ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 2، ، شماره پی در پی 3 XML issn:2007-2789
 • 1. نگاه پندآموز سعدی به کلام پندآمیز فردوسی

  • محمد علی اسلامی ندوشن،فاطمه عسگری رابری
  اگرچه فردوسی شاعر حماسه هاست ، اما وی در بخش عظیمی از شاهنامه به بیان پندها و مواعظ پرداخته است. هیچ داستان حماسی – رزمی در شاهنامه نیست که به مضامین بلند اخلاقی وپند واندرزهای سودمند آراسته نگشته باشد. این دیدگاه پند آموزانه فردوسی از دیددیگر ...
  بهار 88 Pdf
 • 2. برخی نکته های اساطیری در اشعار رودکی

  • ذوالفقار علّامی
  وجود شاهنامه های پیش از فردوسی از یک سو و بررسی اشعار باقیمانده شاعران آن دوره، از سوی دیگر، از رواج و انتشار روایتهای ملّی و داستانهای کهن در آن روزگار حکایت دارد از این رو که شاهنامه فردوسی اگرچه به عنوان مهمترین و جامعترین حماسه ملّی دربردارنده بخ...
  بهار 88 Pdf
 • 3. پژوهشی درباره انتساب بهاء الدین ولد و عطار نیشابوری به سلسله کبرویه (نجم کبری)

  • احمد محمدی
   شیخ نجم الدین کبری از چهره های شاخص عالم  عرفان و تصوّف  میباشد ، که القاب فراوانی در منابع مختلف به وی نسبت داده اند. او در طول مدّت عمر پربار خود از محضر اساتید گرانمایه سود جسته و شاگردان پرمایه ای را در مکتب خویش پرورانده است.&nbs...
  بهار 88 Pdf
 • 4. مراتب هستی در گلشن راز شبستری

  • محمود فضیلت
  نظریه وحدت وجود در ادب عرفانی ایران و شعر فارسی بازتابنده مفاهیم و مضامین عمیق و تصویرهای بدیع و بلاغی را بوجود آورده است . جهان شناسی وحدت وجودی ، اگرچه به عنوان دیدگاهی معرفتی به شمار رفته است ؛ اما هزاران هزار نهال زیبایی بنیاد را به صورتی را...
  بهار 88 Pdf
 • 5. پژوهشی نو در شعر فروغ فرخزاد

  • سوسن پورشهرام
  با ورود زنان به عرصه‎های مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... بویژه در نیمه دوم قرن بیستم (بعد از جنگ جهانی دوم)، فعّالیّتهای محدود زنان تا حدودی گسترش یافت و نظریه فمینیستی به عنوان یک مبحث پژوهشی مطرح گردید. از این فرآیند که حتّی به عنوان جنبش ج...
  بهار 88 Pdf
 • 6. نگاه شخصیتهای داستانهای صادق هدایت به رابطه با جامعه

  • شهرام آزادیان
  آثار صادق هدایت بدلیل تأثیری که در ادبیات داستان ایران داشته است شایسته بررسی و تحقیق است . این مقاله میکوشد به تقسیم بندی دیدگاههای شخصیتهای داستانهای جدّی هدایت ، درباره «رابطه این افراد با جامعه » بپردازد . دو دیدگاه اصلی شخصیتها در ای...
  بهار 88 Pdf
 • 7. تصویر سلیمان نبی در کتب آسمانی و مقایسه آن با تصویر سلیمان در ادبیات فارسی تا قرن هشتم

  • قاسم صحرایی
  حضرت سلیمان، فرزند داود نبی، در تورات پادشاه بزرگ بنی اسرائیل، و در قرآن کریم پیامبر خداوند بر آن قوم است. چه در تورات و چه در قرآن کریم ، از ویژگیهای خاص آن حضرت در اُمور مختلف سخن گفته شده است. از سوی دیگر، در ادبیات فارسی نیز، با تأثر از متون مقدس...
  بهار 88 Pdf