ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7412
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5868
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570469
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152569
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 4، ، شماره پی در پی 11 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . شیوه های نو سعدی در استعاره از تشبیه و استعاره در غزل

  • مسعود روحانی،سیدمحسن مهدینیاچوبی

  مطابق نظریه صورتگرایان، هنرمند(شاعر) با درهمشکستن ساختار عادی زبان، در واقع آشناییزدایی میکند.آشناییزدایی به دو شکل نمودار میشود؛ یکی هنجارگریزی(قاعدهکاهی) است و دیگری قاعدهافزایی است. هنجارگریزی انواعی دارد که یکی از مهمترین نوع آن هنجارگریزی معنایی...
 • 2 . بررسی روش کار فرهنگهای دو و سه زبانه فارسی - ترکی - عربی

  • علی صباغی

  زبان، عامل پیوند میان افراد جامعه و نهادی اجتماعی و پویاست که همانند دیگر نهادها پیوسته در حال دگرگونی بوده، با گذشت زمان و تغییر ساختار جامعه، دچار تحوّل میشود. فرهنگ نویسی کوششی در راستای ثبت این دگرگونیها، بمنظور سهولت فهم زبان گذشتگان و جلوگیری ا...
 • 3 . سبک نگارش عین القضات همدانی بر پایه احوال مخاطب

  • فاطمه مدرّسی،مریم عرب

  یکی از عوامل مؤثّر بر سبک هر نویسنده یا شاعر، در نظر گرفتن حال مخاطب است. شاعر یا نویسنده توانا، اثرخویش را بگونه ای مدوّن میسازد که خواننده آن را بفهمد و بپسندد، بویژه اگر هدف، تعلیم و تبلیغ فکر یا بیان اصول و مبانی مکتبی باشد.آنچه در این پژوهش مورد...
 • 4 . مهارتهای ویژه و سبک خاص مولوی در «زاویه دید» در حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزک بنابر نظریه ژرار ژنت

  • حسین حسن پور آلاشتی،رضا ستاری،سیده ملیحه هاشمی سلیمی

  وجود عنصر روایت (Narration) در ادبیات ، دین ، فلسفه، خاطرات و ... لزوم شکل گیری رشته ای جدید تحت عنوان روایت شناسی (Narratology) را سبب شد. مقولۀ زاویۀ دید(Perspective- Point Of View) بعنوان مهمترین وجه ساختار روایی ، عنصر مرکزی بسیاری از نظریه های ا...
 • 5 . بررسی ساختارهای مختلف تشبیه در مثنوی معنوی

  • میترا گلچین

  مقاله حاضر به بررسی تشبیه و طبقهبندی انواع ساختار آن در مثنوی مولانا میپردازد. تشبیه علاوه بر اینکه از موضوعات محوری و مهم حوزه علم بلاغت و بیان محسوب میشود، بررسی و تحلیل ساختار متنوع و متعدد و عناصر تشکیل دهنده آنچه از نظر شکل و چه از جهت محتوا میت...
 • 6 . کارکردهای هنری گل و گیاه در شعر حافظ ، سبکی جدید در مضمون آفرینی

  • محمّد ایرانی،زهرا منصوری

  کارکردهای هنری گل و گیاه بمعنی بررسی هنرهائیست که با محوریت گلها و گیاهان در اشعار هنرمندانهٔ حافظ شکل گرفته؛ هنر بهرهگیری مناسب از ابزارهای بیانی و بدیعی و در واقع هنر چگونگی بکارگیری زبانی ادبی بعنوان وسیله و ابزار نمایش مضامین مورد نظر او. در میان...
 • 7 . تحلیل زیباشناختی ساختار سبک شعر احمد عزیزی برا اساس کفشهای مکاشفه

  • حسین آقا حسینی،زینب زارع

  برای هر پژوهشگر ادبی مهمترین مسئله در تحلیل شعر، رویارویی با جهان متن و دریافت زیبایی و کلیت یکپارچه آن و دریافت کیفیت کارکرد عناصر شعری و بررسی توانایی شاعر در بهرهگیری از امکانات زبانی است. در سبک شناسی شعر، سه عنصر سبک، شعر و به تبع آن زبان ،دردرج...
 • 8 . تحلیل ماهیت معشوق و سیر تحول آن در اشعار قیصر امین پور

  • محمد رضا روزب،قدرت الله ضرونی

  یکی ازساحتهای اصلی ادبیات فارسی، ساحت غنایی آنست، که شاعران درآن، از عواطف و احساسات درونی خویش سخن میگویند، این نوع ادبی بیش از هر چیزی بر حول محور عشق و عاشقی میچرخد و شاعران در آن، حرفهای درونیشان را خطاب بمعشوق در لباس شعر می آرایند. در این میان،...
 • 9 . تأثیرپذیری سبکی نشاط از حافظ

  • عبداله واثق عباسی

  در تاریخ ادبیات فارسی دوره ای به نام بازگشت ادبی شهرت دارد شاعران آن دوره چون از شعر سبک هندی -که بعد از بیدل رو به انحطاط نهاده بود- ملول و دلزده شده بودند در غزل به سبک عراقی گرایش پیدا کردند و بویژه غزل شیرین و دلنشین سعدی و غزل هنری، رندانه، جادو...
 • 10 . سبک هندی و استعاره ایهامی کنایه

  • سیاوش حق‌جو

  آنچه سبک را میسازد عناصری چند از زبان،معنی،مضمون،تصویر و صناعت است.درسبک هندی نیز بهنسبتهای متفاوت، همین عناصر دستاندرکارند.در مقاله حاضر به جنبه صناعی سبک هندی در حوزه تصویری استعاره پرداخته میشود و نوعی استعاره ناشناخته که از شاخصهای سبکی این مکتب ...
 • 11 . سبک شناسی داستان بر اساس فعل

  • فردوس آقا گل زاده،عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا،حسین رضویان

  در دستور نقشگرا فرض بر اینست که الگوهای تجربه در قالب فرایندها و از طریق فرانقش اندیشگانی در زبان بازنمایی میشود. بر این اساس میتوان با بررسی انواع فرایندهای موجود در افعال و تعیین بسامد وقوع آنها در داستان، از تجارب، تفکرات و دنیای درون نویسنده آگاه...
 • 12 . «تنوع و تحرک» و عوامل آن در حکایت «جدال سعدی با مدعی» در گلستان

  • خدابخش اسداللهی

  مسئلۀ اصلی در این تحقیق، تنوّع و تحرّک در حکایت جدال سعدی با مدّعی در گلستان است. این حکایت در بین سایر حکایات گلستان، بلکه دیگر متون نثر فارسی از حیث داشتن تحرّک در سطح الفاظ و تنوّع در عمق معانی متمایز است. نگارنده در دو بخش سعی میکند که تنوّع و تح...
 • 13 . بررسی تحول دید و سبک شعری سایه از رمانتیسم فردی به رمانتیسم اجتماعی

  • علی محمّدی،فاطمه کولیوند

  سبک شعر چنانکه گفته شده، شیوۀ خاص اندیشه و نگارش هر فرد، اثر و دوره است. درست است که وقتی پای سبک در میان باشد، فرد و فردانیت برجسته and not;تر نمایان میشود؛ اما مهمترین تقسیم and not;بندی سبک، بویژه وقتی سخن از کلیات سبک and not;شناسی در میان باشد، ...
 • 14 . تحلیل سبکی راحه الصدور

  • یدالله بهمنی مطلق،شیرزاد طایفی،ملاحت نجفی عرب

  راحه الصدور و آیه السرور یکی از متون تاریخی نثر فارسی در احوال سلاجقه عراقست که محمد راوندی از نویسندگان توانای زبان فارسی، آن را به نثر فنّی- شیوه مرسوم و رایج زمان- نوشته است. نثر این کتاب یکدست نیست،در بخشهایی که تاریخ صرف است ساده و بی تکلف، اما ...
 • 15 . سبک شناسی کتیبه های فارسی باستان

  • شیما جعفری دهقی

  تاکنون بیش از هشتاد کتیبه به زبان فارسی باستان از دوران فرمانروایی هخامنشیان در نقاط مختلف ایران کشف شده است. از آنجا که این کتیبهها از خطا، اصلاح و دگرگونیهای ایجاد شده بدست نسخهبرداران در امان ماندهاند بنابراین تحقیق و بررسی این اسناد بسیاری از مسا...
 • 16 . آسیب شناسی رفتار صوفی در مثنوی ، بخشی از سبک فکری مولوی

  • فرهاد درودگریان،علیرضا شادارام

  با توجه به آنکه تصوف اسلامی از مهمترین جریانهای فکری و فرهنگی کل جهان اسلام و بالاخص ایران بوده است، آسیبشناسی تصوّف اهمیّت بسیاری دارد. تصوف که در طول تاریخ با وجود فراز و نشیبهای بسیار توانسته است به حیات خویش ادامه دهد، مانند هر اندیشه شگفت و بزرگ...
 • 17 . سبک شناسی اشعار کودک و نوجوان عباس یمینی شریف

  • مریم خلیلی جهانتیغ،مسعود زندوانی

  شعرکودک از فروع ادبیات کودک بشمار میرود. از ویژگیهای اصلی شعر کودک میتوان آهنگین بودن با تکیه بر وجوه صوتی و موسیقایی کلمات، بهره گیری از وزن و قافیه، سادگی زبان، زیبایی مضمون و عنصرخیال را نام برد که به ذوق زیبایی شناسی و موسیقایی کودک و همچنین غریز...
 • 18 . طنز گونه های ادب فارسی و انواع آن

  • سیّد احمد حسینی کازرونی

  طنزگونههای ادب فارسی که با پیشینهای نسبتاً طولانی در ادبیّات غیرجدّ ایران هویدا شده، مردمی بودن آن را در تاریخ زبان فارسی به اثبات است.با کنجکاوی در طنز صوفیانۀ فارسی و غیر آن، میتوان از جهت برخی کاربردها به انواع طنزها از جمله: اجتماعی، اخلاقی، تعلی...
 • 19 . معذفی نثر «جلالیه در علم مکاتبه»

  • احمد خاتمی،علی جهانشاهی افشار

  منشیان که حاکمان عرصه کتابت و انشاء محسوب میشدند ضمن ارائه عملی کتابت دلخواه خود در قالب تصنیفات و تالیفات، آثاری نیز در آموزش شیوه ترسل و انشاء پدید آوردند که از آنها میتوان زینه الکتـّاب منسوب به بیهقی دبیر نامدار غزنویان، دستور دبیری میهنی، دستور ...
 • 20 . تأملی در سطح ادبی مثنوی معنوی (بلاغت)

  • محمود فضیلت

  مثنوی معنوی منظومه معرفت شناسانه مولوی ، شاعر قرن هفتم هجریست . ویژگی داستان در داستان بودن این کتاب و ذهن سیال و عمق اندیشه مولوی در مثنوی ، موجب شده است که ارتباط گسترده خواننده با آن برغم سادگی زبان و عدم استفاده از شیوه مصنوع و متکلف در آن میسر ن...
 • 21 . تحلیل ساختاری نمایشنامه های اکبر رادی (دهه های چهل و پنجاه )

  • مریم شریف ‌نسب،مهسا رون

  در دهه های سی و چهل شخصیتهای بارز و صاحبسبکی در عرصه نمایش مدرن ظهور کردند که هریک نقش بسزایی در پیشبرد نمایشنامهنویسی در ایران ایفا کردند؛ افرادی همچون غلامحسین ساعدی، بهرام بیضایی، اکبر رادی و... . دراینمیان رادی با حدود پنجاه سال سابقه نمایشنامهنو...
 • 22 . تحلیل و بررسی ترجمه فارسی کتاب «اطباق الذهب فی المواعظ والخطب»

  • عبدالحمید ربیع نیا،ولی علی منش

  کتاب اطباق الذهب فی المواعظ و الخطب اثر ادیب، شاعر و واعظ قرن ششم(ق) شرف الدین شفروه اصفهانی است که آن را به سبک مقامات و به زبان عربی نگاشته است. از این کتاب ترجمه and not;ای بفارسی متعلق به قرن هشتم یعنی دوره فنی نثر فارسی در دست است که بسیاری از خ...