ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
درباره نشریه
ماهنامه بهار ادب ،ماهنامه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی(بهار ادب سابق)، ماهنامه ای خصوصی است که توسط آقای دکتر امید مجد بنیانگذاری شده و دارای دسترسی باز (به متن مقالات) است. در این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده میشود و همه مقالات ارسالی باید با نرم‎افزار مشابهت ‎یاب سمیم نور بررسی شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار میگیرند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) میباشد و از آیین‎ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید.
مطالعه بیشتر درباره این نشریه
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات چاپ شده 1626
نرخ پذیرش(%) 21.3
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1,626
تعداد بازدید کننده مقالات 2,731,213
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,232,502
تعداد صفحات مقالات 34,146
تعداد کل منابع مقالات 26,016
سوء رفتارهای پژوهشی احتمالی En

تمامی مواردی که در این بخش ارائه شده است مصادیق سوء رفتار پژوهشی محسوب شده و در نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی با آن برخورد خواهد شد.
• جعل داده و داده سازی
جعل داده ها به این معنی است که محقق آزمایش را انجام داده، اما داده‎ها یا نتایج و یافته‎های تحقیق را دستکاری کرده، تغییر داده و یا حذف کرده است.

• انتشار تکراری
انتشار تکراری زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند مقاله، بدون ارجاع کامل متقاطع، اساساً فرضیه‌ها، داده‌ها، نکات بحث و نتیجه‌گیری یکسانی را به اشتراک بگذارند.

• تقلب و دستکاری در استناد
استنادهای بیش از حد در یک دستنوشته ارسال شده که به محتوای علمی مقاله کمک نمیکند و صرفاً برای افزایش استناد به کار یک نویسنده یا مقالات منتشر شده در یک مجله خاص گنجانده شده است، تقلب و دستکاری در استناد نامیده میشود. این نوعی سوء رفتار علمی است.

• ارسال همزمان
ارسال همزمان زمانی اتفاق می‌افتد که یک نسخه خطی (یا بخشهای قابل توجهی از یک دستنوشته) به مجله‌ای ارسال میشود که قبلاً توسط مجله دیگری در حال بررسی است.

• انتشار اضافی
انتشارات زائد شامل تقسیم نامناسب نتایج مطالعه به چندین مقاله است که اغلب در نتیجه تمایل به تکمیل رزومه تحصیلی است.

• مشارکت یا انتساب نامناسب نویسنده
همه نویسندگان فهرست شده باید سهم علمی قابل توجهی در تحقیق موجود در نسخه خطی داشته باشند و همه ادعاهای آن را تأیید کرده باشند. باید به نقش همه کسانی که سهم علمی قابل توجهی در تهیه و نگارش مقاله داشته اند، از جمله دانشجویان و تکنسینهای آزمایشگاهی اشاره شود.

• سرقت ادبی
o سرقت ادبی عبارت است از استفاده عمدی از ایده های دیگران یا سایر مطالب اصلی به گونه ای که گویی از خود شخص است.
o کپی کردن حتی یک جمله از نسخه خطی شخص دیگری یا حتی یکی از خود شما که قبلاً منتشر شده است، بدون استناد مناسب توسط این نشریه به عنوان سرقت علمی تلقی میشود.
o سرقت ادبی نقض جدی اخلاق انتشار است و تمام مقالات تحت بررسی یا منتشر شده با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی سمیم نور بررسی میشوند.
o از نویسندگان انتظار میرود قبل از ارسال، مقاله خود را از نظر سرقت ادبی بررسی کنند.
o اگر سرقت ادبی در حین داوری تشخیص داده شود، مقاله رد میشود.
o در صورت شناسایی سرقت ادبی پس از انتشار، ما (نشریه) این حق را برای خود محفوظ میداریم که در صورت لزوم، مقاله را اصلاح یا بازپسگیری کنیم.
o ما این حق را برای خود محفوظ میداریم که در مورد سرقت ادبی که قبل یا بعد از انتشار آشکار شده است، مؤسسات نویسندگان را مطلع کنیم.