ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
سال 5، ، شماره پی در پی 17 XML issn:2789-2008
 • 1. بررسی و مقایسه صفات رند و مضامین رندانه در سروده‌های حافظ شیرازی و شاه نعمت‌الله ولی

  • محمّـد ایرانی،زهرا منصوری
  شهرت حافظ شیرازی به عنوان شاعر عارف‌مسلکی که در قرن هشتم هجری میزیسته، بر کسی پوشیده نیست. شاه نعمت‌الله ولی کرمانی نیز شاعر عارفیست که همعصر خواجه حافظ شیرازی به حساب می‌آید. نکته مشترک میان این دو شاعر هم دوره، گرایش آنها به ادبیّات ...
  پاییز 91 Pdf
 • 2. سبک شناسی کتاب «پریشان»

  • چنور برهانی
  در این مقاله ویژگیهای سبکی کتاب «پریشان» در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار میگیرد. در سطح زبانی استفادۀ قاآنی از لغات و ترکیبات عربی متعادل (21 درصد) است اما استفاده از لغات و مفردات و ساختارهای نحوی کهن باعث ناهمگونی زبانش شده...
  پاییز 91 Pdf
 • 3. سبک شناسی آوایی شعر حافظ شیرازی با توجه به دیدگاههای موریس گرامون

  • مجیدپویان
  شمس الدین محمدحافظ شیرازی از شاعرانی است که آشنایی ژرف او به موسیقی موجب شده است که شعر او از موسیقایی ترین سرودههای زبان فارسی باشد و به همین دلیل از دیرباز مورد توجّه نغمه گران و تصنیف سازان بوده است.به نظر میرسد در شعر حافظ پیوندی تنگاتنگ میان کار...
  پاییز 91 Pdf
 • 4. بررسی ساختاری اصطلاحات استعاری دربارۀ یار در خمسۀ امیر خسرو دهلوی

  • جلیل تجلیل،مهران بیغمی
  شاعران و گویندگان برای ادای مقصود خود، از مضامین و اصطلاحاتی استفاده میکنند که کلام خود را در عین ایجاز، هنریتر و آهنگین بر خواننده عرضه کنند.از جمله این اصطلاحات، استعاره هایی هستند در بارۀ معشوق که متناسب با موقعیت،در کلام شاعر جلوه گری میکنند.برای...
  پاییز 91 Pdf
 • 5. نقد و تحلیل اشعار هاتفی خرجردی جامی بارویکرد سبک شناسانه

  • مهدی تدیّن نجف‌آبادی،محبوبه خراسانی،حسین داداشی
  عبدالله ‌هاتفی، نظیره‌گوی مشهور عهد‌ تیموری، به تقلید از«خمسۀ» نظامی و «شاهنامۀ» فردوسی، چهار مثنوی سروده است؛ این مثنویها همانند اکثر آثار قرن نهم به لحاظ زبانی از ویژگی به اصطلاح «دو شخصیّتی سبکی» ...
  پاییز 91 Pdf
 • 6. اطناب، شاخصۀ سبکی نظامی در مخزن الاسرار

  • احمد تمیم داری،حمیدپولادی
  اطناب در کنار ایجاز و مساوات، یکی از سه شیوۀ بیانی است که در علم معانی از آن سخن به میان آمده است. چنان که میدانیم این شیوه از بیان، خود دارای دو گونۀ هنری و ممل میباشد. اطناب هنری برخلاف اطناب ممل (که از ارزش اثر ادبی میکاهد)در واقع از مهمترین و &nb...
  پاییز 91 Pdf
 • 7. کاربرد عناصر فرهنگ عامه (فولکلور)، ویژگی سبکی داستانهای صادق هدایت

  • عبدالله حسن زاده میرعلی
  صادق هدایت یکی از نخستین نویسندگان و پژوهشگرانی است که با فرهنگ عامّه مردم ایران برخورد علمی و دقیق داشت. وی ضمن پژوهش در فرهنگ عامّه (فولکلور) در داستانهای خود نیز از این عناصر استفاده کرد و تصویری روشن از فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین خود در آن ارائه ...
  پاییز 91 Pdf
 • 8. شعر و شاعری و آسیب شناسی آن در قرن ششم

  • احمد حسنی کندسر
  ادبیات در ارتباط با محیط اجتماعی خود حالتی دو سویه و متقابل داشته است. گاهی تأثیرگذار بوده و گاهی در مقابل جریانهای اجتماعی عصر، حالت انفعالی و ایستا داشته است. قرن ششم یکی از دوره‌های پر آشوب ایران است. روزگاری است که دورۀ تجدید حیات سامانی از ...
  پاییز 91 Pdf
 • 9. تحلیل و بررسی سبک در رمانهای امین فقیری

  • سید مهدی خیراندیش،زهره بوستانی زاده
  امین فقیری درمیان نویسندگان معاصر، نویسنده ای دقیق و وسواس است که شیوه نویسندگی او نتیجه تجربیات مختلف در دوره های زندگیش در شهر و روستاست. سبک ساده و واقع گرایانه و زبان تصویری و صادقانه در داستانها و رمانهایش، باعث میشود که خوانندگان آثارش به درک ت...
  پاییز 91 Pdf
 • 10. تأثیر بلاغت در برجسته سازی طنز گلستان

  • آرش دولت آبادی،موسی دامن کش
  یکی از دلایل تأثیرگذاری و همچنین ظرافت کلام سعدی در گلستان بواسطه طنز موجود در آن است، که در مقاصد گوناگون و با شگردهای متفاوت ایجاد میشود. در این راستا، کاربرد بلاغت، یکی از روشهاییست که موجب برجسته سازی طنز در گلستان میشود. در این پژوهش پس ارائۀ تع...
  پاییز 91 Pdf
 • 11. بیانیه ادبی شاعران سبک آذربایجانی

  • احمد حسنی رنجبر،نرگس اسکویی
  شاعران سبک آذربایجانی، علاوه بر نقش مهمی که در تغییرات سبکی و روی کار آمدن مختصات جدید سبکی در شعر داشتند، آراء و دیدگاههای خود را در ارتباط با شعر و شاعری و حتی نقد ادبی در بین آثار و تولیدات ادبی خود مطرح کرده‌اند.این مقاله به طرح و بررسی این ...
  پاییز 91 Pdf
 • 12. بررسی برخی مؤلفه های تربیتی درمتون تعلیمی کهن

  • امیرسبزی پور،تورج حسنی راد
  تعلیم و تربیت، در قالب یک رشته یا معرفتی از معارف بشری از یک پشتوانه نیرومند عقلی – فکری برخوردار است .ادبیات فارسی نیز در قالب آثار ماندگار اعم نظم و نثر به تعلیم و تربیت عنایت داشته است تا جایی که شاخه ای از ادبیات  را ادبیات تعلیمی نامی...
  پاییز 91 Pdf
 • 13. بنمایه های دینی در دیوان فرخی یزدی

  • منظر سلطانی
  فرخی یزدی از جمله نویسندگان و شعرای نادر دورۀ مشروطه است که متفاوت از جریان حاکم دین¬ستیزی و تجددگرایی اغلب شاعران و روشنفکران، دارای بنیان فکری مذهبی و ایدئولوژیک است و با دیدۀ احترام به مذهب مینگرد و مضامین و بنمایه¬های مذهبی و دینی فراوانی...
  پاییز 91 Pdf
 • 14. تاملی در تحول موضوعی نثر فارسی(از آغاز تا قرن سیزدهم)

  • محمود فضیلت
  بررسی تحوّل نثر از آن روی که بازتابی از زمینه‌های اجتماعی، تاریخی و احوال شخصی نویسندگان و سیر تحول علم و ادبیات است؛ میتواند سودمند باشد. امّا پژوهش در این زمینه دشواریها و ناهمواریهای چندی نیز دارد. نخست اینکه آثار نوشتاری که از گذشته به ما رس...
  پاییز 91 Pdf
 • 15. بررسی سبک شعر مجد همگر شیرازی از دیدگاه مسائل ادبی

  • محمّدحسین کرمی،روح‌الله خادمی
  مجدالدّین همگر شیرازی (607 – 686 هـ. ق)، از شعرای معروف ایران در سدۀ هفتم هجری است. او شاعری را در دربار اتابکان فارس آغاز کرد و پس از برافتادن سلغریان، چندی را در خدمت قراختاییان کرمان به مداحی سپری کرد و در آخر به خاندان جوینی در اصفهان پیوست...
  پاییز 91 Pdf
 • 16. بررسی سبکی و محتوایی «گلشن معانی»

  • فاطمه کوپا
  «گلشن معانی» مجموعه اشعار «شیخ محمد کازرونی» متخلص به «ایزدی» در قرن سیزدهم هجری است. بسامد کاربردی قوالب شعری در این مجموعه (مثنوی، قصیده، غزل، حکایات، تمثیلات و...» بیانگر توجه ویژه شاعر به قالب غزل است.آرک...
  پاییز 91 Pdf
 • 17. طرح یک احتمال در مفهوم «راه عراق و غزلیات عراقی» در شعر حافظ

  • تیمور مالمیر،سروه محمودی
  با توجه به ایهامهای تعبیر «راه عراق» اعم از معنای موسیقائی و معنای راه و طریق عراق و کارکرد غم انگیز مقام «عراق» در موسیقی، «راه عراق» با چند معنی به شعر حافظ راه یافته است. محققان به ایهامهای چندگانه تعبیر «...
  پاییز 91 Pdf
 • 18. تصویرپردازی «آب» در غزلیات سعدی

  • مرتضی محسنی،سبیکه اسفندیار
  غزلیات مصلح الدین سعدی شیرازی فراتر از مضامین عاشقانه، حامل مفاهیم برجسته ای در عالم عرفان است که جلوۀ برخی از این مفاهیم را باید در واژه های خاص و پرکاربرد اشعار وی جست؛ یک از این واژه ها که بسامد قابل توجهی در غزلیات سعدی دارد، «آب»ست. ...
  پاییز 91 Pdf
 • 19. سبک وقوع در غزلهای میلیِ مشهدی

  • محمّدرضا مشهدی
  در قرن دهم هجری،میان شعر دورۀ تیموری و سبک هندی، سبکی حدّ واسط و نوین در غزل فارسی پدید آمدکه سبک وقوع نامیده شده، شعر این سبک، حالات عشق عاشق و معشوق را بطور واقعی بیان مینمود وجزئیات عشق زمینی را به زبانی ساده، بازتاب میداد.میلی مشهدی، شاعر قرن دهم...
  پاییز 91 Pdf
 • 20. پریشان، شاعری ناشناخته

  • فریده وجدانی،زهرا ولی
  این مقاله به معرفی عباس خان افشار متخلص به «پریشان» وآثار و شیوه شاعری وی میپردازد که تاکنون کوششی در زمینه سبکِ شاعری او صورت نپذیرفته است.عباس خان افشار (پریشان) از شاعران پارسیگوی استان زنجان است که در دورۀ قاجار - عصرناصرالدین شاه- می...
  پاییز 91 Pdf
 • 21. مقایسه تحلیلی نقش زن در شاهنامه و نیبلونگن

  • حمیده بهجت،فرحناز فرهادی
  در بیشتر آثار ادبی جهان ـ اعم از ادب غنایی، نمایشی و حماسی ـ زنان حضوری چشمگیر داشته و نقشهای متفاوتی را ایفا کرده¬اند. امروزه اندیشمندان جهان بر این باورند که بایستی مرزهای نگرشهای یکسویه را درهم شکست و از طریق مقایسه بستر مناسبی برای یافتن معیا...
  پاییز 91 Pdf