ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.
سال 14، ، شماره پی در پی 60 ، تعداد صفحات 77 XML issn:2789-2008
 • 1. پژوهشی در سبک و محتوای اشعار سنجر کاشانی

  • احمد محمدی
  • صفحه 10-31
  میر سید محمد طباطبائی متخلص به سنجر کاشانی (981-1021) از شعرای فارسیگوی سده یازدهم هجری است.دوران زندگی وی از لحاظ تاریخی مقارن با رواج سبک موسوم به هندی یا اصفهانی بود و مانند اغلب شعرای این سبک، بخشی از زندگی خود را در سرزمین هند سپری کرده و به ...
  اردیبهشت 1400 Pdf
 • 2. مقایسه سبکی داستان اسکندر در شاهنامه فردوسی و اسکندرنامه نظامی

  • سیدمرتضی میرهاشمی (نویسنده مسئول)، اردشیر فتحعلی عباسکوهی عباسکوهی ، عفت نقابی
  • صفحه 33-53
  اسکندر مقدونی در اصل بعنوان یک شخصیت تاریخی مطرح بوده، اما بمرور زمان تبدیل به شخصیتی داستانی شده است. فردوسی در شاهنامه و نظامی در اسکندرنامه،بر اساس همان شخصیت استحاله شده و داستانی اسکندر به موضوع وی پرداختند. در این مقاله کوشیده ایم تا به سبک،...
  اردیبهشت 1400 Pdf
 • 3. بررسی سبک فکری بیدل دهلوی وعرفان هندی دربیان ویژگیهای انسان کامل

  • زینب پناه ، محمد فولادی (نویسنده مسئول)
  • صفحه 55-77
  زمینه و هدف: بیدل دهلوی، شاعر و عارف فارسی  زبان سبک هندی و  پرورش یافته شبه قاره هند است. او نگاه و زبانی ویژه به موضوعات گوناگون دارد. هدف در این مقاله بررسی سبک  و سطح فکری اوست و  بر آن است ویژگیهای بارز سبک فکری بیدل دربار...
  اردیبهشت 1400 Pdf