ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 2، ، شماره پی در پی 6 XML issn:2007-2789
 • 1. تفاوت سبک شخصی مقامات حمیدی و حریری ( با بررسی مقامه شتوتیه)

  • غلامرضا ستوده،محمد باقر شهرامی
  از مجموع مقامه های قاضی حمیدالدّین بلخی، یک مقامۀ کامل(مقامه 21) به وصف زمستان اختصاص یافته است که «فی الصّفه الشّتا» نام دارد.ما در این مقاله،مقامۀ بیست و یک را که از شاه مقامه های قاضی است از لحاظ سبک شخصی شامل صنعت پردازی، محتوا و مضمو...
  زمستان 88 Pdf
 • 2. احوال و سبک اشعار مولانا شهیدی قمی

  • علی محمد ﻣﺆذنی،امیر ضیغمی
  مولانا شهیدی قمی(935 یا 936 ق) از شعرای سده نهم و اوایل سده دهم هجری است که در زمان پادشاهی شاه اسماعیل صفوی به هندوستان رفته و در گجرات بدرود حیات گفته است.شهیدی قمی  احتمالا نخستین کسی است که بسامد مضامین وقوعی را در شعر اواخر دوره تیموری و او...
  زمستان 88 Pdf
 • 3. در کار گلاب و گل ( شرح بیتی از حافظ)

  • علی محمدی،انتصار پرستگاری،مریم ترکاشوند
     در این‌مقاله ابتدا به این نکته پرداخته‌ایم که چگونه میتوان معضل یک متن ادبی را که در فهم و انتقال پیام دچار مشکل شده است، گشود. برای بیان این نکته از شواهد دیگر متنها مدد گرفته‌ایم. سپس به تشریح معنایی که دیگر شارحان حافظ ...
  زمستان 88 Pdf
 • 4. تأثیرپذیری کمال الدین حسین خوارزمی از خاقانی و خصائص سبکی وی

  • رجب توحیدیان،بهمن هوشیاری
  کمال الدین حسین خوارزمی یکی از شعرا و عرفای توانا  وصاحب سبک اواخر قرن هشتم ونیمه اول نهم هجریست که از شعر واندیشه پیشینیانی همچون خاقانی شروانی، بهره های فراوانی برده و مضامین و ترکیبات سبکی وی را اخذنموده و درلابه لای اشعار واندیشه های خود گنج...
  زمستان 88 Pdf
 • 5. سبک شعری قاآنی و تأثیرپذیری آن از ادبیات مصنوع مملوکی و عثمانی

  • محمد حسن فؤادیان،محمدرضا عزیزی
   رویکردهای لفظی در دیوان قاآنی شیرازی از جایگاهی خاص برخوردار است. او در اغراض گوناگون بویژه ستایش رسول خدا (ص) از آرایه های  لفظی و بدیعی فراوانی استفاده میکند. بعنوان نمونه، شاعر در قصیده ای به نام «بردیه» ، خود را ملزم میسازد...
  زمستان 88 Pdf
 • 6. سبک فردی بیهقی و ضرباهنگ کلام و تکرار

  • لیلا مرادی
     در بررسی سبک فردی بیهقی در حوزه زبانی، ترنم پنهانی الفاظ و اصوات و اتحاد الفاظ و معانی و به تبع آن، خلق تداعیهای ذهنی، جلوه ای خاص دارد. توجه ویژه بیهقی به نمایش ظرفیت و استعداد زبان فارسی در آهنگین بودن آن با به گزینی و هنرمندی در انتخا...
  زمستان 88 Pdf
 • 7. «دوم» یک ویژگی سبکی در قاموسنامه

  • علی اصغر حمیدفر
  این مقاله یادداشتی است بر یک ویژگی سبکی قابوسنامه . آن ویژگی عبارتست از ساختن ضرب المثلهای دلنشین با محوریت واژۀ «دوم» . این ویژگی ، ظاهرا در میان متقدمان و متأخران مختصِّ عنصرالمعالی است و بدلیلِ همین یگانگی و نادرگی ، ارزشی مضاعف دارد ....
  زمستان 88 Pdf