ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7412
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5868
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570480
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152593
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 5، ، شماره پی در پی 15 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . شگردهای التفات در سه شاعر فارسیزبان (خاقانی، مولانا و حافظ)

  • سعید واعظ،یحیی عطائی

  التفات یکی از ویژگیهای مهم قرآن کریم است. نویسنده در این پژوهش کوشیده است تا با معرّفی کامل این صنعت و بررسی سیر تحوّل آن در کتابهای بلاغت عربی و فارسی از آغاز تاکنون، نشان دهد که سه شاعر یعنی، خاقانی، مولانا و حافظ، به چه میزان و کیفیت از این سبک قر...
 • 2 . بررسی برخی ویژگیهای تأثیرگذار «پله پله تا ملاقات خدا»

  • محمدرضا شعبانی

  توانمندیهای زبانی و ارتباطی عوامل کسب مهارت تکلم در آموزش زبان هستند. با نگاهی به این مهارت زبانی میتوانیم از سه زاویه آن را واکاوی کنیم: بُعد فیزیکی که شامل حرکات اندامهای مجرای صوتی؛ مانند لب، زبان، حلق، . . . و اندامهای غیرصوتی نظیر حرکات بدن، دست...
 • 4 . کارکردهای هنری و بلاغی کنایه در کفشهای مکاشفه احمد عزیزی، سبکی بدیع در مضمون آفرینی

  • منوچهر اکبری،صدیقه غلامزاده

  کفشهای مکاشفه احمد عزیزی سرشار از کنایات گونهگون در مضامین و مفاهیم مختلف است. عزیزی توانایی خاصی در ترکیب آفرینی دارد. وی در ترکیب سازی و آمیختن آن با بیان و اندیشه های نو و بدیع و امروزی حتی اندیشههای شاعران پیشین، سربلند و ممتاز است. در کنایه نیز ...
 • 5 . تصویرپردازی عاطفی(خشم و ترس) در بوستان سعدی با تکیه بر مباحث روانشناسی

  • منظر سلطانی،طاهره صادقی

  طرح مباحث میان رشته ای و نوشتن مقالات علمی پیرامون آنها، از علائق پژوهشگران در سالهای اخیر بوده است . یکی از این مباحث، انعکاس علم روانشناسی در آثار ادبی و انطباق آن با تئوریهای نوین روانشناسی میباشد. در این مقاله با توجه به بوستان و گلستان سعدی از م...
 • 6 . برآیند قدرت شخصیت در نمایشنامه (با تکیه بر سنجش قواعد نوبت‌گیری در نمایشنامه وای بر مغلوب)

  • بهروز محمودی بختیاری،نرگس فرشته حکمت

  حوزه سبکشناسی زبان، از میان گونههای مختلف ادبی، گرایش بیشتری را به نمایشنامهها نشان میدهد، به گونهای که متون نمایشی، یکی از مهمترین زمینههای پیادهسازی الگوها و مباحث سبکشناسی گردیده است.در این حوزه از تحلیلهای زبانشناسانه که در پی ابهام زدایی از اثر ...
 • 7 . معرفی کتاب «هدایت نامه» و برخی ویژگیهای آن

  • جمشید مظاهری (سروشیار)،محسن محمدی فشارکی،طاهره کاکویی ورنوسفادرانی

  ملاّ ادهم قرشی خلخالی فرزند قاضی بیگ خلخالی مشهور به واعظ و متخلّص به عزلتی از نویسندگان و شاعران و واعظان شیعی مذهب قرن یازدهم هجری است . وی ایّام جوانی را در اصفهان به تحصیل علوم اشتغال داشته و از محضر شیخ بهایی کسب علوم کرده است . ادهم در موضوعا...
 • 8 . سبکِ ساختاری و محتواییِ نامه های درباری عهد عبّاس میرزا

  • محمّد ایرانی،فرشاد مرادی

  آشنایی با وقایع تاریخی، در شناخت گذشتۀ ملّتها و افزایش بصیرت آنها برای عبرت-گیری و برنامه and not;ریزی درست تأثیرگذار است. یکی از راههای آشنایی با گذشتۀ هر ملّتی، بررسی مکاتبات دوره and not;های تاریخی خاصّ آن ملّت است. هدف این پژوهش، بررسی سبک ساختار...
 • 9 . هنر در شاهنامه

  • موسی پرنیان،مهین امیدیان،سیّد آرمان حسینی آبباریکی

  شاهنامۀ استاد طوس، حکیم ابوالقاسم فردوسی در بردارندۀ واژه های اصیل زبان پارسی است. یکی از این واژه and not;ها که بار معنایی گسترده and not;ا and not; and not;ی در شاهنامه به دوش and not;کشیده، واژۀ هنر است که 352 مرتبه در 337 بیت به and not;کار رفته...
 • 10 . تحلیل ساختاری داستان جولاهه با مار برپایه نظریه گریماس

  • محمودفضیلت،صدیقه نارویی

  داستان جولاهه با مار از داستانهای فرعی باب هشتم کتاب مرزبان نامه است که به سبب ویژگیهایی که در مقایسه با دیگر داستانهای این کتاب دارد برای تحلیل ساختارگرایانه انتخاب شده است. از آنجاکه تاکنون حکایات مرزبان نامه و داستانهای مشابه آن (از متون کهن ادب ف...
 • 11 . بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی «حل ماینحل»

  • فاطمه کوپا

  نسخه خطی حل ماینحل شرحی مستوفی بر قصیده بال مرصع، ابوالمفاخر رازی در مدح و منقبت امام علی بن موسی الرضا(ع)و نیز ابیاتی دیگر از شعرای به نام پارسی زبان است که به قلم عبداللطیف شروانی ملقب به افلاطون یکی از ادبای توانمند قرن دهم به رشته تحریر درآمده اس...
 • 12 . سبک نظامی در گسترش ترکیبات هنری

  • داود اسپرهم

  این مقاله به بررسی سبکی دو زمینۀ زبانی و بلاغی ترکیبهای شعر نظامی بر اساس مثنوی لیلی و مجنون میپردازد . در زمینۀ نخست از شیوه های توسعۀ زبانی ترکیبهای دستوری و بهنجار بودن یا نبودن آنها و در زمینۀ دوم از جنبه های بلاغی و زیبایی شناسی ترکیبها سخن خواه...
 • 13 . بررسی موادِّ تشبیه به عنوان یک ویژگی سبکی در قصاید خاقانی شروانی

  • احمد غنی‌پور ملکشاه،مرتضی محسنی،مرتضی محمّدزاده داغمه‌چی

  خاقانی، شاعری است که در تصویرسازیها، مقیّد به چارچوب خاصّی نیست. بنابراین مواد تصویرسازی در تشبیهات او، پدیدههای خاصّی نیستند. از بزرگترین امور خلقت تا کوچکترین ذرّات و پدیدههای بظاهر بیارزش در تشبیهات او دیده میشود؛ زیرا هدف او، زیباییآفرینی و برجست...
 • 14 . چگونگی استفاده فردوسی از موسیقی در تأثیرگذار کردن متن

  • ماه نظری

  کشف رازهای شاعرانه درنظام موسیقایی شاهنامه، از عواملی است که این اثر سترگ را جاودانه ساخته و سبب رستاخیز کلام، ویژگی سبکی و ممیزه زبان و بیان فردوسی گردیده است.مسئله این است که موسیقی شاهنامه فقط در چنبر وزن عروضی و موسیقی کناری محدود نمیشود، بلکه مت...
 • 15 . داستانک در حکایتهای قابوسنامه و تطبیق آن با مینیمالیسم

  • جهاندوست سبزعلیپور،فرزانه عبداللهی

  کمینهگرایی یا مینیمالیسم جنبش یا سبکی ادبی است که ویژگی and not; اصلی آن کاهش مفرط محتوای اثر به حداقل عناصر ضروری است. این سبک که خاستگاهش مغرب زمین و موجد اصلی پیدایی آن جنبش فرمالیسم است، نتیجۀ تسلط تکنولوژی بر دنیای کنونی است. پیامد این جنبش هنری...
 • 16 . گونه های «تناص-هم‌متنی» در بوستان و گلستان سعدی

  • حجّت¬الّله فِسنقری،میلاد جعفرپور،محمّد جهان بین

  آیا سعدی در بیان مواعظ خود به نهج and not;البلاغه توجّه داشته است؟ برابر معنایی تناصهای سعدی از نهج and not;البلاغه بینامتنیّت نام دارد یا هم and not;متنی؟ ضرورت توجّه بمعنای درست اصطلاح تناص در نقد ادب عربی که امروزه بسیاری از محقّقان و پژوهندگان اد...
 • 17 . تکامل ترصیع و موازنه،عنصری مهم در سبک شعری سده های سوم تا پنجم هجری

  • محمدحسین محمدی،میثم حاجی پور

  سبک شعری سده and not;های سوم تا پنجم هجری به سبب انتساب به دربارهای پادشاهی و استفاده شاعران از سازهای گوناگون هنگام قرائت شعر، از موسیقی and not; و تناسبات لفظی سرشار است. در این میان وجود موازنه به عنوان یکی از مهمترین عناصر ایقاعی در شعر بسیار بدی...
 • 18 . تحول شریطه در سبکهای ادب فارسی

  • حسین آقاحسینی،اعظم مصطفایی

  شعر فارسی در ادوار مختلف انواع قالبهای شعری را تجربه کرده اما در هر دوره ای قالب خاصی از شعر رونق بیشتری داشته است. در سرآغاز شعر فارسی که سبک خراسانی نام دارد قصیده در اوج خویش قرار داشت.قصاید شامل موضوعات مختلفی مانند مدح، وصف، مفاخره، توصیف جنگها ...
 • 19 . یک ساخت تشبیهی نویافته برپایۀ سبک تصویرآفرینی قصاید خاقانی

  • سعید مهدوی فر،محمّدرضا صالحی مازندرانی

  مقالۀ حاضر به تحلیل یکی از ساختهای فراموش and not;شده و برجستۀ تشبیهی در ادب و بلاغت پارسی میپردازد. در این پژوهش ویژگیهای تصویری و زبانی، کارکرد and not;های هنری و زیبایی-شناختی، پیشینه and not; و سیر تحول، دلیل عدم احصای این ساخت و نیز چگونگی تجلّی...
 • 20 . تحلیل گفتمانی رمان «کولی کنار آتش» منیرو روانی پور

  • مصطفی گرجی،فرهاد درودگریان،افسانه میری

  یکی از بهترین و موثرترین روشهای بررسی و نقد داستان، تحلیل با توجه به چارچوب متنی و فرامتنی است که متن در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین؛ بررسی میشود. از سویی دیگر رمان سیاسی یا سیاسی گرا یکی از اقسام ادبیات داستانی فارسی با مولفه هایی خاص است که از سایر ج...
 • 21 . شگردهای استفاده سعدی از آیات قرآن

  • امید مجد،الهه آبین

  شاعران و نویسندگان پارسیگوی در اشعار و آثار خود به طرق گوناگون از آیات و مفاهیم قرآنی بهره بردهاند و دیدگاه قرآنی در آثارشان نفوذ چشمگیر و قابل توجهی داشته است . شیخ اجل سعدی شیرازی نیز از جمله شاعرانی است که بدلیل آشنائی کامل با قرآن کریم ، بهره ها...
 • 22 . اسلوب نوشتار نامه های فارسی، توصیف و طبقه بندی گونه نامه

  • مریم درپر،ابوالقاسم قوام ،محمود فتوحی رود معجنی،محمدرضا هاشمی

  یکی از مطالعات پایه and not;ای و بنیادی جهت انجام پژوهشهای سبک and not;شناسی، شناخت گونه and not;ها (ژانرها) و رده and not;بندی آنهاست. آنچه نامه and not;ها، مکتوبات، مکاتیب، منشآت یا ترسّلات نامیده شده، یکی از گونه and not;های نوشتاری است که بعنوان ...
 • 23 . نقد و تحلیل ساختاری و نشانه شناسی داستانهای عاشقانه

  • احمد تمیم داری،سمانه عباسی

  ساختارگرایی که به دنبال دست یافتن به قوانین کلیی است که بر ساختارها حاکمند در بررسیهای ادبی به شکل اثر ادبی میپردازد و در پی آن است تا اصول ساختاری حاکم بر آثار متفاوت را با توجه به روابطشان در کل عرصۀ ادبیات مشخص کند تا از این طریق سبک و قوانین خاص ...
 • 24 . نگاهی به سبک شناسی غزلیات عرفی شیرازی و تازگیهای آن

  • محمدمهدی غلامی بیدک،گردآفرین محمدی

  عرفی شیرازی یکی از شاعران اوایل عهد صفوی است که در تکوین غزل سبک هندی، نقشی مهم داشته است. حجم اصلی دیوان وی را غزلیات او تشکیل میدهد. در این گفتار، نویسندگان به بررسی محتوا و زبان غزلیات وی پرداخته اند. بررسی مواد عرفانی و قلندری در شعر او، واژه های...