ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
سال 13، ، شماره پی در پی 48 ، تعداد صفحات 244 XML issn:2789-2008
 • 1. سبک شناسی دیباچه ها و تحمیدیه های متون نثر سبک عراقی

  • دکترحسن بساک(نویسنده مسئول)
  • صفحه 1-22
  دیبـاچـه نویسی و تحمیدیه نگاری در ادب فارسی، عمری به اندازۀ عمر نثرنویسی دارد؛ بعبارت دیگر، از زمان پیدایش اوّلین متون منثور، تحمیدیه نویسی نیز وجود داشته است که از آن جمله میتوان بمقدّمۀ کتابهایی نظیر شاهنامۀ ابومنـصوری، الابـنـیه عـن حـقـایـ...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 2. سبک‌شناسی قصاید مدهوش گلپایگانی

  • مریم خزائیلی، مهرداد چترایی(نویسنده مسئول)، عطا محمّد رادمنش
  • صفحه 23-44
     محمّدصادق گلپایگانی، متخلّص به مدهوش، ادیب، شاعر و خطّاط عصر قاجار و ملّاباشی حیدرقلی میرزا، فرزند فتحعلی شاه قاجار است. وی از جمله بهترین و مهمترین صاحب‎کمالان سرزمین گلپایگان، دیار علم و ادب بحساب میآید. مدهوش بجز فنون نظم و نثر، در...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 3. معرفی نسخه خطی و سبک شناسی دیوان رکن الدین دعویدار قمی

  • محمدقاسم سیاوشی، علیرضا شعبانلو(نویسنده مسئول)
  • صفحه 45-66
  نسخه خطّی دیوان اشعار «رکن الدّین دعویدار قمی»، شاعر گرانقدر سده ششم و اوایل سده هفتم علی رغم اشعار وزین، شخصّیت شامخ و حضور پررنگش در یکی از مهمترین ادوار شعر فارسی، آنگونه که شایستۀ مقام والای اوست، مورد عنایت محققان ادب فارسی قرار نگرفته است....
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 4. سبک شناسی مؤلّفه‌های مؤثّر بر سرشت ادبی در شرح مثنوی سُروری

  • زهیر طیب، سید محمد منصور طباطبائی (نویسنده مسئول)
  • صفحه 67-81
  هرچند فارسی زبانی یگانه و دارای یک دستور زبان است امّا شیوه های فارسی گویی در هریک از اقوام و ملل همجوار تفاوت دارد که این گوناگونی گاه در گویش و گاه در سبک ادبی خود را نموده است. ترکان پارسی گو که از دوران سلجوقی بخشی از بار سنگین ادب فارسی را بر...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 5. فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانی

  • شیرین صمصامی، مه‌دخت پورخالقی چترودی(نویسنده مسئول)، محمّد مهدی فراحی
  • صفحه 83-102
  نظریّه پردازان علم مدیریّت بر این باورند که مدیریّت علمی از سال 1900 میلادی با پیدا شدن نظریّه های جدید آغاز شد. این در حالی است که آثار ادبی جهان و از جمله ادبیّات فارسی ایران زمین، سرشار از ایده های مدیریّتی است که بسیار پیشتر از این نظریّات مطر...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 6. میان فزود (معترضه) مجالی برای وصف در شاهنامه فردوسی

  • خدیجه خسروی، جلال خالقی مطلق (نویسنده مسئول)، علی ایمانی
  • صفحه 103-118
  رسالت این پژوهش بررسی مفاهیم وصفی در «میان فزود» (معترضه) های شاهنامه فردوسی و تعیین تأثیر و میزان کاربرد عناصر بلاغی (تشبیه، استعاره، اغراق و...) در آن است.امّا «میان فزود» را میتوان با تساهل و تسامح همان «جمله معترضه» دانست با این تفاوت که «میان...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 7. سبک شعری «بی‌نشان» (بر پایۀ نسخۀ خطی دیوان این شاعر ناشناخته)

  • داریوش ذوالفقاری (نویسنده مسئول)
  • صفحه 119-138
  «بی نشان» تخلص زنی است که از او نسخۀ خطی دیوان شعری در دست است؛ این نسخه با شمارۀ 1102 در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری میشود و تصویری صحافی شده از آن برای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهیه شده و با شمارۀ 190 در آنجا موجود است. اشعار دیوان ب...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 8. تکنیکهای روایی مدرن در مجموعه داستانهای دهۀ هفتاد (با تکیه بر آثار بیژن نجدی و ابوتراب خسروی )

  • هما هوشیار ، رضا صادقی شهپر (نویسنده مسئول)
  • صفحه 139-156
  یکی از کلیدها و راههای گشودن پیچیدگیها و درک یا رفع ابهام داستانهای مدرن، درک شیوۀ روایتگری و شگردهای روایی داستان است. انتخاب و آفرینش شیوۀ روایتگری، در میان مفاهیم و مضامین کهنه یا تکرار شدۀ روایت؛ دنیای تازه ای بر روی نویسنده میگشاید. بیژن نجد...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 9. سبک شناسی طنز صائب تبریزی

  • صدرا قائدعلی ، حمید طبسی (نویسنده مسئول)، ابوالقاسم رادفر
  • صفحه 157-176
  سبک طنز پردازی صائب، حاصل محیط اجتماعی حاکم بر عصر صفوی است. وی شاعر و منتقد باورمندی است که طنز را به عنوان سلاحی کارآمد در جهت اعتراض و انتقاد از ناهنجاریهای جامعه خود به کار برده است. طنزهای صائب از منظر سبک شناسی بیشتر، نتیجه محتوا و بلاغت اشع...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 10. مردم شناسی دینی در آثار منیرو روانی پور و شهرنوش پارسی پور

  • زینب رحمانیان ، پروانه عادل زاده(نویسنده مسئول)، کامران پاشایی فخری
  • صفحه 177-192
  منیرو روانی پور و شهرنوش پارسی پور، از جمله نویسندگان شهیر معاصرند که به فرهنگ، آداب و رسوم و باورهای مردمان سرزمین خود در آثارشان پرداخته اند. از این رو آثارشان این قابلیت را دارد که از بعد مطالعات مردم شناسی مورد بررسی قرار گیرند. در این مقا...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 11. تأثیر شاهنامه بر ساقینامه ها بر اساس بررسی چهل ساقینامه

  • محمد خشکاب، علی عشقی سردهی(نویسنده مسئول)، ابوالقاسم امیراحمدی
  • صفحه 193-212
  یکی از خواص بارز اسطوره و حماسه راهیابی آنها به انواع ادبی است. در این میان تأثیر شاهنامه این اثر سترگ اسطوره ای ـ حماسی بر فرهنگ و ادب ایران زمین بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله قصد داریم هر یک از کارکردهای اشارات شاهنامه ای چون مدح، مفاخره، ...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 12. مقایسۀ تطبیقی عشاق‌نامۀ عبید زاکانی و روح العاشقین شاه شجاع کرمانی از منظر ساختار ده‎نامه سرایی

  • پروانه گندمکاری ، محمد رضا قاری(نویسنده مسئول)
  • صفحه 213-232
  ده‎نامه، گونه ای از ادبیات غنایی است که بیشتر در قرن هشتم سروده شده و در حالات عاشق و معشوق میباشد، بدین شکل که بیشتر آنها حاوی ده نسخه نامه به ترتیب یک در میان ، از زبان عاشق و معشوق به یکدیگر است.ده نامه ها از یک طرح و ساختار  مشترک پیروی م...
  اردیبهشت 99 Pdf
 • 13. مقاله غیرسبک‌شناسی گونه شناسی اشعار کلهری

  • سعید سروش زاده، فاطمه توکلی رستمی(نویسنده مسئول)، حسین یزدانی
  • صفحه 233-254
  شعر و شاعری در میان قوم کلهر از اهمیتی ویژه برخوردار است. این ویژگی به دلیل قرار گرفتن در بستر طبیعت، کوه، دشت، جنگل، رودخانه و استفاده از این مواهب الهی است. از آنجا که پژوهنده خود از گویشوران این قوم است و با درونمایه و مضامین این اشعار آشناست، ...
  اردیبهشت 1399 Pdf