ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 3، ، شماره پی در پی 7 XML issn:2007-2789
 • 1. مقایسه سبکی مصباح الهدایه امام خمینی و تمهیدات عین القضات همدانی

  • منوچهر اکبری
  امام خمینی و عین‌القضاه همدانی را اگر از لحاظ مکتب عرفانی نتوان برابر نهاد، اما از جهت ویژگیهای سبکی آنهم از بُعد الفاظ، نوع خطابها، زبان و شباهتهای نوشتاری نمیتوان مانندگیها و شباهتهایشان را منکر شد. کاربرد واژه‌‌هایی که صمیمیت زبانی ...
  بهار 89 Pdf
 • 2. بررسی سبک غزلیات کمال الدین اسماعیل

  • امین رحیمی،حجت الله امیدعلی
  تلاش این مقاله در آنست تا نشان دهد که کمال الدین اسماعیل در غزلیاتش چه سبک و سیاقی دارد؟ بنابراین مقدمۀ کوتاهی را دربارۀ شاعر  آورده ایم و در ادامه ، غزلیات او را تحت چهار عنوان اصلی: محتوا، موسیقی، زبان و مختصات ادبی بررسی کرده ایم. در ابتدا غز...
  بهار 89 Pdf
 • 3. تحلیل چند نکته زبانی و فکری از مشخصه های سبکی سایه

  • احمد غنی‌پور ملکشاه،مرتضی محسنی،بهادر شاکری نسب
  ابتهاج با شنیدن به «شعر» دست یافته است. این را خود در گفتگوهایش گفته است. او بشدّت به شاعران کلاسیک، تعلّق خاطر دارد. بگونه‌ای که وقتی اشعار او را میخوانیم، در وهله نخست، خود را با شعر قرون گذشته مواجه می‌بینیم؛ امّا با یک طراوت...
  بهار 89 Pdf
 • 4. انعکاس عاشورا ، یکی از خصیصه های شعر دفاع مقدس

  • نجمه نظری،صغری سادات جعفرنیا
  حادثۀ عاشورا دارای ابعاد گوناگونیست که حماسه، یکی از برجسته¬ترین ارکان آن را تشکیل میدهد. در طول زمان، شرایط اجتماعی، سیاسی و تاریخی بر چگونگی نگرش شاعران بحادثۀ  عاشورا تأثیرگذار بوده است.وقوع انقلاب اسلامی و بفاصلۀ اندکی از آن، جنگ تحمیلی،...
  بهار 89 Pdf
 • 5. مختصات زبانی سبک خراسانی در گلستان سعدی

  • سید مهدی صدرالحفاظی
  گلستان سعدی با وجود دارا بودن سجع و آمیختگی با آرایه های ادبی و بهره گیری از واژه‌ها و جملات و اشعار عربی، صاحب نثری ساده و موزون و شعری روان و درخور فهم همراه باشیرینی و عذوبت است. هر چند سبک گلستان  در مجموع  عراقی بشمار می آید ...
  بهار 89 Pdf
 • 6. مقایسه سبک تأویل احمد غزالی و ابوالفضل رشیدالدین میبدی

  • فاطمه مدرسی،طاهر لاوژه
  متون مقدّس مهمترین منبع برای شناخت احکام و معارف اسلامی به شمار می آیند؛ امّا درباره چگونگی فهم این متون میان صاحب نظران اختلاف عقیده وجود دارد و هر گروهی از دیدگاه خاص خود به آنها نگریسته اند. چنان که تأویل عارفانه به جنبه های باطنی و معنوی متون قدس...
  بهار 89 Pdf
 • 7. کاربرد خاص اصطلاحات نجومی یکی از خصیصه های سبکی فردوسی

  • سیّد اسماعیل قافله باشی،سیّد علی هاشمی عرقطو
     فردوسی در شاهنامۀ خود، نوآوریها و کاربردهای گوناگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است که هر کدام از این موارد میتواند بخشی از سبک شخصی او را در شاهنامه تشکیل دهد؛ تا کنون تلاشهایی در جهت شناختن این عناصر سبکی صورت گرفته که هر یک در ج...
  بهار 89 Pdf
 • 8. تکرار و سبک شعر شیخ بهائی

  • رضا خبازها
  استفاده فراوان از انواع تکرار را باید اصلیترین ویژگی اشعار شیخ بهایی و مهمترین خصیصه جداکننده سبک شعری وی از سایر شعرای ادب فارسی دانست. خاصه آنکه این ویژگی در ظاهر سبب اطناب و افزونی لفظ از معنا میگردد و در باطن با تنوّع و نوجویی در تضاد است. بنابرا...
  بهار 89 Pdf