ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7411
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5867
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570429
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152555
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 13، ، شماره پی در پی 58 ، تعداد صفحات 258 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . گستردگی و گوناگونی تمثیل در مصیبت نامۀ عطار

  • سعیده ساکی انتظامی ، ملک محمد فرخزاد (نویسنده مسئول)، سیداحمد حسینی کازرونی

  • صفحه 1-26
  تمثیل یکی از مهمترین انواع ادبی است که جایگاه مهمی در ادبیات فارسی دارد و در انتقال مفاهیم عقلی، ذهنی، و انتزاعی به مخاطبان بسیار مؤثر و کارآمد است. بررسی ابعاد گوناگون تمثیل گام مهمی در شناسایی آثار عطار و شگردهای او برای تفهیم مفاهیم و انتقال پی...
 • 2 . سبک شناسی نثر زنان در دورۀ قاجار و مشروطه

  • حمیده مظهری آزاد ، مریم شایگان (نویسنده مسئول)، محمد حجت

  • صفحه 27-46
  ادبیات و تاریخ ایران نشان میدهد جامعۀ زنان در گذشته، در صحنۀ روایت و ثبت نقش تاریخی خود غایب بوده اند و در این غیبت، قلم به دست مردانی بوده است که به حذف یا تحریف سیمای واقعی زنان در طول تاریخ پرداخته اند. باوجوداین به دورۀ مشروطه باید با نگاهی د...
 • 3 . بررسی سبک طراحی تصاویر نوگرایانه استعاری در شعر معاصر

  • عبدالحمید صادق پور ، جلیل نظری (نویسنده مسئول)، محمدرضا معصومی

  • صفحه 47-63
  استعاره از اساسیترین وجوه زبان تخیّلی و عنصری کانونی در فرآیند ارتباطی شمرده میشود. استعاره را میتوان هم افزوده ای بر واقعیتها دانست و هم راهی برای تجربه واقعیتها. شعر به مدد ترکیبات جدیدی از اندیشه ها و فرآیند استعاره های نوآور دیریاب است که میت...
 • 4 . بررسی گونه های طنز پردازی و سبک فکری نویسندگان مکتب داستان‌نویسی اصفهان (با تکیه بر آثاری از هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی و محمد کلباسی)

  • فرشته مرادی ، نوازاله فرهادی (نویسنده مسئول)، محمد شفیعی

  • صفحه 65-81
  طنز از گونه ای از ادبیات غنایی است که به قصد اصلاح نابه سامانیها، معایب و نقایص جامعه ایجاد میشود و از جهت دورنمایۀ انتقادی، میتواند مؤثرترین نوع نقد به حساب آید. این شیوۀ بیانی دیدگاهی است که نارسایی‌های جامعه را به بهترین شیوه به تصویر میکشد ، ...
 • 5 . معرفی نسخه خطی مفتاح الطّالبین و بررسی سبک ادبی آن

  • محمد حسنی ، سید مهدی نوریان (نویسنده مسئول)، مهرداد چترایی

  • صفحه 83-100
  «مفتاح‌الطّالبین» اثر ارزشمندی است که فقط دو نسخه خطی - یکی در کتابخانه گنج بخش پاکستان (شماره 2853) و دیگری در کتابخانه ندوهالعلمای هند (شماره 191)- از آن وجود دارد و تاکنون هم بررسی و تصحیح نشده است. این کتاب را محمود غجدوانی (قرن دهم ه.ق) در من...
 • 6 . بررسی تطبیقی رویکرد قرآن کریم و مثنوی معنوی به حرص و طمع

  • مهناز حسنی حمیدآبادی ، مهرعلی یزدان پناه (نویسنده مسئول)، سوزان جهانیان

  • صفحه 101-121
  در قرآن کریم حرص دو جنبه دارد: وجه مثبت که در حرص پیامبر (ص) بر هدایت مردم نمودار میشود و حرص منفی که در قالب برآوردن تمتعات نفسانی و زیاده خواهی انسانها تصویر میگردد. مولوی متأثر از قرآن و از باب تفسیر و تأویل آیات به تفصیل وجوه مختلف حرص و طمع و...
 • 7 . بررسی مؤلفه های سبکی طنز در آثار داستانی فیروزه جزایری دوما و فریبا کلهر

  • سوری صادقی لیمنجوبی ، دره دادجوی توکلی (نویسنده مسئول)، محمد علی گذشتی

  • صفحه 123-140
  فریبا کلهر (1340) و فیروزه جزایری دوما (1344) دو تن از نویسندگان زن معاصر هستند که در روایتهای داستانی خود از دریچۀ زبان کنایی و طنز انتقادی به روابط، امور و پدیده های زندگی پرداخته اند. زبانِ داستانهای آن دو در عین سادگی و روانی با انواع سازوکار...
 • 8 . آسیب شناسی زبان شعر سیاسی ادبیات معاصر (با تکیه بر اشعار نیما یوشیج)

  • جلیل مشیدی (نویسنده مسئول)، حسن سعادت نوری ، حسن حیدری

  • صفحه 141-161
  شعر سیاسی در ادب فارسی با انقلاب مشروطه توانست به صدر مضامین شعری ارتقا یابد، بعد از مشروطه در جریان شعر نو نیمایی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک نوع ادبی در ادبیات معاصر تثبیت گشت، در این مقاله با هدف شناخت نظام زبانی این نوع ادبی و آسیب شناسی...
 • 9 . بررسی راههای پرورش معانی در مثنوی معنوی

  • قاسم مهرآور گیگلو ، خدابخش اسداللهی (نویسنده مسئول)، فاطمه مدرسی

  • صفحه 163-182
  برای بیان مطالب و مقاصد، تنها داشتن نظر و ایده کافی نیست؛ بلکه برای پرورش معانی و مطالب، باید به دنبال راه و شیوۀ بیان آن نظر و ایده بود. برای پروردن مطالب و مقاصد، راهها و الگوهایی هست که نویسنده مطابق مقتضیات و ذوق خود، یک یا چند از آن راهها را ...
 • 10 . بررسی مایگان و شگردهای زبانی و بلاغی "حرف اضافه" رضا رفیع

  • بتول مهدوی (نویسنده مسئول)، مهشید روحی جویباری

  • صفحه 183-202
  طنز یکی از ژانرهای ادبی مهم محسوب میشود، که در طول تاریخ ادبیات این سرزمین، بویژه پس از نهضت مشروطه وظیفه انتقاد از مسائل اجتماعی را بر عهده داشته است. در بررسی آثار طنز آمیز علاوه بر تحلیل درونمایه ها و آماج طنز میتوان به بررسی تکنیکهای طنزپردازی...
 • 11 . بازتاب مؤلفه های ادبیات عامه شیراز در ادبیات داستانی معاصر (مطالعه موردی: پانزده مجموعه داستان کوتاه و پنج رمان)

  • علی قنواتی ، مصطفی ندیم (نویسنده مسئول)

  • صفحه 203-221
  ادبیات داستانی معاصر نگاه ویژه ای به عناصر و مؤلفه های فرهنگ عامه شیراز در دوره پهلوی داشته است. در پژوهش حاضر با توجه به گستردگی مؤلفه های فرهنگ عامه، بازتاب ادبیات عامه شیراز از دریچه واکاوی بیست اثر داستانی شامل پانزده مجموعه داستان کوتاه و پنج...
 • 12 . بررسی و تحلیل اشعار «عمادی شهریاری» (غزنوی) از منظر سبک شناسی

  • حبیب صفرزاده (نویسنده مسئول)

  • صفحه 223-241
  قرن ششم در تاریخ ادبیات ایران دورۀ مهمی محسوب میشود؛ زیرا این عصر، مصادف با دگرگونی و تغییر سبک شعر فارسی از خراسانی به عراقی و پیدایش سبکی موصوف به «سبک بینابین» است. «عمادی شهریاری» از شاعران اواخر قرن ششم هجری است. این شاعر به طور کلی پیرو سبک ...
 • 13 . بررسی سبک شناسی اشعار «فطرت مشهدی»

  • کامران کسایی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 241-258
  زمینه و هدف: در میان انواع نقد و دانشهای زبانی و ادبی، سبک‌شناسی یکی از راههای نقد روش‌مند است که با آگاهی از امکانات این دانش و به دور از تفسیرهای ذوقی و تضادهای شخصی، میتوان متون ادبی از جمله دیوان شاعرانی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند را م...