ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
سال 13، ، شماره پی در پی 51 ، تعداد صفحات 289 XML issn:2789-2008
 • 1. سبک شناسی لایه‌ا‌ی آثار برجسته عرفانی حکیم ملاعباسعلی کیوان قزوینی در دو لایه واژگانی و ایدئولوژیک

  • ناصر محسنی نیا ، محسن ابوالقاسمی (نویسنده مسئول)، رقیه صدرایی
  • صفحه 1-21
  سبک‌شناسی لایه‌ای، دانشی جدید است که از جامعترین روشها برای بررسی و تحلیل عملی و کاربردی سبک متون و آثار ادبی مورد نظر بهره میگیرد و روشی است مرکب از دانش سبک شناسی عمومی، فرمالیسم و ساختارگرایی. در این شیوه، متن یا متون موردنظر به پنج لایه آ...
  مرداد 1399 Pdf
 • 2. سبک شناسی واژه های مجموعه شعرهای شاعران فارسی سرای مازندران از سال(1357) تا پایان سال (1397) با رویکرد لایه ای

  • عبدالرضا شیردست ، غلامرضا پیروز (نویسنده مسئول)، علی اکبر باقری ، حسین حسن پور آلاشتی
  • صفحه 22-45
  سبک شناسی لایه ای یکی از روش های نوین سبک شناسی است که با تجزیه تحلیل ویژگیهای سبکی متن، چگونگی شکل گیری مفاهیم را در زبان مورد بررسی قرار میدهد. بخش عمده ای از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژه ها میسازد و عناصر واژه یکی از شاخصه های بنیادین بافت شع...
  مرداد 1399 Pdf
 • 3. بررسی سبکی و محتوایی نسخۀ خطی «مطلع الانوار» اثر جوزای نطنزی، شاعر قرن سیزدهم

  • حاتم سلیمانی ، سید جعفر حمیدی (نویسنده مسئول)، سید محمود سید صادقی
  • صفحه 47-68
  جوزای نطنزی یکی از شاعران دوره بازگشت ادبی است که در دوران فتحعلی شاه قاجار میزیسته است. اثر وی« مطلع الانوار» نام دارد که دو نسخه از این دست نوشته موجود است،نسخۀ اول، در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره 963نگهداری میشود و به نام «دلگشا» معرفی ش...
  مرداد 1399 Pdf
 • 4. سبک شناسی قصاید ناصرخسرو قبادیانی

  • آرزو بنی شریف دهکردی ، حسین خسروی (نویسنده مسئول)، اصغر رضاپوریان
  • صفحه 69-89
  ناصرخسرو قبادیانی از بزرگترین شاعران ایران در قرن پنجم هجری است. سده‌ای که قالب قصیده، قالب رایج و مسلط شعر فارسی بود. در این مقاله کوشش شده است به منظور شناسایی عمیق و همه‌ جانبه سبک شخصی وی با نگاهی موشکافانه در سه سطح زبانی، ادبی و فکری به برر...
  مرداد 1399 Pdf
 • 5. بررسی سطح فکری داستانهای دهه‌های سی و چهل (بررسی موردی جهل و خرافه گرایی)

  • سیده فاطمه یاوری ، رقیه رضایی (نویسنده مسئول)
  • صفحه 91-113
  شناخت زمینه های فکری صاحبان آثار هنری، به خصوص ادبیات داستانی، از طریق مطالعه در چگونگی بازتاب عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... در آثار آنها امکان پذیر است. بررسی و تحلیل آثار نویسندگانی چون: جلال آل احمد، صادق هدایت و غلامحسین ساعدی، ...
  مرداد 1399 Pdf
 • 6. مقایسۀ عاشقانه‌های حماسی و غنایی (با تکیه بر «زال و رودابه»، «رستم و تهمینه» و «بیژن و منیژۀ» شاهنامۀ فردوسی و «خسرو شیرین» و «لیلی و مجنون» نظامی)

  • مرجان علی اکبرزاده زهتاب (نویسنده مسئول)
  • صفحه 115-133
  مقالۀ حاضر، برآن است، عاشقانه‌های ادب حماسی و غنایی را با استناد به شواهد مثال شعری بکاود و تفاوتهای این دو را برشمارده، تحلیل کند. مهمترین پرسش پیش روی، این است که: با توجه به تفاوتهای سبک خراسانی و عراقی، عاشقانه‌های حماسی- به عنوان یکی از نموده...
  مرداد 1399 Pdf
 • 7. معرفی و نقدی بر نسخۀ خطی «جُنگ اسکندر میرزای تیموری»

  • موسی وصفی قراولخانه ، امید مجد (نویسنده مسئول)، محمد رضایی ، حسین کیا
  • صفحه 135-156
  از منابع بسیار مهم در زمینۀ معرفی شاعران فراموش شده و یا بازیابی و تصحیح برخی از اشعار از دست رفته یا مغلوط، جُنگ‌هایی هستند که از سده های پیشین برجای مانده است. سبب تحریر این جُنگ‌های ارزشمند گاه علاقۀ شخصی و گاه امر اُمرا و سلاطین نامجو و هنرپرو...
  مرداد 1399 Pdf
 • 8. نگاهی جامعه‌شناسانه به تحولات طنز مکتوب از ابتدای انقلاب اسلامی(1357) تا ابتدای دهه نود(1392)

  • سید جواد حیدری پورطراحان ، مرادعلی واعظی (نویسنده مسئول)، حبیب الله عباسی ، محمد بهنام فر
  • صفحه 157-176
  هر اثر ادبی برآمده از جامعه خویش است؛ جامعه امکان تولید یک اثر ادبی را فراهم میکند و در عین حال شرایط، چارچوبها و محدودیتهایی وضع میکند. میان جامعه و اثر ادبی روابط علّی و معلولی برقرار است؛ آثار ادبی بازتاب مستقیم یا غیرمستقیم رویدادها و مطالبات ...
  مرداد 1399 Pdf
 • 9. سیر تحول افکار خیامی از قرن چهارم تا هفتم در شعر فارسی

  • شراره خوشحال طولازدهی ، علی اصغر حلبی (نویسنده مسئول)
  • صفحه 177-198
  تفکر و جهانبینی خیام بر پایۀ ایمان به قضا و قدر و مقدّر بودن همه چیز از پیش و عدم توانایی بشر از درک اسرار خلقت و مسائل مربوط به آفرینش، استوار است. شاعران قبل و بعد از خیام نیز دارای اشعاری با مضامین خیامی هستند. در این مقاله که به روش کتابخانه ...
  مرداد 1399 Pdf
 • 10. گونه‌شناسی مفهومی و تحلیل سبک‌شناسی قطعات خاقانی

  • لیلی عباسی منتظری ، قدرت قاسمی پور (نویسنده مسئول)، نصراله امامی ، محمّدرضا صالحی مازندرانی
  • صفحه 199-220
  نظر به سیر تطوّر شعر پارسی در سده ششم هجری از سادگی به تکلّفهای زبانی و ادبی از یکسو و غنای اندیشه و کلام خاقانی به عنوان یکی از شاعران صاحب سبک و شاخص این دوره از سوی دیگر، این پرسش کلیدی پیش می‌آید که آیا شعر خاقانی در قالبهای کمتر شناخته شده ن...
  مرداد 1399 Pdf
 • 11. تحلیل بنمایۀ عشق در حکایتهای عرفانی کشف الاسرار

  • فریده داودی مقدم (نویسنده مسئول)
  • صفحه 221-238
  بنمایۀ عشق، قصه ای طولانی و ژرف به درازای تاریخ حیات بشری دارد که از آغاز شکل گیری اسطوره ها و حکایتهای شفاهی و سخنان منظوم و منثور مکتوب جلوه های جذاب خویش را نمایانده است، از این رو میتوان خدا جویی و عشق را از اصیل ترین گرایشهای ذاتی انسان دانست...
  مرداد 1399 Pdf
 • 12. بررسی چند ویژگی سبکی گفتمان‌ساز در درّۀ نادره

  • نسرین خانی ، غلامرضا سالمیان (نویسنده مسئول)، عامر قیطوری
  • صفحه 239-259
  درّۀ نادره، تألیف میرزامهدیخان استرآبادی کتابی در تاریخ افشاریّه است. با توجّه به جایگاه ویژۀ نویسنده در دستگاه نادر، این کتاب مشحون است از اطّلاعات ارزشمند و دسته اوّل در تاریخ دوران مذکور و از این جهت یکی از منابع اصلی پژوهشهای تاریخی مربوط به ا...
  مرداد 1399 Pdf
 • 13. تاثیر حزب توده و مبانی فکری آن در ادبیات معاصر

  • حامد صلاحی ، محمود فضیلت (نویسنده مسئول)
  • صفحه 261-275
  با آنکه در دهه‌های اخیر منتقدان و نویسندگان به نظریه‌های جدید توجه شایسته‌ای داشته‌اند؛ اما تاکنون سیر تاریخی ورود و دگرگونی نقد و نظریه‌های جدید چندان بررسی و تحلیل نشده است. از جریانهای فرهنگی و سیاسی معاصر، یکی نیز جریان چپ و حزب توده است. حزب ...
  مرداد 1399 Pdf