ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.112
نمایه در گوگل اسکالر
تعداد ارجاعات نشریه
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 120
تعداد مقالات عرضه شده 5600
تعداد مقالات چاپ شده 1064
تعداد مقالات رد شده 4536
نرخ پذیرش(%) 19%
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1064
تعداد بازدید کننده مقالات 2093361
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 861683
تعداد صفحات مقالات 21280
تعداد کل منابع مقالات 15960

ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 8، ، شماره پی در پی 54

بررسی سبک استعارات جهتی در کتاب رویاهای پدرم بر اساس نظریه استعاره معاصر

صفحه (23 - 39)
جلیل غیاثی، محمدرضا اروجی(نویسنده مسئول)، بهزاد رهبر
تاریخ دریافت مقاله : فروردین 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : مرداد 1398

چکیده
در تعریف سنتی استعاره‏ها عموماً جایی نمایان میشوند که یک چیز به جای چیز دیگر به منظور تاثیر بلاغی و بدیعی به کار میرود. امروزه این تکنیک مورد توجه حوزه‏های مختلف علوم و دانش قرار گرفته است اما مهمترین حوزه پرداختن به آن علوم شناختی به ویژه زبانشناسی شناختی میباشد. جانسون و لیکاف دو دانشمند برجسته این حوزه مدعی هستند که استعاره در زندگی روزمره و نه تنها در زبان که در اندیشه و عمل ما جاری و ساری ست. این نظریه را آنها در سال 1980و مطرح نمودند. در مقاله حاضر زبان استعاری در کتاب  رویاهای پدرم را با توجه به نظریه استعاره معاصر جانسون و لیکاف ارزیابی کردیم. روش مورد استفاده تحلیلی توصیفی میباشدکه بر اساس آن استعارات جهتمند از متن استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان میدهد که با وجود استعارات جهتمند منطبق با نظریه فوق استعارات جهتمند دیگری نیز وجود دارند که از نظریه جانسون و لیکاف تبعیت نمیکنند.

کلمات کلیدی
استعاره , استعاره جهتمند , زبانشناسی شناختی , لیکاف و جانسون , استعاره هستی شناختی