ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7411
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5867
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570429
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152555
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 8، ، شماره پی در پی 28 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . بررسی سبکی اشعار دینی قرنهای دوازدهم و سیزدهم هجری و مقایسه ای کوتاه با قرنهای نهم تا یازدهم

  • فاطمه ابوحمزه

  پژوهش حاضر در صدد تبیین سبک اشعار دینی قرنهای دوازدهم و سیزدهم هجری است. بدین منظور اشعار شاعرانی از جمله سروش اصفهانی، وفایی شوشتری، فدایی مازندرانی، حزین لاهیجی، صباحی بیدگلی، طرب اصفهانی، محمدکاظم صبوری، حیران یزدی، کیوان کاشانی، فواد کرمانی، صفا...
 • 2 . تأثیر پذیری سبکی بدرچاچی از خاقانی

  • محمود عباسی (نویسنده مسئول) ، حسین اتحادی

  در تاریخ شعر فارسی،گویندگانی هستندکه در شیوه شاعری صاحب سبک وجریان ساز بوده اند.از این جمله، باید از خاقانی شروانی نام برد،که به داشتن سبک وطرز بیان خاص شهرت دارد.به همین دلیل،پس از وی، شاعران زیادی سعی داشته اند تا، ازشیوه سخنوری وی پیروی کنند.بدرچا...
 • 3 . بررسی سبکی و محتوایی ذیل المعارف

  • فاطمه زهرا اسحقی کوپایی(نویسنده مسئول) ، مهدی تدین نجف آبادی مسیح بهرامیان،

  با وجود آنکه بخش عظیمی از گنجینه های ادبی- فرهنگی ایران در سالهای اخیر شناسایی و معرفی گردیده، با این وجود کم نیستند آثار ارزشمندی که همچنان در پردۀ خمول مانده اند؛ از جملۀ این آثار،"ذیل المعارف" اثر شیخ صدر الدین جنید بن فضل الله شیرازی، از شیوخ و ک...
 • 4 . نگاهی به برخی ویژگیها و ظرافتهای اشعار عربی سعدی

  • حسین الیاسی(نویسنده مسئول) ، محمد حسن فؤادیان

  تحلیل ساختار و محتوای شعر شاعران با عنایت به رویکردهای نقد و سبک شناسی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند مخاطب را به لایه های درونی و بیرونی شعر، اندیشه ها، و روحیات شاعر رهنمون کند. باین منظور در این مقاله مشخصه های سبکی اشعار عربی سعدی ...
 • 5 . معرفی بدرالدّین هلالی جغتایی استرآبادی و غزل او بر اساس تصحیح نسخ خطی غزلیات وی

  • مریم ایرانمنش (نویسنده مسئول) ، دکتراسحاق طغیانی ، دکتر محمود مدبّری

  بررسی آثار و شناخت متفکّران و شاعران بزرگ، ما را در شناخت هر چه بیشتر بنمایه های فکری آنان کمک میکند. از جملۀ این شاعران بزرگ میتوان به بدرالدّین هلالی جغتایی استرآبادی شاعر توانا و مشهور پایان عهد تیموری اشاره کرد . هلالی یکی از بهترین غزلسرایان ای...
 • 6 . اندوهگرایی مشخّصۀ سبکی غزل شهریار، همراه با مقایسه این ویژگی در غزلهای سعدی و حافظ

  • علی آزادمنش

  چنین بنظر میرسد که انتخاب هنرمندانۀ اوزانِ عروضی، توأم با لحنِ عاطفی، غمگنانه و اندوه آمیز، میتواند در جذّابیت و دلنشینی شعر، رابطه تنگاتنگی داشته باشد.این پژوهش در سه محور الف) غزل شهریار و گنجینۀ ادب کلاسیک ب) وزن عروضی ج) بسامد واژههای اندوه آمیز ...
 • 7 . وزارت فراتر از وزارت در تاریخ بیهقی

  • مرضیه جعفری(نویسنده مسئول) ، دکتر زهرا اختیاری

  این جستار، بر آن است با توجّه بنصّ سخنان ابوالفضل بیهقی(470ق- 385)، گزارشی نو از وزارت در تاریخ بیهقی ارائه دهد. بیهقی دیوان وزارت و عملکرد وزیر و وزیرگونه ها را بروشنی تبیین کرده است. غالب آثار فقط به بررسی جنبۀ تاریخی وزارت پرداخته اند، امّا بنا بگ...
 • 8 . معرفی شرح چاپ نولکشور بردیوان حافظ و ویژگیهای آن

  • مریم خلیلی جهانتیغ (نویسنده مسئول) ، فاطمه شفیعی ، حمید صمصام

  معرفی یک اثر کمتر شناخته شده و بررسی ویژگیهای سبکی آن علاوه برآنکه میراث فرهنگی و قومی یک کشور را قوام میبخشد، موجب اطلاعات وسیع درباب اندیشه و ساختارفکری نویسندگان است بویژه اگراین نسخه درکشوری دیگر و بوسیله نویسندگانی شکل گرفته باشدکه غیر ایرانی با...
 • 9 . سبک شناسی اشعار فارسی مولانا خالدنقشبندی ومعرّفی نسخ خطّی آن

  • نسرین چیره (نویسنده مسئول)، ناصرالدین شاه حسینی

  مولانا خالد نقشبندی ، ملقّب به خالد بغدادی، بنیانگذار یکى از شاخه هاى طریقت نقشبندیه، بنام خالدیّه است. مقالۀ حاضر بمعرّفی نسخ خطّی و سبک شعری او میپردازد. برای دستیابی به این اهدف از روش کیفی و از نوع توصیفی تحلیلی استفاده شده و مطالعه بصورت کتابخ...
 • 10 . سبک شناسی پارودی در آثار طنزآمیز سیّد ابراهیم نبوی

  • نیلوفر حاجی مرادخانی(نویسنده مسئول) ، دکتر علی محمد پشتدار ، دکتر مصطفی گرجی ، دکتر مرتضی جاجی مزدرانی

  تأثیر ادبیّات متعهّد انتقادی در فضای سیاسی اجتماعی معاصر و بویژه پس از انقلاب، غیر قابل انکارست و در این تأثیرگذاری، نقش طنز، بعنوان گونه ای از ادبیات انتقادی، پررنگست و"پارودی" نیز بعنوان یکی از شگردهای طنزپردازی، در این حوزه، کارکرد برجسته ای دارد...