ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 4، ، شماره پی در پی 13 XML issn:2007-2789
 • 1. بررسی سبکی خسرونامه برای تبیین صحت انتساب آن به عطار نیشابوری

  • تیمور مالمیر
  تذکره ها درباره ‌تعداد آثار عطار نیشابوری مبالغه کرده‌اند اما محققان، معدودی از آنها را از آثار مسلّم عطار دانسته‌اند آثاری چون منطق الطیر، مصیبت نامه، اسرار نامه و   تذکره‌ الاولیاء. همچنین نسبت آثاری چون هیلاج نامه و بی&not...
  پاییز 90 Pdf
 • 2. نگاهی به چند صدائی سعدی در گلستان

  • سیّد مهدی رحیمی،ابراهیم محمّدی،سعید شهروئی
  در گلستان سعدی، مناظره¬های فراوانی را میان شخصیّتها مشاهده میکنیم . این گفتگوها از جنبه¬های مختلفی قابل بررسیند، از جمله از جنبۀ سبک¬شناسی. امّا در این مقاله، نگارندگان تلاش میکنند تا جدا از مؤلفه¬ها و ویژگیهای معمول سبکی و با توجّه ب...
  پاییز 90 Pdf
 • 3. تحلیل زبانی - بلاغیِ مصراعِ «خورد گاو نادان ز پهلوی خویش»

  • محمّد ایرانی
  ادبیّتِ پهلوانیْ سرودِ حکیم طوس، شاهنامه، به عنوان متن ادبی ناشی از زبان و بیان هنری ذاتی و لاینفکّ آن است. زبان اثر و شیوه بیان خالق آن ـ که از ذهن هنرمندانه او سرچشمه میگیرد ـ گاهی با بازیهای  زبانی، موجب «چند معنایی» (POLYSEMY) مت...
  پاییز 90 Pdf
 • 4. «ساختارهای شکلی» بانو گشسب نامه

  • عبدالرضا سیف،مرضیه مسیحی پور
  حدود سال 1914ولادیمیر پراپ ، ویکتور اشکولوفسکی  و میخائیل باختین مکتب  نوینی در مطالعات ادبی به وجود آوردند،که بعدها فرمالیسم نامیده شد.پیش از پراپ پژوهشگران ادبی قصه ها را به واسطۀ شخصیتها یا محتوای قصه ها  بررسی میکردند.پراپ به یک سا...
  پاییز 90 Pdf
 • 5. نماد اسطوره گیاه پیکری در داستانهای کوتاه دانشور یکی از خصیصه های سبکی وی

  • فاطمه مدرّسی،الناز عزتی
  داستانهای کوتاه دانشور از جهاتی چند حائز اهمیّت است: نخست نوع نگارش داستان به لحاظ رویکرد به فنون داستان¬نویسی معاصر. دیگر به جهت وجود نشانه¬های معنادار و نمادین اساطیری در کنار ارائه فرهنگ عامه.  این پژوهش بر آن است با تحلیل   &nbs...
  پاییز 90 Pdf
 • 6. ویژگیهای جمله های تجاری (نگاهی به نقش زبان ادبی در آفرینش جمله های تبلیغاتی)

  • محمدحسین محمدی
  تبلیغ، فرایندی پیچیده است که امروزه جزئی جدانشدنی از زندگی بشر به حساب می آید. در این فرایند پیچیده و شگفت، بخش مهمی وجود دارد که ذاتاً به ادبیات و زبان ادبی مربوط است: آفریدن جمله های تجاری (تبلیغاتی). جمله هایی که گاه با وجود کوتاهیشان به اندازه یک...
  پاییز 90 Pdf
 • 7. سبک ادبی عرفانی میبدی در ترجمه قرآن

  • فریده داوودی مقدم
  کشف الاسرار و عده الابرار اثر گرانقدر ابوالفضل رشید الدین میبدی در حوزۀ ترجمه و تفسیر، بخصوص تفسیر عرفانی قرآن است که اغلب پژوهشها در باب این اثر بیشتر حول محور بخش سوم کتاب میچرخد، حال آنکه بخش اول کشف الاسرار ترجمه ای زیبا از آیات و واژه های قرآنی ...
  پاییز 90 Pdf
 • 8. بررسی دگرگونیهای سبکی اشعار امین پور با توجه به دو کلیدواژه

  • رضا ستاری،سیاوش حقجو،دادیار حامدی
  شاعران با توجه به شرایط ویژۀ خویش، به برخی واژهها دلبستگی بیشتری دارند. این واژهها که کلیدواژه نامیده میشوند، جهت شناخت سبک ادبی شاعران مؤثرند. در این مقاله دو مورد از کلیدواژههای اشعار قیصر امین¬پور، یعنی چشم و آب مورد بررسی قرار گرفته، با توجه ...
  پاییز 90 Pdf
 • 9. تحلیل زمان روایی از دیدگاه روایت شناسی بر اساس نظریه زمان ژنت در داستان « بی وتن» اثر رضا امیرخانی

  • فرهاد درودگریان،محمدرضا زمان احمدی،الهام حدادی
  ویژگی خاص روایت کلامی در آن است که زمان به عنوان عنصر اساسی و شاخص بازنمایی (زبان) و شئ باز نموده(حوادث داستان)به شمار می آید و اهمیت بارز آن در متن روایی،در مبحث روابط گاهشمارانه میان داستان و متن تشخص می یابد. در میان روایت شناسان ژرار ژنت جامعترین...
  پاییز 90 Pdf
 • 10. تحلیل اشعار رودکی و خیام با نگاه روانشناسی زبان

  • فردوس آقا گل زاده،افتخار سادات هاشمی
  بر اساس یافته های روانشناسی و رابطه زبان و شناخت ،انسان در اوان زندگی ابتدا توانایی درک مفهوم و دسته بندی های چهار رنگ اصلی از قبیل آبی،سبز،زرد و سرخ را کسب میکند و سپس اسمهای مرتبط با این رنگها را استفاده میکند. بحث زبان و تفکر و یا زبان و شناخت &nb...
  پاییز 90 Pdf
 • 11. بررسی عناصر سبکی در رباعیات بیژن ارژن

  • عبدالعلی اویسی کهخا،علیرضا رعیت حسن آبادی
  رباعی یکی از قالبهای شعر فارسی است که بعلت کوتاهی و ساختار ویژۀ آن همواره مورد استفادۀ شاعران قرار گرفته است.شعر دهۀ هشتاد ایران شعری است که با دوره های پیشین شعری تفاوتهایی دارد. بارزترین ویژگی شعر دهۀ هشتاد بیش از توجه به تکنیک، فرم و مفهوم که در د...
  پاییز 90 Pdf
 • 12. بررسی و تحلیل «حمله حیدری» از دیدگاه ویژگیهای سبکی و خصایص بدیعی و بیانی

  • فاطمه کوپا
  «حمله حیدری»، سروده «راجی کرمانی»(متوفی1261 ه .ش) یکی از منظومه¬های «حماسی دینی» فارسی است که ضمن تأثیرپذیری کامل از سبک حماسی، ابزار و شگردهای کارآمد بیانی، ادبی و بدیعی را در خدمت تعبیری دیگرگون از روایتی تار...
  پاییز 90 Pdf
 • 13. سبک شناسی ده نامه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

  • اسماعیل تاجبخش،هیوا حسنپور
  ویس و رامین فخرالدّین اسعد گرگانی، از نخستین داستانهای عاشقانۀ ادب فارسی در قالب مثنوی است که بسیار ساده و روان و دور از پیچیدگیهای زبانی است و اثرپذیریش از زبان عربی اندک است. از بخشهای برجسته و درخشندۀ این منظومۀ عاشقانه،نامه هایی است که توجّه هر خ...
  پاییز 90 Pdf
 • 14. اطناب ، شیوه مؤثر بیان در شعر فروغ فرخزاد

  • خدابخش اسداللهی
  مسئلۀ اساسی در این تحقیق، اطناب در شعر فروغ فرخزاد است. عواملی از قبیل تصویر، توصیف، روایت، تخیّل، احساساتِ عمیق بشرِ امروزی و ... زمینه¬سازِ اطناب در شعر نو ازجمله شعر فروغ فرخزاد شده است.نویسنده تلاش میکند در سه¬بخش، خودنماییِ اطناب را در ش...
  پاییز 90 Pdf
 • 15. تحلیل ساختار زبانی نثر عرفانی شیخ احمد جام بر اساس کنوز الحکمه و انس التائبین

  • یدالله بهمنی مطلق،محمد خدادادی
  هر متنی از عناصری تشکیل میشود. این عناصر در اثر تغییراتی، ویژگیهایی را بر متن تحمیل میکند که از آنها به عنوان ویژگیهای سبکی نام میبرند. یکی از عناصر اصلی در مباحث سبک شناسی ویژگیهای زبانی است. این ویژگیها عموماً دفعی پدید نمی آید، بلکه  به مرور ...
  پاییز 90 Pdf
 • 16. شکل گیری و تکامل ساخت «ترکیبات خاص» در سبک هندی

  • ولی علی منش،ابراهیم قاسمی
  از ویژگیهای بارز سبک هندی در سطح زبان وجود عوامل زبانی ابهام¬زا در شعر این دوره است. «ترکیبات خاص» که از اساسیترین عوامل ابهام¬زا در حوزه زبان شعر سبک هندی است، کلماتی هستند که در محور همنشینی زبان در کنار یکدیگر قرار گرفته و باعث...
  پاییز 90 Pdf
 • 17. گروتسک «طنز آمیخته» در آثار جمالزاده

  • پارسا یعقوبی جنبه سرایی،طیبه فشی
  در داستانهای جمالزاده، نوعی شخصیت پردازی وجود دارد که در آن، درصدی از جسم یا رفتارهای بدنی انسان؛ شکل حیوانی، نباتی و یا شیئی به خود میگیرد و خواننده را دچار واکنشی ناهمگون یا متباین – خنده توام با ترس یا لذت همراه با انزجار- میکند. این شگرد اد...
  پاییز 90 Pdf
 • 18. نقد و تحلیل ساختار و عناصر داستانی رمان آتش بدون دود

  • مهیار علوی‏مقدّم،سوسن پورشهرام
  رمان هفت جلدی آتش بدون دود ، برنده «جایزه برگزیده داستان نویسی بیست سال پس از انقلاب» اثر ارزشمند زنده یاد نادر ابراهیمی(1387-1315 ش.)، روایتی از پیدایی قوم ترکمن و سرگذشت زندگی آنان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی است. نادر ابراهیمی علاوه ب...
  پاییز 90 Pdf
 • 19. سبک شناسی نوشته های باباافضل کاشانی از دیدگاه زبانی

  • محمدفرید راستگوفر
  باباافضل از حکیمان، نویسندگان و شاعران بزرگ نیمه دوم سده ششم و آغاز سده هفتم است. روزگاری که از یکسو بیشتر دانشمندان نوشته‌های خویش را به عربی مینوشتند و از دیگرسو نثر فارسی به تکلف و تصنع بسیار دچار شده بود. در چنین روزگاری باباافضل تقریبا همه ...
  پاییز 90 Pdf
 • 20. صفتهای شاعرانه مشک و نافه در متون نظم فارسی

  • راضیه آبادیان
  مشک و نافه به سبب کاربرد¬های گوناگونی که در زندگی ایرانیان داشتند، بازتاب چشمگیری در ادبیات پارسی یافتند. برای نمونه، شاعران که به محیط پیرامون خود توجه فراوانی میکردند، برای توضیح دادن پندار¬های خود و نیز ساختن تصویر¬های خیالی، مشک و ناف...
  پاییز 90 Pdf
 • 21. بررسی سبک مثنوی طاقدیس

  • سید مهدی صدرالحفاظی
  یکی از آثار ادبی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و مربوط به دورۀ بازگشت ادبی است، مثنوی طاقدیس است. فهم این اثر به دلیل وجود تعداد زیادی از لغات عربی دشوار و واژه های نامأنوس فارسی کهن، برای عموم کمی مشکل به نظر میرسد. سبک آن تمایل به دو سبک خراسانی و ع...
  پاییز 90 Pdf
 • 22. مکتب وقوع و تأثیر آن بر داستانهای عاشقانه فارسی

  • حسین قربانپور آرانی
  داستان¬سرایی فارسی از آغاز تا امروز همواره تحت تأثیر مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی متحول شده است. نوشته حاضر در پی نشان  دادن یکی از این تغییرات در داستان¬سرایی فارسی است و آن دگرگونی فکری حاصل از تأثیر مکتب وقوع در داستانهای عاشقانه فارس...
  پاییز 90 Pdf
 • 23. خاقانی ، مبدع ترکیبهای کنایی با مضامین عرفانی

  • یدالله نصراللهی
  خاقانی شاعر بزرگ قرن ششم هجری ¬است. دیوان عظیم او مجموعه متنوعی¬ است از علوم و معارف دینی، کلامی، فلسفی، طبی، نجومی، ادبی و عرفانی. او در سرودن شعر عرفانی متأثر از سنایی بوده است و بسان سنایی اشعار زیادی در باب وعظ و زهد و عرفان و تحقیق دارد....
  پاییز 90 Pdf
 • 24. سیمای محمود غزنوی از تاریخ تا ادبیات

  • شهرزاد شیدا،حسین کیا
  محمود غزنوی یکی از مشهورترین شخصیتهای دوگانه در تاریخ و ادبیات فارسی است، بگونه ای که چهره واقعی او در تاریخ با آنچه در آثار ادبی آمده متفاوت است . در این پژوهش سعی داشته ایم ، ابتدا هویت حقیقی و تاریخی سلطان محمود را، به عنوان بنیانگذار سلسله غ...
  پاییز 90 Pdf