ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 6، ، شماره پی در پی 19 XML issn:2007-2789
 • 1. «جادو خیالی» های شاعران سبک آذربایجانی

  • نرگس اسکویی
  دستگاه بلاغی شعر سبک آذربایجانی، بسیار گسترده، نوگرا و متنوع است؛ صورتهای خیالی در شعر سبک آذربایجانی درهم‌تنیده، باریک‌بینانه، متنوع و متفاوتند؛ حاصل تمایل فراوان شاعران این سبک در نوآوری و خیال‌انگیزی به شکل ورود تصاویر تازه، تو در ت...
  بهار 92 Pdf
 • 2. منظور شناسی جمله های پرسشی در غزلیّات سعدی

  • علی‌اکبر باقری‌خلیلی،مریم محمودی ‌نوسر
  معنا برآمده از ساختار، همنشینی و روابط نحوی عناصر جمله ها بوده و بویژه شگردهای نحوی، مؤثرترین شیوه های معنا آفرینی و گسترش آن قلمداد میگردند و بر این اساس، جمله های متفاوتی مثل عاطفی، خبری، پرسشی و امری برای انتقال مقاصد مختلف بکار میروند و از لحاظ م...
  بهار 92 Pdf
 • 3. بررسی ویژگیهای سبک اثیر الدین اومانی

  • محمدرضا پاشایی
  دیوان اثیرالدین اومانی با وجود قرارگرفتن در میان دو سبک خراسانی و عراقی و هم روزگاری با مکتب آذربایجانی، اثری ارزشمند در همه زمینه‌های تحقیقات ادبی از جمله سبک‌شناسی است. در این مقاله تلاش بر این است تا سبک شعری اثیر از دومنظرمختصات فکر و ا...
  بهار 92 Pdf
 • 4. ویژگیهای فکری شعر مدحی در عصر غزنوی

  • مجید پویان،راشین مسیبی
  عصر غزنوی در ادبیات پارسی به لحاظ رونق شعر مدحی و درباری نقطۀ عطفی بشمار میرود. مجموعۀ شعر مدحی این دوره که حاصل ذوق ادبی شاعران بسیاری است، بیانگر جهان¬بینیها و اندیشه های فلسفی و فکری آنها است.ازین رو واکاوی درونمایه های شعر مدحی در عصر غزنوی م...
  بهار 92 Pdf
 • 5. جناس در غزل شهریار

  • اسماعیل تاج‌بخش،احسان سعیدی ‌نیا
  غزل شهریار غزلی سنتی است همراه بابرخی ابتکارات در حوزه زبانی، ادبی یا فکری. سؤال اصلی پژوهش این است که نوآوریهای شهریار در حوزه زبان و استفاده از واژه‌های عامیانه و نو در شعر، با آرایه لفظی جناس چگونه بوده است؟ از این رو در این پژوهش نوآوریهای ش...
  بهار 92 Pdf
 • 6. مقایسه تحوّل تصویر می و ملزومات آن از قرن چهارم تا ششم

  • زهرا تقی‌زاده علی‌اکبری
  «می» و «بادهگساری» همواره از آغاز، از مضامین پرکاربرد شعر فارسی بوده است. این مقوله در دوره اول ادبی، از نظر سبکی و نیز دوره پس از آن، از جهت نوع کاربردها و بسامدهای آن در راستای ایجاد سبک و سنتهای ادبی قابل بحث و بررسی است.&n...
  بهار 92 Pdf
 • 7. بهره گیری نظام الدین استر آبادی از حسن تعلیل در تصویرسازی با عناصر فلکی

  • مهدی حمزه پور سوینی
  حسن تعلیل یکی از صناعات ادبی است که علت هر پدیده را به صورت ادبی و با زبان‌ هنر و تصویر بیان میکند .توجه ویژه نظام الدین استرآبادی(متوفی 925 ﻫ .) به پدیده های فلکی و تصویر سازی با آنها موجب شده است که در دیوان شعر او تغزلهای بسیار زیبایی از توصی...
  بهار 92 Pdf
 • 8. بررسی تطبیقی غزلهای ملمع جامی با غزلهای ملمع سعدی و حافظ

  • رضا خبازها
  عبدالرّحمان جامی برترین سراینده سده نهم هجری و ملمّعاتش، که در آنها ذوق و استادی خود را در دو زبان ‌فارسی و عربی به هم آمیخته، در شمار زیباترین ملمّعات ادب فارسی است. مقاله حاضر، به اختصار هرچه تمامتر، به بررسی جنبه‌های مختلف کمّی و کیفی مل...
  بهار 92 Pdf
 • 9. خواندن یک رباعی خیام به شیوه ای متفاوت «کوزه گر عقل آفرین»

  • نجمه دری،مهتا بردبار
  محور این مقاله، بحث درباره یکی از رباعیهای خیام است که نگارندگان آن عقیده دارند خوانش جدید ارائه شده بیش از خوانش معمول و مرسوم به مقصود و فلسفه اصلی خیام نزدیک است. رباعی مورد نظر این است:جامی است که عقل آفرین میزندش         &nbs...
  بهار 92 Pdf
 • 10. نُمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسه آنها باهم

  • محسن ذوالفقاری،حجت اله امیدعلی
  تاریخ نماد نشان میدهد که هر موضوعی میتواند ارزش نمادین پیدا کند بشرط اینکه فضا و بستر مناسب برای گسترش و بیکرانگی معانی آن مهیا شود. در ادبیات نماد یکی از صورخیال است که یکی از پویاترین و تأثیرگذارترین نوع تصویرهاست و بنا به خصوصیت چندمعنایی خود، موج...
  بهار 92 Pdf
 • 11. تأثیرپذیری ابن حسام خوسفی در قصیده و غزل، از شاعران سبک خراسانی و عراقی

  • رحمان ذبیحی،الیاس نورایی،یونس جلوداری
  یکی از زمینه¬های مهم شناخت سبک هر شاعر بررسی تأثیرپذیری او از شاعران متقدم است. در تاریخ ادبیات ایران هر چه از آغاز  شکل¬گیری ادب فارسی میگذرد تأثیرپذیری شاعران از سبک گویندگان پیشین بیشتر هویدا میشود. این امر در شعر قرن نهم با توجه به ب...
  بهار 92 Pdf
 • 12. «التفات»، مشخصه ای سبکی در غزل هندی

  • عبداله رادمرد،هما رحمانی
  التفات یکی از صنایع بدیعی است که مفهوم آن بر خلاف تعاریف قدما تنها به انتقال ضمیر از غایب به مخاطب و برعکس محدود نمیشود، بلکه این صنعت امروزه با توسعه معنایی، هرگونه تغییر خلاف عادت در پیکره و محور عمودی شعر را در بر میگیرد. این پژوهش بر آن است با در...
  بهار 92 Pdf
 • 13. نقد نثر تفسیر حدایق الحقایق(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)

  • محمد رضایی،سعیده پورسلیمی
  تفسیر عرفانی حدایق الحقایق اثر معین الدین فراهی هروی مشهور به ملامسکین(متوفی 908 هـ ق)، از تفاسیر قرآنی دلنشین در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم است. این کتاب مانند تفسیر جامع الستین،‌از معدود تفاسیری است که صرفاَ به تفسیر یک سوره از قرآن- یعنی س...
  بهار 92 Pdf
 • 14. سیر سبکی داستان، در غزلیات سنایی غزنوی و عطار نیشابوری

  • مریم شریف نسب،سمیه کرمی
  غزل، یکی از قالبهای شعری است که در طول زمان، دستخوش تغییرات زیادی شده است؛ از جمله این تغییرات، روایت داستان در آن است. از آنجا که این نوع غزلها در زمره دشوارترینها هستند ــ زیرا شاعر قصد دارد تا سه مفهومِ تغزل (که سخن دل است) داستانگویی و شاعرانگی ر...
  بهار 92 Pdf
 • 15. بررسی سبکی و محتوایی وزارتنامه ها

  • شهرزاد شیدا،داوود حقی دانالو
  وزارت یکی از مهمترین منصبها در تاریخ حکومتداری ایران بوده است. این منصب با توجه به شرایط و موقعیتهای گوناگون، تغییراتی پیدا کرده است و حکومتهای مختلف متناسب با ویژگیهای خود قواعدی را به این منصب افزودند. بعنوان مثال در دوره اسلامی قوانین و احکام اسلا...
  بهار 92 Pdf
 • 16. بازتاب تشیع در سروده های پارسی و تازی شیخ بهائی

  • محمد حسن فؤادیان،صابره سیاوشی
  دانشمند برجسته «عبدالصمد جبل عاملی» معروف به «شیخ بهایی»، از نوادر علمی عصر صفوی، یکی از بزرگان جهان تشیع است. او به موازات آثار گرانسنگ علمی، اشعاری با ویژگیهای فنی و ادبی به دو زبان فارسی و عربی از خود به یادگار نهاده است. ا...
  بهار 92 Pdf
 • بهار 92 Pdf
 • 18. تأثیرپذیری مهدی حمیدی شیرازی از شاعران پیشین

  • مهدی ماحوزی،مصطفی عرفانی
  مهدی حمیدی شیرازی از شاخصترین شاعران سنتگرای معاصر در آثار منظوم خود، بیشتر از کدام سبکهای شعر فارسی و کدام شاعران تأثیر پذیرفته است؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش، ابتدا مختصری در مورد زندگی شاعر به همراه معرفی آثار او بیان شده است. پس از ذکر پیشینه ...
  بهار 92 Pdf
 • 19. تصحیح انتقادی «مجنون و لیلی» امیرخسرو دهلوی و برشمردن ویژگیهای آن

  • عباس ماهیار،جواد کبوتری
  رسالت خطیر اهل ادب، پاسداشت میراث فرهنگی و ذخایر گرانبهای ادب فارسی است که در قالب نظم و نثر، زبان و ادب فارسی را غنا میبخشد. تصحیح، تعلیقه نویسی و در دسترس قرار دادن این آثار از اهمّ وظایف پاسداران علم و ادب است. بعضی از این آثار به همّت پیشینیان فا...
  بهار 92 Pdf
 • 20. آینه‌داری و تفاوت آن با برائت استهلال با تکیه بر شاهنامه فردوسی

  • سیده‌مریم (رودابه) ‌موسوی
  آینه‌داری شیوه دادن اطلاعات یا حوادث است؛ آنگونه که سایه‌ای از رویدادهای مهم آینده پیش از حادث شدن، در اثر جلوه‌گر شده و در خواننده انتظاری را برانگیزد. یکی از مهمترین مهارتهای فردوسی در پیشبرد داستان، شگرد آینه‌داری بوده که ...
  بهار 92 Pdf
 • 21. روایت و برداشتی دیگر از سه حکایت کلیله ‌و دمنه در مثنوی

  • علی محمد مؤذنی
  حکایت و قصه از قدیم‌الایام نقش مؤثری در القای مفاهیم و ایجاد انگیزه در مخاطبان داشته است. کلیله‌ و دمنه که نام هندی آن پنجه تنتره است، برگردانی است از آن کتاب به زبان پهلوی توسط بروزیه طبیب. کلیله‌ و دمنه  در ادب فارسی منثور و منظ...
  بهار 92 Pdf
 • 22. مقایسه سبک شناسانه تشبیهات شاهنامه با تشبیهات گرشاسبنامه

  • عیسی نجفی،حامد پیری
  این مقاله بررسی و مقایسه سبک شناسانۀ تشبیهات شاهنامۀ فردوسی و گرشاسپنامۀ اسدی طوسی از لحاظ ادبی و فکری است. رویکرد تحقیق توأم با نگاهی جامعه شناسانه است که به ناچار با مسائلی درگیر شده که مربوط به حوزه های زیبایی شناسی، روانکاوی اجتماعی و فرهنگ عامه ...
  بهار 92 Pdf
 • 23. حرص و طمع در مثنوی مولوی و مقایسه آن با چهار اثر در حوزه ادبیات تعلیمی

  • لیلا نوروزپور
  تحلیل آثار ادبیات تعلیمی از لحاظ سبک فکری اهمیت بسیاری دارد، چرا که نشاندهنده نوع رویکرد مولف به امور اخلاقی است. در این پژوهش چهار اثر تعلیمی پیش از مولوی – قابوسنامه، رساله قشیریه، کیمیای سعادت و اخلاق ناصری - در مقایسه با مثنوی مولوی مورد بر...
  بهار 92 Pdf
 • 24. نگاهی دیگر به چند بیت حافظ

  • نیر وفایی
  کتاب بحرالفراسه اثر عبیدالله خویشکی  چِشتی ، یکی از آثار منثوری است که در شرح غزلیات حافظ در شبه قاره هند به نگارش درآمده است. در این مقاله سعی شده است تا به اختصار، به نوآوریهای قابل توجه در شرح برخی ابیات و مقایسۀ آن با دیگر شروح و همچنین به ا...
  بهار 92 Pdf
 • 25. بررسی اسلوب قصر وحصر در هشت جزء اول قرآن و نمونه های مشابه در شعر فارسی

  • سعید فرزانه فرد
  اسلوب قصر و حصر از بابهای مهم علم معانی و اعجاز قرآن کریم درمیان اقسام علم بلاغت میباشد. اصطلاح قصر و حصر بمعنای منحصر کردن چیزی در چیزیست. در ادبیات عربی این آرایه با شیوه های مختلفی صورت میگیرد که قرآن کریم نیز این آرایه ادبی را با روشهای گوناگون ب...
  بهار 92 Pdf
 • 26. نقد و بررسی کتاب سبک شناسی، نظریه ها، رویکردها و روشها ، تألیف محمود فتوحی رودمعجنی

  • مریم درپر
  سبک¬شناسی دانشی بینارشته¬ای است که بهره¬برداری از کارکردهای مفید و با ارزش آن نیازمند معرفی بیشتر و انجام تألیفات و پژوهشهای بسیاری در این زمینه است و مروری بر تاریخ سبک¬شناسی و شناخت نظریه¬ها و رویکردهای رایج در این دانش یک ضرورت...
  بهار 92 Pdf