ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7411
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5867
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570389
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152548
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 5، ، شماره پی در پی 16 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . کارکرد هنری قافیه در شعر یدالله بهزاد کرمانشاهی با نگاهی سبک شناسانه(با تکیه بر تعداد حروف مشترک)

  • اسحاق طغیانی،یوسف کرمی چمه،حسین سلیمانی

  شعر یدالله بهزاد کرمانشاهی شاعر معاصر، از جهات گوناگون قابل بررسی و تحلیل است. از مباحث عمدۀ ادبی که میتواند در شعر او مطرح گردد، توجه فراوان وی به موسیقی کناری(ردیف و قافیه) است. بهزاد به خوبی از بار موسیقایی قافیه آگاه بوده و در شعر خویش قافیه and ...
 • 2 . نظری جدید درباره کتاب «کشف کشّاف» و مؤلّف آن

  • سید محمد منصور طباطبائی

  کتاب الکشف عن مشکلات الکشّاف مشهور به کشف کشاف، شرحی است که در قرن هشتم بر تفسیر کشاف زَمَخشری (متوفی 538 ﻫ .ق) نوشته شده. نام مؤلف این کتاب در تذکره های قدیم و جدید بصورتهای مختلفی ضبط کردیده. این مقاله در پی آنست که نشان دهد نام اصلی و کامل مؤلف سر...
 • 3 . نگاهی به تناسب موسیقی و مضمون در شعر قیصر امین پور

  • عباسعلی وفایی،عبد الله حکیم،سید علی دسپ

  موسیقی و ضربآهنگ کلام، پس از عنصر تخیل بیش از هر عنصر دیگری با شعر مأنوس میشود و میتواند در جهت القای مضامین و احساسات شاعرانه، مؤثر واقع شود. میتوان گفت، اگر شاعر تناسب میان موسیقی و مضمون شعریش را حفظ کند، گام بلندی در جهت ماندگاری اثر خود برداشته ...
 • 4 . تحول مفهوم عدالت و رابطه آن با سیاست در گلستان سعدی

  • الیاس نورایی

  این مقاله بر این فرض محوری استوار است که بسیاری از آثار ادبی را نباید آثاری صرفا ادبی و جدای از زمینه های اجتماعی و سیاسی و ...تلقی کرد؛ بلکه آنها، در کنار ماهیت ادبی خود، دربردارنده محتوا و نکاتی از مسایل سیاسی و اجتماعی عصر خود هستند و باید آنها را...
 • 5 . سبک شعری غزلهای جهان ملک خاتون

  • محمد رضا نجاریان

  جهان ملک خاتون، دختر جلال الدین مسعود شاه، متخلص به جهان از شاعران نیمه دوم قرن هشتم هجری در شیراز بود. اشعار وی بالغ بر15937 بیت شامل: قصیده، ترجیع بند، قطعات، غزلهای متعدّد و رباعیات است.غزلهای جهان از نظر ساختمان بیرونی و نه از نظر درونمایه فلسفی،...
 • 6 . بررسی سبک«ترسّل اَسفَزاری»

  • محمود مدبّری،محمد رضا صرفی،محمد صادق بصیری،سید امیر جهادی

  ترسل و انشا از فنون شریف و ارزشمند دیوانی است و منشیان و کاتبان از دیرباز ضمن ارائه اصول نظری کتابت به تالیف آثار عملی نیز دست میزده اند. از جمله این آثار میتوان بهزینه الکتّاب منسوب به بیهقی،عتبه الکتبهبدیع جوینی، ودستور الکاتبهندوشاه نخجوانی اشاره ...
 • 7 . تجلی ویژگیهای پهلوانهای مختلف شاهنامه در شخصیت اسفندیار

  • وحید مبارک

  بخشی از داستانهای شاهنامه، اسطوره and not;ای - پهلوانی هستند و داستان رستم و اسفندیار نیز در این بخش شاهنامه قرار دارد.محققان برآن هستند که تدوین روایات حماسی در اواخر دوره ساسانی بوده و اشتراکاتی میان روایات حماسی و رویدادهای تاریخی قابل مشاهده است ...
 • 8 . جایگاه حصر و قصر (اختصاص) در شعر قیصر امین‌پور

  • احمدرضا کیخای فرزانه

  این مقاله گامی در جهت بازبینی و جایگاه حصر و قصر به عنوان یکی از فصول مهم فنّ معانی و رویکردهای بلاغی تأثیرگذار در تحلیل متون است. در علم معانی، اختصاص یعنی حصر کردن چیزی یا کاری در کسی، یا انفراد و انحصار کسی یا چیزی به کاری یا امری. در این بین رویک...
 • 9 . بررسی وجوه بارز سبک شناختی تحفه المؤمنین

  • مظاهر مصفّا،ایّوب کوشان

  تأثیر محیط، عناصر محیطی و درونمایۀ معنایی آثار، در سبک و ویژگیهای سبکی آثار، نقش معنی دار و تعیین کننده ای دارند. به عنوان مثال در کتاب نفیس تحفه المؤمنین که در موضوع طبّ قدیم نوشته شده است، تأثیر محیط و طبّ قدیم بر ویژگیهای سبکی این اثر قابل مشاهده ...
 • 10 . شگردهای خاصِ نمادپردازی با طبیعت در غزلیات مولوی

  • فاطمه کلاهچیان،سیده نادیا حیدری نیا

  یکی از صورخیال که در شعر عرفانی ظهور کرد و در همینگونه از شعر نمودی بارز یافت، نماد است. قابلیت وسیع صورت نمادین برای پذیرفتن مفاهیم معقول، آن را به یکی از مناسبترین فرمها برای توضیح نسبی حقایق ناشناخته عرفانی و تجسّم تجربیات روحانی بدل ساخته است. نم...
 • 11 . نقد وتحلیل و سبک شناسی «اولین بحر طویل فارسی»

  • یحیی کاردگر،نرگس مهدی

  بحر طویل میر عبدالعظیم مرعشی یکی از اولین بحر طویلهای موجود فارسی است. این بحر طویل که سراینده، آن را در قالب نامه ای خطاب به یکی از حاکمان محلی عهد تیموری نوشته است، در کتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران نوشته سید ظهیرالدین مرعشی ذیل سرگذشت سراین...
 • 12 . بررسی و تحلیل چند حبسیه از خاقانی و مسعود سعد بر مبنای سبک شناسی توصیفی

  • رقیه کاردل ایلواری

  این پژوهش به بررسی و تحلیل دو قصیده از خاقانی (در واقعه حبس و عزلت و مباهات-در شکایت از حبس و تخلص به مدح عظیم الروم عز and not;الدوله قیصر) و مسعود سعد (در مدح محمد علی زندانی نای-حسب حال) در موضوع حبسیه بر مبنای سبک and not;شناسی توصیفی میپردازد. د...
 • 13 . آیرونی و کارکرد آن در دستگاه فکری ناصرخسرو

  • سید علی قاسم زاده،سعید حاتمی،احمد محمودی اشکوری

  این پژوهش با رویکرد سبک شناسی تکوینی، به شیوهای توصیفی- تحلیلی تلاش کرده است به این دو پرسش بنیادین پاسخ دهد که سبک شخصی ناصرخسرو در پردازش به موضوعات مورد نظر و ایجاد همگونی ساختاری (بین صورت و معنا) بر کدام صنعت ادبی استوار است؟ و دُدیگر، پربسامدتر...
 • 14 . ایهام موسیقایی در دیوان خاقانی و سنجش آن با دیوان حافظ

  • مهدی فیروزیان

  یکی از ویژگیهای برجستۀ سبکی در بدیع شعر خاقانی، بهره and not;گیری از ایهام است و دیگر ویژگی سبکی شناخته and not;شدۀ او بهره and not;گیری از اصطلاحات و واژه and not;های ویژۀ دانشهای گوناگون است که در آن میان دانش موسیقی نمودی نمایان دارد. پرسش بنیادین...
 • 15 . پرِ نان و بوسۀ آن در شعر خاقانی

  • علی عسکری

  یکی از مسائل و موضوعات مهم مطرح در شعر و ادب فارسی به ویژه در دو سبک و مکتب آذربایجانی و هندی، فرهنگ عامّه و اعتقادات و مسائل و مظاهر زندگی مردم است که به دلیل عدم تحقیق جامع و کافی دربارۀ آنها و کمبود منابع معمولاً در شرح و تفسیر آنها برداشتهای گونا...
 • 16 . تحلیل ساختاری الگوی روایی نمایشنامه های «رازها و دروغها» و «خواب در فنجان خالی» نغمه ثمینی

  • مرضیه آتشی پور

  ادبیات نمایشی یکی از انواع مهم ادبی است که نسبت به دیگرگونه and not;های ادبی در ایران، رشد و شکوفایی چندانی نداشته است. موضوع و محدوده پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، تحلیل ساختاری طرح نمایشنامه and not;های رازها و دروغها و خواب در...
 • 17 . ترکیبات زبانی مرتبط باخشم و خروش در دیوان چند تن از شاعران

  • عبدالرضا سیف،فهیمه اسدی

  خشم و خروش، ویژگی اصلی شعر مشروطه است، که شعررا صبغه ای از حماسه میبخشد، در این مقاله به بررسی شعر مشروطه با تمرکز بر اشعار ایرج، از این منظر پرداخته شده و این هدف از راه ترکیبات زبانی تحقق یافته است. دلایل اجتماعی حضور یا عدم حضور این ویژگی نیز بیان...
 • 18 . بررسی سبک شناسی غزلیات شیخ آذری اسفراینی

  • رحیم سلامت آذر

  شیخ آذری اسفراینی از عارفان بلند همت و شاعران برجسته قرن نهم هجری بشمار میرود؛ آذری از جوانی شعر میسرود و شهرتی بهم زده و مدتی هم در دربار تیموریان بود سپس به تصوف روی آورد و نزد شیخ محی الدین طوسی علم حدیث آموخت به دلیل سکونتش در طوس، به طوسی و به س...
 • 19 . دو نوع «واو» نویافته در علم معانی با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی

  • داریوش ذوالفقاری،نرگس محمدی بدر،مجید سرمدی،حسین یزدانی

  فصل و وصل یکی از ظریفترین مباحث علم معانی است. مهم and not;ترین و با and not;ارزش and not;ترین حرف وصل در بلاغت حرف واو است، زمانی ارزش بلاغی این حرف را متوجه میشویم که ریزه-کاریهایش را با توجه به اوضاع و احوال سخن درک کنیم. نگارنده در ضمن بررسی شاهن...
 • 20 . مهمترین ویژگیهای زبانی و فکری روزنامۀ «اختر»

  • زهرا ریاحی زمین،زهرا انصاری

  این مقاله با نگاهی سبک شناسانه به بررسی مهمترین خصوصیات زبانی و فکری روزنامۀ اختر میپردازد. روزنامۀ اختر به گواه پژوهشگران حوزۀ تاریخ و روزنامه نگاری ایران مانند محمد علی تربیت، یحیی دولت آبادی، احمد کسروی، ناصرالدین پروین و ادوارد براون، یکی از مؤثر...
 • 21 . شیوه بیان سعدی در برخورد با افسردگی در بوستان و گلستان

  • حمید خانیان

  از مجموع حکایتهای بوستان و گلستان چهار حکایت که منطبق با موضوع مقاله بود شناسایی شد و تجزیه و تحلیل گردید، چون این دو اثر از نوع ادبی - تعلیمی هستند و از آن جاییکه هدف آثار تعلیمی ایجاد تغییر است، سعدی توانسته بوسیله آنها پاسخگوی خیلی از معضلات و تعا...
 • 22 . بررسی تطبیقی ساختار صرفی ونحوی شاهنامه و بوستان در تحمیدیه

  • مهدی حیدری

  بررسی آماری مسائل صرفی و نحوی در متون نظم و نثر، تحلیل معانی و مسائل ادبی را آسانتر میسازد. شاهنامه فردوسی و بوستان سعدی از مهمترین متون ادبیات فارسی در حوزه خود هستند. با توجه به یکسانی وزن و قالب، مقایسه این دو اثر از جنبه دستوری امکانپذیر میباشد، ...
 • 23 . تصویر جنگ در شعر کودکان و نوجوانان ایران

  • طاهره حسنی،طاهره سیدرضایی

  مقاله حاضر تصویر جنگ در شعر and not;کودکان و نوجوانان ایران را مورد مطالعه قرار داده است. بعد از انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی عراق بر ایران بزرگترین حادثه کشور ما بوده است و بر تمام جنبه and not;های زندگی مردم تأثیر گذاشته. طبعا ادبیات and not;کودکان و ن...
 • 24 . تحلیل سبکی منظومه «ده باب» شمس الدین محمدکاتبی نیشابوری

  • خلیل حدیدی،حمید رضا فرضی،رستم امانی

  روش سخنوری کاتبی نیشابوری در منظومه یک هزار بیتیده باب چگونه است و مختصات عمده سبکی اثر و نوآوریهای آن کدامند؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش،ابتدا مختصری در مورد زندگی شاعر به همراه معرفی منظومه ده باب و ویژگیهای برجسته شعر نیمه اوّل قرن نهم بیان شده ...
 • 25 . بررسی نمایش معنا در صورت حکایت شیخ صنعان در منطق الطیر

  • همایون جمشیدیان،لیلا نوروزپور

  داستان شیخ صنعان، شرح آزمون دشوار ترک خود است. این مضمون در دیگر متون نیز تکرار شده است، این پژوهش در جستجوی پاسخ به این سوال است که چه عواملی این روایت را در میان حکایتهای با مضمون همسان برجسته میکند. سبک خاص عطار و تکنیکهای داستانی او سبب شده تا مح...
 • 26 . بررسی سبکی اندیشۀ ملامتیه در اشعار مولانا زینی و حافظ شیرازی

  • احمدعلی جعفری

  مولانا زینی شاعر قرن نهم هجری است که اشعار حافظ را به صورت مخمس تضمین کرده است. او از ریا و تظاهر بسیار متنفر بوده به همین دلیل برای مبارزه با آن از مشرب ملامتی استفاده کرده است. ملامتیه گروهی از صوفیانند که معتقدند توجه رضایتمندی مردمان به انسان موج...
 • 27 . تطبیق مبانی فکری شعر دوره های خراسانی و عراقی با توجّه به استفاده از خرقه و دستار

  • مهری پاکزاد،پرنگ آذربار

  آشنایی با فرهنگ و تمدّن یک ملّت، همواره مستلزم بررسی و تحقیق در مورد تمام پدیده-های اجتماعی و فرهنگی آن ملّت است. لباس که یکی از پویاترین نمونه and not;های حیات فرهنگی جامعه به شمار می and not;آید، عامل مهمّی برای تحقیق در مورد فرهنگ، تاریخ و تمدّن ی...
 • 28 . نگاهی به قصیده پردازی علی موسوی گرمارودی

  • حجت اله بهمنی مطلق،یدالله بهمنی مطلق

  در این مقاله قصاید علی موسوی گرمارودی، شاعر نوپرداز قصیده گو از جنبه های مختلف: محتوا، ساختار، زبان، بلاغت و همچنین تاثیر پذیری از شاعران گذشته مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. استادی و مهارت شاعر در رعایت اصول و قواعد این قالب کهن و همچنین نمودهای م...
 • 29 . ضعفهای زبانی در اشعار نیما یوشیج

  • محبوبه بسمل،سید ابوطالب میرعابدینی

  برخلاف نظریات منتقدین گذشته، در نظریههای مدرن ادبی، زبان و ویژگیهای آن به عنوان یکی از محوریترین عناصر شعر مطرح است. فرمالیستهای روسی، شعر و ادبیات را از طریق فرایند آشنایی زدایی در زبان تعریف کردند. البته هنجارگریزی و آشنایی زدایی تنها به صرف بیگانه...
 • 30 . تأثیر متون کهن بر نثر داستانی دولت آبادی در رمان کلیدر

  • سید محمد آرتا،حجت انصاری شفیع،قهرمان شیری

  یکی از مهمترین عوامل مؤثر در شکل and not;گیری سبک نوشتاری دولت and not;آبادی را باید ذخایر ادبی اصیل این مرز و بوم برشمرد؛ کتابهایی چون تاریخ بیهقی، قابوسنامه، تاریخ بلعمی، سفرنامه ناصرخسرو و گلستان سعدی. آنچه دولت آبادی را به گرایش به متون کلاسیک بر...