ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7411
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5867
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570418
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152553
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 10، ، شماره پی در پی 37 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . نوآوری ها و ویژگیهای شاعرانه محمد امین ( نسخه خطی کلیات محمد امین)

  • فوزیه بی بی(نقوی)

  محمد امین شاعر اهل سنّت متولد بلخ در نیمهی اول قرن سیزدهم شمسی است. تنها اثر باقی ماندهی وی کلیات اشعار به صورت نسخهی خطی میباشد که شامل غزل، قصیده، مخمس، تکبیت و رباعیات، ترجیعبند، ترکیببند و مثنوی است. شاعردر غزل وامدار حافظ و سعدی و در مثنوی مقلد...
 • 2 . تحلیل نحوی-معنایی «قید» در مخالف‎خوانی‎های مبتنی بر نقد اجتماعی شعر عراقی با تکیه بر حافظ و مقایسه با دیگر شاعران

  • مریم ترکاشوند(نویسنده مسئول)،دکتر محمد ایرانی

  مخالفخوانی به معنی ناسازگاری کردن و بیان نمودن کلمات و جملاتی است که نشانۀ عدم رضایت باشد. مخالفخوانی اگر ریشه در ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی داشته باشد، در این صورت، مخالف خوان کسی است که نقش مبارزه با بیعدالتی و فساد اجتماعی بهویژه در میان گروههای ...
 • 3 . گونه فرهنگی مکتوباتِ مولانا (بررسی سه مقوله موضوع، مخاطب و افراد واسطه در نامه های مولانا)

  • دکتر مسعود روحانی ، زهرا تقی‌زاده(نوسنده مسئول)

  این مقاله با اتکا به مستقیمترین اسنادی که روابط مولانا را آشکار میکند، به بررسی ابعاد اجتماعی شخصیت مولانا در نامهها پرداخته است؛ برای انجام این منظور نامههای مولانا را در سه مقوله موضوع، مخاطب و افراد واسطه بررسی کردهایم و به این پرسشها پاسخ دادهایم...
 • 4 . بررسی گفتمانی متون نثر فارسی صوفیانه (آثار فارسی احمد غزالی ، عین القضات همدانی و مرصاد العباد نجم الدین رازی )

  • حسین حسن پور آلاشتی ، مهدیه جوادی(نویسنده مسئول)

  در بررسی هر متن، آنچه که به آن دسترسی داریم حوزۀ کلام و واژه هاست. در مطالعۀ تصوف ما با اصل تجربۀ عارف هیچ گونه تماسی نداریم و آنچه در اختیار ماست و میتواند در حوزۀ تحقیق ما قرار بگیرد، تجلیاّت این تجربه است در عرصۀ زبان با تمام مفاهیمی که کلمۀ زبان ...
 • 5 . بررسی شناخت سبکی و بنیادهای ایدئولوژیک شعر پروین با محوریّت «زن »

  • زهرا قاسمی، دکتر محبوبه خراسانی(نویسنده مسئول)، دکترسید مهدی زرقانی

  از آنجا که بین ساختار استعاره، جها نبینی و ذهنیّت شاعر ارتباط مستقیمی وجود دارد،بررسی استعاره های موجود در زبان یک شاعر، یکی از راه های دست یافتن به جها نبینی شاعرانهاوست. در مطالعات زبانشناسی جدید، واژه های استعاری، نمودگاری از تجربیات فرهنگی، جغراف...
 • 6 . سبک قافیه پردازی در «منطق‎الطیر» عطار نیشابوری

  • دکتر احمد ذاکری

  یکی از آرایههای موسیقایی ویژه نظم و شعر را قافیه تشکیل میدهد . قافیه در هماهنگ کردن موسیقی نظم و شعر کارکرد و نقش بسزایی دارد زیرا در اصل برای همین منظور پدید آمدهاست .مثنوی منطقالطیر شیخ فریدالدین عطار از این بابت از سرآمدان و مثنویهای زبان و ادب فا...
 • 7 . تطبیق سبک شناسانه مینیمالیسم در حوزۀ آموزش کودک و نوجوان

  • دکترآسیه ذبیح نیا عمران(نویسنده مسئول) ، دکترماندانا منگلی

  مینیمالیسم (Minimalism) یا کمینه گرایی، سبک هنریست که اساس آثار خود را بر پایۀ سادگی بیان و مضامین خالی از پیچیدگی فلسفی و یا شبه فلسفی بنیان گذاشته است. نویسندگان این مکتب عقیده دارند که صرفه جویی در کلام و کوتاه نویسی موجب زیبایی میشود و بر تأثیر ک...
 • 8 . بررسی سبک‌شناسی غزلیات رضاقلی‌خان هدایت

  • نداپازاج ،عطامحمد رادمنش(نویسندهمسول) ،محمد ابراهیم ایرج پور

  در این مقاله، غزلیات رضاقلیخان هدایت با رویکرد سبکشناسی تحلیل شده است. چهارچوب منظور در این پژوهش بررسی سه سطح فکری، زبانی و ادبی اثر به روش توصیفی است. بر طبق این مؤلفه، هریک از سه سطح مذکور به زیرمجموعههایی نیز تقسیم شده است. عشق و بیان خصوصیات عاش...
 • 9 . سبک شناسی قصاید شهریار

  • حمیرا زمردی،امید مجد،نسرین سید زاده(نویسنده مسئول)

  قصیده فارسی تا پایان قرن ششم، دوره درخشانِ شکوفایی خود را پشت سر گذاشت و از قرن هفت به بعد رو به افول نهاد و از معیارها و ساختار اصیل خود دور شد ؛ اما در دوره مشروطه بار دیگر با ساختار اصیل خود احیا شد . موضوع این مقاله سبک شناسی قصاید شهریار است . م...
 • 10 . جلوه های تصاویر طلوع و غروب در خمسه امیر خسرو دهلوی

  • شاهپور شهولی کوه‌ شوری ،مظاهر نیکخواه (نویسنده مسئول) ،اصغر رضاپوریان

  طلوع و غروب خورشید از دیرباز نقشی بارز و چشمگیر در تصویرسازیهای شاعرانه داشتهاند. در جستار فرارو، هدف نگارندگان این است که تصاویر طلوع و غروب را در خمسه امیر خسرو دهلوی بررسی کرده، میزان توفیق شاعر را در ارائِۀ ابعاد و جلوههای گوناگون این تصاویر، بوی...
 • 11 . بررسی سبکی نمود های عشق در غزلیات نظامی

  • وحید علی بیگی سرهالی (نویسنده مسئول) ، دکتر زینب نوروزی

  نظامی یکی از بزرگترین شاعران ادب غنایی به شمار میرود که علاوه بر سرودن داستانهای عاشقانه، در غزلگویی به سبک عراقی نیز مهارت زیادی از خود نشان داده هر چند که توجه کمتری به آنها شده است. او در غزلیاتش همان خصوصیات سبک عراقی را برای مخاطبان در توصیف عشق...
 • 12 . تحلیل شیوه های تولید نشانه های دیداری در شعر معاصر

  • دکتر علی کریمی فیرزوجایی(نویسنده مسئول)، بلقیس روشن ، آزاده ملک نیازی

  شعر دیداری گونه ای از شعر است که با تکیه بر نشانه های بصری، بخشی از معنا و مفهوم را به شکل دیداری به مخاطب منتقل می کند. این پژوهش برای تحلیل شیوه های تولید نشانه های بصری در شعر معاصر است که با بررسی اشعار شاعران معاصر انجام شده است. بنا به یافته ها...
 • 13 . بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی در رمانهای ایرانی (از 1370 تا 1390 شمسی)

  • صفورا مصلحی(نویسنده مسئول) ، دکتر سید احمد کازرونی ، دکتر شمس الحاجیه اردلانی

  همواره میان ادبیات و جامعه رابطهای مستحکم و ناگسستنی وجود داشته است. آثار ادبی در هر شکلی که باشند، بسان آیینهای هستند که گوشههایی از جامعه و مسایل جاری در آن را بازتاب میدهند. رمان به عنوان یکی از مهمترین و پر مخاطبترین گونههای ادبی، تا حدود زیادی ا...
 • 14 . تحلیل سبکی شرح مثنوی سروری

  • سیّد مسعود دفتریان ، سیّد علی اصغر میرباقری فرد (نویسنده مسئول) ، مرتضی رشیدی آشجردی

  از جمله تألیفات ارزشمند گذشتگان، شرح نویسی بر آثار بزرگان است و شرح مثنوی معنوی مولانا بیش از دیگر آثار، مورد توجّه شارحان بوده است. تعدادی از شروح نوشته شده بر مثنوی معنوی تاکنون معرّفی و چاپ شدهاند امّا هنوز تعدادی از این شروح، گمنام و در کنج کتابخ...
 • 15 . هنر مناظره در غزل سعدی

  • نجمه نظری

  سعدی را افصحالمتکلمین و استاد سخن لقب دادهاند و کلام وی را نمونۀ عالی سخن سهل ممتنع دانستهاند. ظرایف و راز و رمزهای بسیاری در کلام سعدی، وی را شایستۀ این القاب کرده است؛ از جمله هنر گفتگو و مناظره. حاضرجوابیها و نکتهگوییهای سعدی در غزل موجب خلق ابیات...
 • 16 . تحلیل کارکردهای ابداعی ابزارآلاتِ جنگی از منظر تصویرسازی در غزلیَاتِ شمس با نگاهی به پیشینه کارکردِ این عناصر در غزل فارسی( مطالعه موردی

  • دکتر میرجلیل اکرمی ، مجید واحدپور(نویسنده مسئول)

  با تأمل در غزل فارسی و بررسی عناصر تصویرساز این قالب شعری متوجّه میشویم که هر آنچه به غنای زبان و گسترشِ فضایِ تصاویرِ شعری آن یاری میرساند، مورد توجّه شعرای غزلپرداز واقع شده است. ابزارآلات جنگی و از آن جمله، تیر و کمان نیز به عنوان عناصر زبانی، نقش...