شده است، شهریارنامه است. سراینده این منظومه شاعری گمنام به نام مختاری است که به احتمال بسیار در دوره صفویه میزیسته است. این منظومه درمورد دلاوریهای شهریار پسر برزو در سرزمی...
 • 6 . کارکرد استعاره های مفهومی «وحدت وجود» در غزلیات شاه نعمت‌ الله ولی

  • فاطمه زمانی (نویسنده مسئول)، سمیه خادمی

  • صفحه 91-110
  زمینه و هدف: مسئله «وحدت وجود» امری انتزاعی است و پرداختن به آن موجب شکل گیری نظامهای استعاری گوناگون در متن میگردد. در مقاله حاضر، براساس دیدگاه زبانشناسان شناختی، کارکردهای استعاره های مفهومی در چگونگی ادراک و اندیشیدن دربارۀ مفهوم «وحدت وجود» م...
 • 7 . رویکرد اندرزنامه نویسان سده های چهارم و پنجم هجری در کاربرد شخصیتهای الگو مطالعۀ موردی: پندنامۀ انوشیروان،آفرین‌نامه، سیرالملوک، قابوسنامه،کیمیای سعادت، خردنامه

  • فائزه عقیقی ، زهره زرشناس (نویسنده مسئول)، فرزانه گشتاسب

  • صفحه 111-128
  زمینه و هدف: اولین اندرزنامه های فارسی در ایران، بعد از ورود اسلام، در قرون چهار و پنج هجری تألیف شد. نگارش اندرزنامه ها، در این زمان، نه تنها ادامۀ سنت اندرزنامه نگاری دورۀ ساسانی بوده، بلکه اهداف سیاسی و اجتماعی نیز داشته است. اندرزنامه ها حاوی ...
 • 8 . بررسی سبک‌شناسی منظومۀ غنایی«مهر و مشتری» اثر عصّار تبریزی

  • زیبا اسماعیلی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 129-146
  زمینه و هدف: منظومۀ «مهر و مشتری» اثر عصّار تبریزی، یکی از شاعران توانمند قرن هشتم هجری است. این اثر همچون سایر منظومه های غنایی قرن هفتم و هشتم، اگرچه تحت تأثیر شیوۀ شاعری نظامی سروده شده، خالی از خلاقیّتهای فردی شاعر نبوده است. این منظومه علیرغم...
 • 9 . بررسی سطح فکری داستانهای هزارویک شب از دیدگاهی نوین

  • نسرین فنافی الهی ، پروانه عادل‌زاده (نویسنده مسئول)، کامران پاشایی فخری

  • صفحه 147-171
  زمینه و هدف: در سالهای اخیر شاهد ورود اصطلاح سرمایۀ اجتماعی در گفتمانها و اسناد علمی در قلمروهای مختلف بوده ایم. سرمایۀ اجتماعی بعنوان عاملی برای موفقیت در عرصه های گوناگون زندگانی با برخورداری از سلامت اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد. توجیه این تمرک...
 • 10 . بررسی و تحلیل تصرّفات نشانه شناسی مولوی در حکایت «شاه و کنیزک» (لایۀ ایدئولوژیک سبک‌شناسی)

  • مجتبی قیصری ، منوچهر تشکری (نویسنده مسئول)، پروین گلی‌زاده

  • صفحه 173-192
  زمینه و هدف: حکایات مثنوی، ساخته وپرداختۀ ذهن مولانا نیستند، بلکه مولانا مستقیم یا غیرمستقیم آنها را از مآخذی دیگر دریافت کرده است. برخی از این حکایات ازجمله حکایت «شاه وکنیزک»، از مآخذی غیرعرفانی برداشت شده اند، ولی مورد دخل و تصرّف واقع شده و ...
 • 11 . تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم

  • سلمان رحیمی ، حسین حسن پور آلاشتی (نویسنده مسئول)، علی اکبر باقری خلیلی ، سیاوش حق‌جو

  • صفحه 193-215
  هدف و زمینه: دو موضوع بسیار مهمی که همیشه با چالشهای فراوانی در بین صاحب‌نظران و محققان حوزۀ پژوهشهای عرفانی روبرو بوده است، رابطه عقل و عشق از دیدگاه عرفاست. با توجه به تعاریف و نظریات مختلفی که دربارۀ این دو نیروی خدادادی است، کدامیک از این دو...
 • 12 . بررسی سبک فکری عبدالحسین فرزاد بازتاب اندیشۀ «جهان‌وطنی» در رمان «خانۀ خار»

  • حسین فامیلیان سورکی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 217-231
  زمینه و هدف: اندیشۀ «جهان وطنی» یکی از مضامین نوپدید و مشترک در ادبیات ملل است که در دهه های گذشته بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ در این مقاله به بررسی بازتاب اندیشۀ جهان وطنی در رمان «خانۀ خار» اثر عبدالحسین فرزاد پرداخته میشود. روش مطال...