ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 8، ، شماره پی در پی 30 XML issn:2007-2789
 • زمستان 94 Pdf
 • 2. سبک شناسی منظومه مظهرالاثار

  • حامد حسینخانی ، محمود مدبری ، محمد صادق بصیری
  مثنوی مظهرالآثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی از شاعران و عارفان قرن نهم و دهم هجری، از جمله منظومه‌های شورانگیز عرفانی-حکمی است که با همه ارزشهای ادبی، عرفانی و فرهنگیش، نسبتاً ناشناخته مانده است. برای شناخت و معرفی این اثر، نیاز به مطالعه و تحقیق از جن...
  زمستان 94 Pdf
 • 3. بررسی شیوههای خاص بهرهجوئی از آیات قرآن کریم در جهانگشای جوینی و مقایسهای با کتب مشابه

  • یاسر دالوند ، اسماعیل تاجبخش
  عطاملک جوینی، نویسنده تاریخ جهانگشای جوینی در تاریخ خود گاهی لفظ و صورت ظاهری آیات قرآن کریم را ـ هرچند جزئی ـ تغییر داده است. به گواهی آمار وی از صد و هشتاد و دو آیه موجود در تاریخش، بیست و شش آیه را از لحاظ صوری تغییر داده و در برخی موارد در کنار ت...
  زمستان 94 Pdf
 • 4. بررسی مختصات زبانی سبک هندی در «سفینه المفردات» سراج اورنگ‌آبادی

  • محمدرضا معصومی ، محمد فشارکی(نویسنده مسئول) ، عطامحمد رادمنش
  جُنگها و سفینه‌های بر جای مانده از قرون گذشته که غالباً بصورت نسخ خطی در کتابخانه‌های داخل و خارج ایران نگهداری میشوند، از منابع ارزشمند جهت دستیابی به اشعار شعرای دوره‌های مختلفند. یکی از این مجموعه‌های شعر، «سفینه المفردات» نام دارد که «سراج الدین ...
  زمستان 94 Pdf
 • 5. سبک شناسی قصائد انوری ابیوردی

  • فریبا قره داغی کراله (نویسنده مسئول) ، حسین خسروی
  انوری ابیوردی از بزرگترین شاعران ایران درقرن ششم هجری است. سده­ای که قالب قصیده، درنیمۀ اول آن، قالب رایج و مسلط شعرفارسی بود. آنچه مسلّم است، این است که عرصۀ هنرورزی این شاعر فحل، قصیده و بویژه قصیدۀ مدحی است. دراین مقاله کوشش شده است برای شناخت زوا...
  زمستان 94 Pdf
 • 6. معرفی نسخه خطی شکارنامۀ ملکشاهی و بررسی سبکی و محتوائی آن

  • امین مجلّی‌زاده(نویسنده مسئول) ، مهدی نوریان ، جمشید مظاهری
  شکارنامه ملکشاهی یا خسروی کتابی است که در قرن پنجم هـ.ق به دستور ملکشاه سلجوقی و سعی خواجه نظام الملک و به دست خواجه ابوالحسن علی بن محمّد نیشابوری براساس چندین بازنامه و شکارنامه و بخصوص ترجمه «شکارنامه نوشیروانی» و مشورت با استادان عهد سلجوقی تألیف...
  زمستان 94 Pdf
 • 7. بررسی سبک شناسی مقتل منظوم فدایی مازندرانی

  • مرتضی محسنی ، احمد غنی‌پور ملکشاه ، مرضیه علیزاده
  سبک به مفهوم روش خاصّ ادراک و بیان افکار با ترکیب کلمات و انتخاب آنها و طرز تعبیر ویژه است. سبک­شناسی در نظم فارسی با توجّه به زبان، دوره تاریخی، نگرش نویسنده و موضوع اثر با عنوانها و شیوه‌های مختلفی نامگذاری و تقسیم­بندی شده است که شناخت این سبکها، ...
  زمستان 94 Pdf
 • 8. استقبال از قطعه رودکی در سبکهای مختلف ادب فارسی

  • مریم محمودی ، مهناز تاکی
  استقبال و نظیره گویی و پیروی از یک قالب، قافیه و وزن شعری در طول ادوار شعر فارسی همواره وجود داشته است. رودکی نخستین شاعر بزرگ ادب فارسی است که شعر او بدلیل تنوع مضامین ، لطافت و متانت و انسجام و تازگی از همان آغاز مورد توجه شاعران و سرایندگان قرار گ...
  زمستان 94 Pdf
 • 9. تحلیل زبانی اشعار ولایی ناصرخسرو قبادیانی

  • احمد تمیم داری (نویسنده مسئول) ، کبری مرادی
  در این پژوهش تلاش شده است بازنمود اندیشه ولایی و شیعی در اشعار ناصرخسرو بررسی و تحلیل شود. اهتمام نگارنده در این پژوهش بر بررسی ویژگیهای زبانی و انتخابهای صوری ناصرخسرو در سطح توصیفی شامل واژگان، دستورزبان و ساختهای متنی است و به مفاهیم و مضامین در م...
  زمستان 94 Pdf
 • 10. زیباییشناسی بلاغی در حملۀ حیدری راجی کرمانی

  • محمدرضا نجاریان (نویسنده مسئول) ،سیدمحمود الهام بخش ،سید خداداد کشاورز
  حملۀ حیدری حماسه­ای دینی است که ملابمانعلی راجی کرمانی (1291- 1180) شاعر نامدار قرن سیزدهم هجری آن را سروده است. وزن این منظومه بر وزن شاهنامۀ فردوسی (بحر متقارب مثمن محذوف یا مقصور)، منطبق است. این حماسه در دو مجلد مشتمل بر 16954 بیت تدوین شده که جل...
  زمستان 94 Pdf
 • 11. تحلیل نمادشناسانه قصههای عامیانه (با تأکید بر مجموعه«گل به صنوبرچه کرد)

  • رجب فخرائیان (نویسنده مسئول) ،دکترسید احمد حسینی کازرونی، دکتر سیدجعفر حمیدی
  هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل قصههای عامیانه کتاب «گل به صنوبر چه کرد» از انجوی یرازی، از منظر نمادشناسی، چگونگی کاربرد نمادها، و شناسایی خاستگاه نمادها است. در این ستار که به روش کتابخانهای و براساس تحلیل محتوایی با رویکردی تأویلگرایانه انجام شده ...
  زمستان 94 Pdf
 • 12. مفهوم دقیق مدرنیته از نظر شارل بودلر و کژتابیهای آن در شعر نو فارسی

  • کریم حیاتی آشتیانی،شهلا قرائی (نویسنده مسئول)
  این مقاله بر آنست که پس از تشریح مفهوم دقیق مدرنیته نزد شارل بودلر - که از پیشوایان مدرنیسم ست، برداشت از آن را در ادبیات معاصر فارسی و کژتابیهای احتمالی در فهم آن از سوی شاعران و ژوهشگران را نشان دهد. این بررسی درواقع دربردارنده نقاط و عناصر مشترک ا...
  زمستان 94 Pdf
 • 13. فره ایزدی، دگردیسیها و چگونگی استمرار آن تا عصر صفویه

  • عباس خائفی،هادی قلیزاده (نویسنده مسئول)، گوهر قلیزاده توچائی
  بررسی دگردیسیهای فرّۀ ایزدی، در دورههای مختلف تاریخی، نشان دهندۀ نوعی نظم و الگو برمبنای اصل بازگشت به مبدأ و آغازگاه است. در این مقاله با سیری در آثارِ برجستۀ بازتاب دهندۀ گفتمان فرّۀ ایزدی، چگونگی انعکاس عناصر این گفتمان در دورههای مختلف تاریخی و ت...
  زمستان 94 Pdf
 • 14. بررسی چرایی نبرد شیر و گاو در قالیهای ایرانی با تکیه بر اسطوره ها و متون ادبی

  • فریده داوودی مقدّم )نویسنده مسئول( ، احمد فروزانفر ، زهرا عسگری
  قالیهای ایرانی، به عنوان مهمترین هنر بصری ایرانیان، مشحونند از طرحها و نمادهایی که راز نقشینه های خویش را از ساحت اسطوره، حماسه، دین، آیین و حتّی عرفان وام میگیرند و در این میان، طرحهایی که حاوی صور جانورانی چون پرندگان و حیوانات میباشند بیشتر از سای...
  زمستان 94 Pdf
 • 15. بررسی کنایه در شعر منوچهر آتشی از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات

  • پریسا خویشتن دار، دکتر محمّد حسین محمّدی(نویسنده مسئول)
  • صفحه 201-215
  کنایه یکی از عناصر چهارگانه علم بیان است که نقش مهمّی در زیبا آفرینی کلام و تصویرسازی هنری دارد. منوچهر آتشی برای بیان افکار و اندیشه­هایش نیروی تخیّل را بکار میگیرد و گونه­های مختلف خیال بخصوص کنایه در تصویرپردازیهای او بازتابی هنرمندانه مییابد. ...
  زمستان 94 Pdf