ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 1، ، شماره پی در پی 2 XML issn:2007-2789
 • 1. شیوه های سخنوری در قرآن و تجلی آن در آثار سعدی

  • محمد حسن حائری
  در این نوشتار برآنیم که اصول پسندیده سخنوری ،چگونگی ترتیب کلام،رساندن مقصود و جلب شنونده به درک مطلوب گوینده وپذیرش آن را، در آیات کتاب آسمانی قرآن بررسی کنیم و برای درک بهتر این شیوه ها ،نمونه هایی از بیان و سخن سعدی ،نماینده برجسته و والا قدر شعر ت...
  زمستان 87 Pdf
 • 2. تحلیل تفاوتهای افسانه های شاعران دوره سامانیان و غزنویان با دوره مغولان

  • عبدالرضا سیف،اکرم رجبی
  در این مقاله سعی شده است نحوه شکل‌گیری و سیر تحول افسانه‌های مرتبط با بزرگان ادب فارسی منتخب دوره های سامانیان، غزنویان و دوره مغولان، از خلال تذکره‌ها، طبقه‌بندی، تحلیل و مقایسه گردد. همچنین، با توجه به نقش عظیم این افسانه‌ه...
  زمستان 87 Pdf
 • 3. چراغ روشن (ریشه یابی برخی لغات شعر رودکی)

  • محمود جعفری دهقی
  متون کهن ، بهترین منابع برای لغت شناسی در زبانند ، دیوان رودکی بدلیل داشتن لغات بسیار قدیمی پهلوی یکی از بهترین منابع است . بسیاری از لغات در طول زمان تغییر معنا داده وبسیاری نیز از بین میروند ، همچنین برخی از آنها بواسطه تحریف کاتبان دچار دگرگونی شد...
  زمستان 87 Pdf
 • 4. نقدی بر پیوسته نویسی یا جدانویسی کلمات مرکب بر اساس دستور خط فرهنگستان و پیشنهادهائی تازه برای ساده کردن و تجمیع آنها

  • امید مجد
  پیوسته نویسی یا جدانویسی و قواعد حاکم بر آن بحث درازدامنیست که هنوز هم ادامه دارد . عمده محققان محترم در این خصوص به این نتیجه رسیده اند که اتصال و انفصال در خط فارسی چندان قواعد معینی ندارد و بیشتر تابعِ عادات و سلیقه نویسنده است . این پژوهش میکوشد ...
  زمستان 87 Pdf
 • 5. فارسیات شعر اعشی

  • عزت ملا ابراهیمی
  شعرجاهلی گنجینه با ارزشی است که سرگذشت پیشینیان و نیز حوادث مهم آن دوره را دربردارد و می تواند به عنوان منبع سودمندی در نقل وقایع تاریخی مورد توجه محققان قرار گیرد. از آنجا که برخی از شاعران جاهلی چون اعشی در دربار پادشاهان‌ ساسانی‌ آمد و ش...
  زمستان 87 Pdf
 • 6. بازآفرینی حکایت قیس بن عاصم در حدیقه سنائی

  • علی محمد مؤذنی،علی رئیسی
  یکی از مباحثی که ذهن پژوهندگان آثار ادبی را به خویش مشغول نموده بررسی تغییر محتوای حکایات توسط نویسندگان و شعرا بوده است. فهم میزان این تغییرات – که در آثار شاعران و نویسندگان به فراوانی رخ میدهد – و دلیل تغییر دادن محتوا نیاز به پژوهشی گ...
  زمستان 87 Pdf
 • 7. بررسی برخی آراء بهاء ولد در حوزه علم النفس

  • محمود براتی،سهیلا کدیوری
  بهاء ولد به عنوان عارف و صوفی بزرگ اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ، بیشتر از حیث آنکه یکی از کبار مشایخ صوفیه و پدر مولانای کبیر است مورد توجه و تحسین بوده است ؛ همچنین با تنها کتاب بی نظیرش – معارف- که نمونه اعلای ساده نویسی و مهارت نگارنده در...
  زمستان 87 Pdf
 • 8. بررسی وزن عروضی اشعار نادر نادرپور

  • وحید عیدگاه‌ طرقبه‌ای
   نادر نادرپور از برجسته‌ترین‌ نوپردازان‌ روزگار ماست‌ که‌ با سروده‌های ‌سامان‌ و قاعده‌مند خود توانست‌ گام‌ ارزنده‌ای‌ در راه‌ شناساندن‌ و تثبیت‌ کردن‌ شعر نیما...
  زمستان 87 Pdf