ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7412
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5868
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570470
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152571
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 14، ، شماره پی در پی 61 ، تعداد صفحات 245 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . گریه در متون نظم عرفانی (سنایی، عطّار و مولوی)

  • حمید جواهریان ، حسین آذرپیوند (نویسنده مسئول)

  • صفحه 1-17
  زمینه و هدف: انواع سوزوگدازها، نیازها، دعاها، شادیها، غم‌ها و سوگها، مستقیم یا غیرمستقیم با گریه ارتباط دارند. حالات‌ عرفانی قبض و بسط و تحیّر و فنا که بررسی آنها یکی از دغدغه های ادیبان و جستجو‌گران حیطۀ ادبیّات عرفانی است، همه در این مقال میگنجند؛ ...
 • 2 . معضلات اجتماعی از منظر شاعران عصر صفوی

  • محسن رستمی ، محمدحسن رازنهان (نویسنده مسئول)، حسین مفتخری ، ناصرقلی سارلی

  • صفحه 19-38
  زمینه و هدف: آثار شاعران عصر صفوی بدلیل پیوستگی با تودۀ مردم آیینۀ تمام‌نمای اوضاع اجتماعی این عصر است. این جستار بر‌آن است با بررسی اشعار شاعران این عهد، به این پرسش پاسخ دهد که جامعۀ صفوی با چه معضلاتی دست به گریبان بوده و برخورد مردم دربرابر این م...
 • 3 . سبک شناسی نسخۀ خطی دلگشانامه

  • رحیم سلامت آذر ، حسین نوین (نویسنده مسئول)، عسگر صلاحی

  • صفحه 39-61
  زمینه و هدف: نسخه های خطی، گنجینه های ناشناخته و ذخایر فرهنگی هر ملتی است که اهتمام به شناساندن و بررسی همه جانبۀ این آثار از وظایف اصلی محققان و پژوهشگران است. یکی از این میراث ماندگار، حماسۀ تاریخی ـ دینی دلگشانامه است که میرزا ارجمند آزاد کشمیری، ...
 • 4 . بررسی سبکی و محتوایی نسخه های خطی دیوان خموشی دهلوی

  • امید روستا ، علی محمد پشتدار (نویسنده مسئول)، علی پدرام میرزایی ، مرتضی .حاجی مزدارانی

  • صفحه 63-82
  زمینه و هدف: نسخه های خطی منابع ارزشمندی برای شناخت و بررسی سیر تحول اندیشه و احساس در ادب فارسی است. نسخه های خطی شاعران بسیاری همچون خموشی دهلوی هنوز تصحیح و چاپ نشده است. هدف این پژوهش، بررسی و نقد سطح فکری، زبانی و بلاغی قصاید و غزلیات این شاعر ا...
 • 5 . اتباع سبک زبانی خاص در ادب معاصر

  • فاطمه حاجی آقابزرگی ، عباسعلی وفایی (نویسنده مسئول)، رضا فهیمی

  • صفحه 83-101
  زمینه و هدف: یکی از مباحث متداول در دستور زبان فارسی، مبحث «اتباع» است. میتوان گفت این موضوع از مواردی است که خارج از تسلّط و اختیار زبانشناسان و کاملاً با دخالت مستقیم مردم در زبان ایجاد میشود و قانون و قاعده آن نیز نه به انتخاب کارشناسی صورت گرفته ...
 • 6 . معرفی نسخۀ خطی سلیمان‌نامه و بررسی ویژگیهای آن

  • لیلا سیاحتگر ، فرزانه مظفریان (نویسنده مسئول)، احمد طحان

  • صفحه 103-122
  زمینه و هدف: نسخۀ خطی و منحصربه فرد سلیمان‌نامه در قالب مثنوی و بحر متقارب، توسط یوسف‌بن سراج‌بن محمد ملقب به معلم در سال 739 ه. ق. در 8352 بیت سروده و به خط نسخ تحریر شده است. نام این شاعر گمنام در هیچ تذکره و تاریخ ادبیاتی دیده نمیشود. مثنوی مذکور ...
 • 7 . سبک‌شناسی اشعار عاشورایی اهلی شیرازی، بابافغانی شیرازی و فضولی بغدادی

  • سمایه پروائیان ، احمدرضا نظری چروده (نویسنده مسئول)، حمید نگارش

  • صفحه 123-141
  زمینه و هدف: مرثیه دراصطلاح بمعنای سرودن شعر در رثای شخص است و از نخستین ادوار شعر فارسی وجود داشته است. این گونۀ ادبی در عصر صفوی با حادثۀ کربلا پیوند خورد و رفته رفته بصورت یک فرهنگ استوار درآمد. از آن زمان شاعران شیعی به سرودن اشعار مذهبی، بویژه ا...
 • 8 . تصویرپردازی عقل در حدیقۀ سنایی و مثنوی مولوی

  • سهراب یوسفی ، محمدعلی خالدیان (نویسنده مسئول)، حسنعلی عباسپور اسفدن

  • صفحه 143-163
  زمینه و هدف: یکی از واژه هایی که بسامد قابل توجهی در دو اثر مهم عرفانی، حدیقۀ سنایی و مثنوی معنوی، دارد واژۀ عقل است. در واقع سنایی و مولوی سعی کرده اند با درهم آمیختن این اصطلاح عرفانی و فلسفی و دینی با زبان شاعرانه و هنرمندانۀ خویش، به تبیین و توصی...
 • 9 . بررسی سبک فکری مولوی، بررسی موردی: پدیدۀ خواب

  • یعقوب اسعدی ، نوازالله فرهادی (نویسنده مسئول)، حسین اسماعیلی

  • صفحه 165-179
  زمینه و هدف: هر گفتار و نوشتاری بمنظور انتقال پیام به مخاطب و برقراری ارتباط با اوست که به انجام میرسد، اما مولانا گاه پیامش را بصورت طبیعی و بر پایۀ ساختاری مبتنی بر عادتهای زبانی و نظام فکری صوفیانه بیان نمیکند. او شالودۀ انتظارات و تصورات خواننده ...
 • 10 . شیوه های شخصیت پردازی زنان در رمانهای کرمانشاه (مطالعۀ موردی رمانهای آخرین کوچ، گاماسیاب ماهی ندارد، این خیابان سرعتگیر ندارد)

  • زهره خزاعی ، علی گراوند (نویسنده مسئول)، حسن سلطانی کوهبنانی

  • صفحه 181-197
  زمینه و هدف: بررسی شیوۀ بازنمایی چهرۀ زن در رمانهای معاصر از رویکردهای مهم نقد ادبی در آثار روایی و داستانی است. پژوهش حاضر درپی چگونگی نمود جایگاه زنان در سه رمان از آثار ادبی کرمانشاه است. روش مطالعه: این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی، جایگاه و شخص...
 • 11 . بررسی سبک‌شناسی اشعار «جویا تبریزی»

  • هدایت الله تقی زاده (نویسنده مسئول)

  • صفحه 199-214
  زمینه و هدف: در مطالعات ادبی، سبک‌شناسی از جایگاه والایی برخوردار است. سبک‌شناسی میتواند بیان‌کنندۀ ویژگیهای زبانی، فکری و ادبی هر اثر باشد. این تحقیق یکی از شاعران سبک هندی به نام جویا تبریزی را معرفی میکند و به بررسی ویژگیهای سبکی در اشعار وی میپرد...
 • 12 . بررسی سبک‌شناسی اشعار «حیرت لاهوری»

  • کامران کسایی (نویسنده مسئول)

  • صفحه 215-231
  زمینه و هدف: شناسنامۀ ادبی هر ملتی، نسخ خطی آن است. بدین منظور برای احیای تاریخ و فرهنگ گذشتۀ هر مرزوبوم، شایسته است به تصحیح، معرفی و تحقیق دربارۀ این گنجینه های پرارزش اقدام کرد. یکی از این نسخه ها، دیوانی است موسوم به دیوان «حیرت لاهوری» که درکتاب...