ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 12، ، شماره پی در پی 46 ، تعداد صفحات 330 XML issn:2007-2789
 • 1. سبک‌شناسی سلسله‌الذهب جامی

  • نفیسه گاموری، حسین آقاحسینی(نویسنده مسئول)، مریم محمودی
  • صفحه 1-20
  برای شناخت بهتر سبک ادبی غالب در هر دوره ای لازم است همه آثار سرامدان دوره زمانی به دقت بررسی شود و ویژگیهای سبکی آنها مدنظر قرار گیرد. به همین  منظور و برای رسیدن به شناختی بهتر نسبت  به سبک ادبی قرن نهم، سلسله الذهب عبدالرحمن جامی در ...
  زمستان 98 Pdf
 • 2. «بررسی رنگ ‌در شعر دهه‌های30 تا60 (برمبنای آثار چهار شاعر با سبک فکری و شعری متفاوت: سیاوش کسرایی، سهراب سپهری،مشرف آزاد تهرانی و فروغ فرخزاد)

  • اقلیما انصاری، اشرف چگینی(نویسنده مسئول)، علیرضا قوجه زاده
  • صفحه 21-40
  در ارتباطات غیرکلامی، رنگ یکی از سریعترین روش  های انتقال پیام است بنابراین یکی از بهترین راههای تحلیل و شناخت یک اثر ادبی، تحلیل رنگ در آن اثر است. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این عنصر در شعر معاصر پرداخته  است. بنابر نتایج ...
  زمستان 98 Pdf
 • 3. سبک شناسی انتقادی قصّه های عامیانۀ ایرانی (ایدئولوژی نهفته در قصّه)

  • محبوبه خراسانی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 41-61
  قصّه، فراگیرترین شکل هنری است و متنوعترین اندیشه­ ها هم در آن بازتاب می­یابد. در این پژوهش به دلیل ویژگی خاص قصه ­های عامیانه که بیشتر محتوامحور هستند تا زبان ­محور، به روش تحلیل محتوایی از منظر سبک ­شناسی انتقادی به ایدئولوژی حاکم بر قصّه ­ها پرد...
  زمستان 98 Pdf
 • 4. تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری فیض‌محمدکاتب( بر اساس سراج‌التواریخ)

  • ام فروه موسوی، حسن زندیه(نویسنده مسئول)
  • صفحه 63-79
  در این پژوهش، به تاریخ  نگری فیض­ محمد کاتب (1279-1349ق) و جایگاه وی، در تاریخ ادبیات افغانستان، پرداخته شده است. سراج  التواریخ، دربردارنده تاریخ افغانستان، از دوره احمدشاه ابدالی سدوزایی (1186ق) تا سال اول حکومت امیر امان الله خان غازی ...
  زمستان 98 Pdf
 • 5. تحلیل ساختاری و محتوایی مثنویهای روایی شیعی در عصر قاجار

  • زهرا نظری، دکتر عبدالرضا سیف(نویسنده مسئول)
  • صفحه 81-98
  در عهد قاجار بنا به دلایل اجتماعی و سیاسی سرودن اشعار مذهبی رونق گرفت. یکی از گونه‎ های شعر مذهبی در این عصر مثنویهایی روایی بود که در آنها داستان زندگی پیامبر و امامان شیعه منظوم شده بود. منظور از روایی در اینجا آن است که مثنوی داستانی را روایت م...
  زمستان 98 Pdf
 • 6. تحلیل جنبه های زبانی، ادبی و تصویری سبک منحصر بفرد کتاب تأدیب الاطفال به منزلۀ نخستین کتاب مصور کودک در ادبیات فارسی

  • محسن ذکا اسدی، مریم شریف نسب(نویسنده مسئول)
  • صفحه 99-116
  در پژوهش حاضر کتاب تأدیب الاطفال موضوع تحلیل و ارزیابی سبک شناسی قرار گرفته است. روش پژوهش مطالعۀ موردی است و نگارندگان در پی  آن هستند که با درنظر داشتن متن و تصویر در کنار هم ویژگیهای منحصربفرد سبک این اثر را تبیین کنند. کتاب مستطاب تأدیب ال...
  زمستان 98 Pdf
 • 7. بررسی سبک شناسانه رمانهای گوتیک ایرانی با تکیه برچهار اثر (بوف کور، شازده احتجاب، گوژ و نگهبان)

  • فرشته ملکی، علیرضا شوهانی(نویسنده مسئول)، دکتر علی گراوند
  • صفحه 117-134
  گوتیک به سبکی در داستان  نویسی اطلاق میشود که در آن خیال  پردازی، جلوه  های هیجانی، ماجراهای مبالغه  آمیز و هراسناک و گوشه  های تیره  و تار ذهنیت انسان از خرد و منطق انسانی فراتر می روند. این سبک بیشتر در قرون هیجدهم و ...
  زمستان 98 Pdf
 • 8. مضمون سازی با استفاده از صورتهای خیالی در اشعار شاعران انقلاب اسلامی و مقایسۀ مختصر آن با اشعار سبک هندی(بیدل دهلوی)

  • مهدی فیاض، زهرا سادات نظری (نویسنده مسئول)
  • صفحه 135-151
  تخیل اساسیترین عنصر سازندۀ شعر است که موجب نمایاندن اعمال، افکار، ایده ها و بیان اندیشه و تجربه از راه زبان میشود. شاعران به فراخور استعداد خود در ابداع تصاویر و مضامین بدیع و زیبا، از عواملی مانند عناصر طبیعت، عناصر روزمره و صور خیال بهره گرفته ا...
  زمستان 98 Pdf
 • 9. تأملی در نثر ترجمۀ سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

  • میثم احمدی، یوسف کرمی چمه(نویسنده مسئول)
  • صفحه 153-168
  کتاب سرگذشت حاجی  بابای اصفهانی اثر جیمز موریه را میرزا حبیب اصفهانی ترجمه کرد. جنبۀ انتقادی و لحن طنز کتاب و همچنین نثر روان و زیبای ترجمۀ آن، موجب نفوذ و اشتهار کتاب شده است. میرزا حبیب با استعداد بالای نویسندگی و بهره ­مندی از میراث پربار ...
  زمستان 98 Pdf
 • 10. بررسی عوامل انسجام متن و فرانقش در مناظره های پروین اعتصامی

  • گلبرگ ذهنی، ارسلان گلفام(نویسنده مسئول)، مجتبی منشی زاده
  • صفحه 169-184
  با تحقیقی که ازکودکان مقطع ابتدایی بعمل آمد , مشخص گردید که مناظره های پروین در صدر درک آثار قرار دارند، لذا بررسی سبک فردی او با کمک انسجام متن و انواع فرانقشها ضروری مینمود تا مشخص گردد که رعایت کدام مولفه سبب این امر شده است. به این ترتیب با رو...
  زمستان 98 Pdf
 • 11. بررسی سبکی قصه‌های منظوم ناصر کشاورز

  • مصطفی رضایی دیل، نجمه نظری(نویسنده مسئول)
  • صفحه 185-203
  قصه منظوم یکی از انواع شعر روایی کودک است که ویژگیهای شعر و قصه را یکجا دارد و به دلیل همین دارا بودن توأمان جذابیتهای  شعر و داستان، میتواند جذابترین نوع ادبی کودکان باشد. ناصر کشاورز یکی از شاعران برجسته کودکان است که با خلق بیش از چهل قصه ...
  زمستان 98 Pdf
 • 12. بازتاب سبک شناسی اعلام منطق الطیر عطار و طبقه بندی آنها

  • امیر محمد اردشیرزاده، محمدیوسف نیّری(نویسنده مسئول)
  • صفحه 205-224
  بررسی و معرفی شخصیتها، اعلام حقیقی و نمادین در منطق الطیر عطار نیشابوری مقاله ای است که در راستای شناخت و معرفی شخصیتها و اعلام حقیقی میباشد؛ که با طبقه بندی موضوعات و معرفی اعلام و نشانی مفاهیم برگرفته از آیات و احادیث و رموز عرفانی شناخت بیشتری ...
  زمستان 98 Pdf
 • 13. بررسی خصوصیات سبکی عطّار در بیان ویژگیهای انسان کامل

  • عبدالله مقامیان زاده، زرین تاج واردی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 225-243
  در این مقاله به لایه های فکری عطار نیشابوری در بیان ویژگیهای انسان کامل که نشان دهنده نگاه متفاوت او در معرفی انسان کامل است پرداخته میشود تا نشان دهد که چگونه عطّار در بیان این ویژگیها دارای سبکی شخصی و منحصر به فرد گردیده است. در این میان به چه...
  زمستان 98 Pdf
 • 14. سبک فکری فتوت نامه ها و قلندریه ها بررسی موردی : چگونگی و تعداد و چرایی استفاده از شخصیتهای دینی و ملی و تاریخی در متون قلندریه و فتوتنامه ها

  • مریم اسفندیاری، شهره انصاری(نویسنده مسئول)
  • صفحه 245-262
  بخشی از ادبیات مکتوب ما را متون قلندریه و فتوت نامه ها تشکیل میدهند. پراکندگی این متون از قرن سوم تا امروز را در بر میگیرد. مولفه های مختلفی در سطح فکری نویسندگان این کتابها دخیلند که از جمله ء آنها استفاده از شخصیتهای دینی و ملی و تاریخی بوده است...
  زمستان 98 Pdf
 • 15. معرفی جلد دوم نسخۀ خطّی تاریخ وصّاف و سبکشناسی آن

  • سیده سمیرا سید خشک بیجاری، دکتر زهرا ریاحی زمین(نویسنده مسئول)
  • صفحه 263-280
  مقالۀ حاضر ویژگیهای سبکی تصحیحِ جلد دوم از مجموعۀ پنج جلدی کتاب «تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار» مشهور به تاریخ وصّاف است. این کتاب  یکی از کتب تاریخی قرن هفتم و هشتم هجری قمری است که در آن از روش تاریخ نگاری تحلیلی استفاده شده است، نثر این کتا...
  زمستان 98 Pdf
 • 16. شیوۀ خاص مولوی در بیان موضوع«غفلت ممدوح و مذموم» با استفاده از تمثیل و حکایت

  • اسماعیل بهرامی، علی حیدری(نویسنده مسئول)، مسعود سپهوندی
  • صفحه 281-301
  مثنوی شاهکار عرفانی مولانا از معدود آثاری است که در عین دیرینگی، از بسیاری جوانب همچنان تازگی و طراوت خود را حفظ نموده است. یکی از جنبه های تازگی این اثر، استفاده از تمثیل و رمز در بیان مفاهیم عرفانی است. بعلاوه در میان آثار کهن، چشمگیرترین اثر ا...
  زمستان 98 Pdf
 • 17. تحلیل آسیبهای روانی در گلستان و بوستان سعدی

  • عبدالّه قلیان عسکری ، غلامرضا مستعلی پارسا(نویسنده مسئول)
  • صفحه 303-319
  انعکاس علم روانشناسی در آثار ادبی و انطباق آن با تئوریهای نوین روانشناسی یکی مباحث میان رشته ای است. در این مقاله به برخی از آسیبهای روانی موجود در گلستان و بوستان سعدی با نظر به علم روانشناسی امروز پرداخته  شده است. هدف از پرداختن به موضوع مق...
  زمستان 98 Pdf
 • 18. بررسی ضرب‌المثل بعنوان یک گونۀ ادبی و ارتباط آن با اجتماع از دیدگاه داستان سمک عیّار

  • محمّدصادق ناظریان، ماه نظری(نویسنده مسئول)
  • صفحه 321-338
  داستان سمک عیّار  نوشتۀ فرامرز بن خداداد کاتب ارّجانی، اثری است مملو از ضرب المثلها؛کاربرد فراوان ضرب المثل یکی از ویژگیهای بارز این اثر است. بسیاری از ضرب المثلهای یاد شده در این کتاب، دربارۀ موضوعاتی چون قضاوقدَر، زندگی عیّاران و پهلوانان ...
  زمستان 98 Pdf
 • 19. بررسی سبکی و محتوایی منظومۀ حماسی- تاریخی: «شاهنامۀ نادری» اثر میرزا محمد علی طوسی(فردوسی ثانی)

  • هدیه یوسفی، محمود طاووسی (نویسنده مسئول)، مریم امیرارجمند
  • صفحه 339-362
  پرده برداشتن از آثار ناشناخته و کشف ذخایر فرهنگی گذشتگان و بررسی  همه جانبۀ این آثار از وظایف اصلی محققان این مرز و بوم است. یکی از این آثار شاهنامۀ نادری، منظومه ای حماسی-تاریخی است که محمد علی طوسی، آنرا در موضوع زندگی و فتوحات نادرشاه در ا...
  زمستان 98 Pdf
 • 20. همانندیها و تفاوتهای روایی در ادبیات و سینما

  • سمانه ابهری، سیدکاظم موسوی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 363-377
  سینمای پرمخاطب جهان، سالهاست که وامدار ادبیات داستانی و بویژه رمان است و آنگونه که از اسناد موجود برمی آید، نزدیک به 85 درصد آثار موردتوجه  در آکادمی اسکار، آثار اقتباسی از رمانهای مشهور- و گاه غیرمشهور-  بوده است. میتوان ادعا نمود که&n...
  زمستان 98 Pdf