ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7412
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5868
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570466
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152566
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 14، ، شماره پی در پی 60 ، تعداد صفحات 236 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . پژوهشی در سبک و محتوای اشعار سنجر کاشانی

  • احمد محمدی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 1-17
  زمینه و هدف: میر سید محمد طباطبائی متخلص به سنجر کاشانی (981-1021) از شعرای فارسیگوی سدۀ یازدهم هجری است. دوران زندگی وی از لحاظ تاریخی مقارن با رواج سبک موسوم به هندی یا اصفهانی بود و مانند اغلب شعرای این سبک، بخشی از زندگی خود را در سرزمین هند س...
 • 2 . مقایسه سبکی داستان اسکندر در شاهنامه فردوسی و اسکندرنامه نظامی

  • سیدمرتضی میرهاشمی (نویسنده مسئول)، اردشیر فتحعلی عباسکوهی عباسکوهی ، عفت نقابی

  • صفحه 19-36
  زمینه و هدف: اسکندر مقدونی در اصل بعنوان یک شخصیت تاریخی مطرح بوده، اما به مرور زمان تبدیل به شخصیتی داستانی شده است. فردوسی در شاهنامه و نظامی در اسکندرنامه، بر اساس همان شخصیت استحاله شده و داستانی اسکندر به موضوع وی پرداختند. در این مقاله کوشید...
 • 3 . بررسی سبک فکری بیدل دهلوی وعرفان هندی دربیان ویژگیهای انسان کامل

  • زینب پناه ، محمد فولادی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 37-54
  زمینه و هدف: بیدل دهلوی، شاعر و عارف فارسی‌زبان سبک هندی و پرورش‌یافته در شبه قارۀ هند است. او نگاه و زبانی ویژه به موضوعات گوناگون دارد. هدف در این مقاله بررسی سبک و سطح فکری اوست و بر آن است ویژگیهای بارز سبک فکری بیدل دربارۀ انسان کامل را واک...
 • 4 . مقایسۀ اصطلاحات فلسفی و عرفانی در اشعار میرداماد، ملاصدرا و شیخ‌بهایی با تکیه بر پربسامدترین واژه ها در اشعار سه شاعر

  • نادیا سامانی ، حبیب جدیدالاسلامی (نویسنده مسئول)، بهروز رومیانی

  • صفحه 55-77
  زمینه و هدف: بررسی و مقایسۀ بسامد واژگان مهم هر متن، جهان زبان نویسنده را مینمایاند و جهان زبان، دنیای اندیشۀ مؤلف را؛ بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که در پژوهش متون میتوان انجام داد، کاوش در واژگان و موارد کاربرد و معنا و مفهوم آنها در هر متن است....
 • 5 . سبک‌شناسی آثار داستانی فرشته ساری

  • فریده فتحی ، حسین خسروی (نویسنده مسئول)، محمد حکیم آذر

  • صفحه 79-95
  زمینه و هدف: سبک، شیوۀ بیان یک نویسنده یا شاعر است. سبکشناسی از دیرباز مورد توجه ادیبان و منتقدان بوده است. بررسی دقیـق یک اثـر ادبـی عـلاوه بر تبیین سبک خالـق آن اثر، ما را با اوضـاع اجتـماعی، سیاسـی، فرهنـگی زمـانها آشنـا مـیکند. سبک زنانه، نوشتن ا...
 • 6 . تأثیر آموزه های دینی در تصویرپردازی دنیا در مثنوی معنوی

  • محمدحسین صادقی درویشی ، یداله ملکی (نویسنده مسئول)، جعفر تابان

  • صفحه 97-112
  زمینه و هدف: در فرهنگ اسلامی مانند فرهنگهای مختلف بشری دربارۀ دنیا و مصادیق آن بسیار سخن گفته شده است. شاعران بزرگ زبان فارسی نیز اغلب بر اساس نگرش مذهبی و صبغۀ فکری خود به این موضوع پرداخته اند. مولوی بعنوان یکی از بزرگترین شاعر-عارفان در ادبیات فار...
 • 7 . روابط بینامتنی در «استقبال» با تکیه بر نمونه هایی از اشعار شاعران سبک عراقی

  • فریده نادری زنوز ، ژیلا صراتی (نویسنده مسئول)، محمد پاشایی

  • صفحه 113-130
  زمینه و هدف: استقبال یعنی بهره گیری از یک شعر سرمشق که از نظر شاعر استقبال-کننده فرم و شکل و طرحی کامل دارد و در میان مردمان جایگاهی یافته است. شاعر میکوشد با اعمال برخی تغییرات طرحی نو در آن افکند و از یادآوری شعر استقبال‌شده درجهت القای بیشتر مفهوم...
 • 8 . نگاهی به سنّت و نوآوری درتصویرپردازی شاعرانۀ شهریار

  • فاطمه یوسفی پور سیفی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 131-149
  زمینه و هدف: شهریار را شاعر سنّتگرای نوجو‌ گفته اند و این، ویژگی غالب در سخن اوست؛ چه در زمینۀ موضوع و محتوا، چه زبان و چه تصاویر شاعرانه. در تصویرپردازی شاعرانۀ او، نو و سنّتی به هم آمیخته است؛ او هم تصاویر کلیشه ای و تکراری برگرفته از سنّت غزلسرایی...
 • 9 . سبک شعر خواجه حسین مروی

  • احمد علی زاده (نویسنده مسئول)

  • صفحه 151-166
  زمینه و هدف: خواجه حسین مروی (تولد: مرو، ظاهرا934ً -وفات: کابل 979ق) از اخلاف علاء‌الدولۀ سمنانی، از شاعران، نویسندگان و هنرمندان خوب ایرانی در نیمۀ دوم قرن دهم، از سلک شاعرانی است که در دورۀ صفویه مقارن سلطنت شاه تهماسب اول (930-984ق) به سرزمین هند ...
 • 10 . شیوه های برجسته سازی در گفتمان تصوف؛ مطالعۀ موردی: میراث صوفیانۀ ابوسعید ابوالخیر

  • محمدعلی بیدلی ، محمدرضا صالحی مازندرانی (نویسنده مسئول)، نصراله امامی ، قدرت قاسمی پور

  • صفحه 167-182
  زمینه و هدف: یکی از مفاهیمی که در ذات خود با مفهوم غیریت همراه است، «برجسته سازی» است. اساس برجسته سازی قرار دادن «خود» در قطب مثبت است. برجسته سازی به اشکال مختلف در عرصۀ منازعات گفتمانی ظاهر میشود. برای بررسی شیوه های تعامل و تنازع گفتمان کرامت‌ مح...
 • 11 . تحلیل سبک‌شناسی مثنوی ناز و نیاز عبدالرزّاق بیگ دنبلی

  • رقیه پوررستم ، لیلا عدل پرور (نویسنده مسئول)، مجتبی صفر علیزاده

  • صفحه 183-202
  زمینه و هدف: مثنوی «ناز و نیاز» سرودۀ عبدالرزاق بیگ دنبلی، متخلّص به «مفتون» مورّخ، شاعر، ادیب، مفسّر و مترجم دورۀ بازگشت ادبی است. وی این منظومه را بقصد نظیره‎گویی، با تأثیر از خسرو و شیرین نظامی گنجوی سروده است و مختصّات سبک عراقی در آن قابل رؤیت م...
 • 12 . سبک نویسندگان رئال در استفاده از مفاهیم اسطوره ای با تکیه بر رمان «دود» و «ویران میآیی»

  • سهیلا شیخلو ، حمیدرضا اردستانی رستمی (نویسنده مسئول)، امیراسماعیل آذر

  • صفحه 203-218
  زمینه وهدف: حسین سناپور یکی از نویسندگان معاصر است که با گرایش رئالیستی به خلق داستان میپردازد. اغلب نویسندگان و منتقدان ادبی براین باور اندکه استفاده از عناصر کهن الگویی و اسطوره ای غالباً در آثار سوررئالیسم و رئالیسم جادویی به چشم میخورد؛ آثار رئال...
 • 13 . چالش نیازها در شیوۀ شخصیّت‌پردازی رمان سووشون

  • محمدعلی رضایی ، ساره زیرک (نویسنده مسئول)، امیراسماعیل آذر

  • صفحه 221-236
  زمینه و هدف: شخصیّت اصلیترین عنصر ساختمان روایی هر داستان است و شیوۀ بیان و آفرینش آنها، نقش اساسی در روند پردازش پیرنگ و شکلگیری رویدادها و حرکت روبه جلو هر متن روایی دارد. اگر در داستان، شخصیّت وجود نداشته باشد، ماجرایی رخ نخواهد داد. در این پژو...