ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.112
نمایه در گوگل اسکالر
تعداد ارجاعات نشریه
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 120
تعداد مقالات عرضه شده 5600
تعداد مقالات چاپ شده 1064
تعداد مقالات رد شده 4536
نرخ پذیرش(%) 19%
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1064
تعداد بازدید کننده مقالات 2093340
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 861681
تعداد صفحات مقالات 21280
تعداد کل منابع مقالات 15960
معرفی هیأت تحریریه و مدیر مسئول
 • مدیر مسئول

  دکتر امید مجد

  زبان وادبیات فارسی
  گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران،‌تهران، ایران
  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/majdomid/?lang=fa-ir
  majdomid@ut.ac.ir
  021-22065569
  0000-0003-3655-3427
 • سردبیر

  پروفسور فاطمه مدرسی

  زبان وادبیات فارسی
  گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.modarresi
  f.modarresi@urmia.ac.ir
  0000-0001-6636-4737
 • مشاور نمایه سازی

  پروفسور جعفر نوری

  محیط زیست
  مشاور بین المللی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،‌ تهران، ایران
  http://tums.ac.ir/faculties/jnouri
  nourijafar@gmail.com
  09121158827
  0000-0002-9982-3546
 • اعضای هیات تحریریه

  پروفسور منوچهر اکبری

  زبان وادبیات فارسی
  گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/makbari/?lang=fa-ir
  makbari@ut.ac.ir
  0000-0001-9256-9867
 • اعضای هیات تحریریه

  پروفسور جلال خالقی مطلق

  زبان وادبیات فارسی
  Persian Language and Literature
  djalal.khalegi@web.de
  0000-0003-1396-3941
 • اعضای هیات تحریریه

  پروفسور محمود فضیلت

  زبان وادبیات فارسی
  گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mfazilat/
  mfazilat@ut.ac.ir
  0000-0002-6810-4733
 • اعضای هیات تحریریه

  پروفسور عبدالرضا سیف

  زبان وادبیات فارسی
  گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/seif/?lang=fa-ir
  seifut@ac.ir
  02166491437
  0000-0002-6810-4733
 • اعضای هیات تحریریه

  پروفسور احمد تمیم داری

  زبان و ادبیات فارسی
  دانشکده ادبیات و زبان خارجی، دانشگاه عالمه طباطبائی، ‌تهران، ایران
  http://simap.atu.ac.ir/cv/1574636/
  a_tamimdari@yahoo.com
  0000-0001-8367-8324
 • اعضای هیات تحریریه

  دکتر بهناز پیامنی

  زبان وادبیات فارسی
  گروه زبان وادبیات فارسی،‌دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  http://adabiat.pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/440053/1423446/1460660/
  behnazpayam@yahoo.com
  0000-0002-4428-8400
 • اعضای هیات تحریریه

  دکتر فریده داودی مقدم

  زبان وادبیات فارسی
  گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  http://ref.shahed.ac.ir/davoudi
  davoudy@shahed.ac.ir
  0000-0002-4099-6258
 • اعضای هیات تحریریه

  پروفسور حکیمه دبیران

  زبان وادبیات فارسی
  گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
  dabiran@khu.ac.ir
  02188828416
  0000-0003-4209-3711