ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 3، ، شماره پی در پی 10 XML issn:2007-2789
 • 1. دایره هم حروفی ( نظریه ای نو در سبک شناسی بکارگیری صامتها و مصوتها)

  • محمد حسین محمدی
  بحث تکرار صامتها و مصوتها در ادبیات غرب، ادبیات سنتی و ادبیات جدید ایران به صورتهای مختلف مطرح شده و مورد توجه بوده است. اما نکته قابل توجه در این زمینه آن است که آیا تکرار صامتها و مصوتها – آنطور که در کتابهای متعدد بیان شده – فقط کاربرد...
  زمستان 89 Pdf
 • 2. عیوب فصاحت در کتاب راحه الصدور و آیه السرور بعنوان یکی از مختصه های سبکی این کتاب

  • سیروس شمیسا،رسول بهنام
  یکی از ساده ترین راههای بررسی متن به لحاظ سبک شناسی، بررسی یک اثر از سه دیدگاه : زبان ، فکر و ادبیاتست . در همین راستا توجّه به سه سطح آوایی ، لغوی و نحوی در بررسی آن اثرادبی از نظر زبانی مهّم بوده و مورد تاکید قرارگرفته است . با این دید در بررسی زبا...
  زمستان 89 Pdf
 • 3. بررسی اشعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فکری

  • منوچهر اکبری،احمد خلیلی
  با پیگیری مسیر شعر نو فارسی از فروغ به این سو، با طاهره صفارزاده مواجه میشویم که اگرچه نخستین اثرش را در آغاز دهه چهل منتشر کرد، اما عمدتا در دهه پنجاه به شکوفایی رسید . صفارزاده با انتشار مجموعه شعرهایی نظیر «طنین در دلتا-1349»، «س...
  زمستان 89 Pdf
 • 4. بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی

  • دکتر عبّاسعلی وفایی،سیّد مهدی طباطبایی
  این مقاله در پی آنست تا با نگاهی به سبکهای شعر فارسی و ترسیم دو روند آن بعد از سبک عراقی (سبک اصفهانی و سبک هندی)، به برّرسی سبک شعری بیدل دهلوی در کنارِ برجسته کردن ویژگیهایِ سبک هندی بپردازد.  برّرسی شگرد‌ها و فنون شاعری بیدل ـ که تلقّی خ...
  زمستان 89 Pdf
 • 5. چگونگی استفاده از فعل در نثر گلستان (یک ویژگی خاص)

  • رقیه شنبه ای
  با وجود بررسی مختصات مشترک فکری، زبانی و ادبی هر دوره، هنوز راه درازی مانده است تا به رمز و رازهای شاعرانگی آثار ممتاز ادبی پی ببریم. برای دریافت چنین رازهایی، ناگزیر از بررسی تفاوتهای فردی این آثار هستیم، تفاوتهایی که در نتیجه خروج از هنجارهای زبان ...
  زمستان 89 Pdf
 • 6. هنر سبکی بیهقی در توصیف داستان حسنک وزیر

  • مرتضی چرمگی عمرانی
  صبغه ادبی و هنر سبکی که بیهقی در نوشتن کتابش بکار برده، آنرا در تمام آثار تاریخی زبان فارسی ممتاز کرده است. سعی نگارنده در این مقاله برآن بوده تا هنر سبکی بیهقی وبلاغت او را از حیث لفظ و معنا در ارتباط با شاهکار داستانهای تاریخ بیهقی و تراژدیترین داس...
  زمستان 89 Pdf
 • 7. در شهر خیال شهریار

  • یعقوب نوروزی
  در این مقاله صور خیال و تصویرپردازی در اشعار استاد شهریار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سعی خواهیم کرد ویژگیهای سبکی خاص و نوآوریهای وی را در این زمینه آشکار کنیم و با توجه به اینکه تصاویر و عالم خیال هر شاعری طرز تلقی او را از جهان و محیط اطراف با خو...
  زمستان 89 Pdf
 • 8. بررسی دو سبک فکری در حکایت رابعه و بکتاش

  • شبنم قدیری یگانه
  در این  مقاله برآنیم  تا گوشه ای از دو دیدگاه  فکری را در حکایت  رابعه و بکتاش  بیان کنیم.داستان مذکور، شرح عشق میان رابعه بنت کعب قزداری به غلام برادرش بکتاش است که همچون اکثر داستانهای عاشقانه به فراق منتهی میگردد و بنابر گ...
  زمستان 89 Pdf
 • 9. مهمترین وجوه سبک شناختی داستانهای احمد محمود

  • غلامرضا پیروز،سروناز ملک
  تأثیر محیط و جغرافیا بر زبان و سبک نویسندگان،امری بدیهیست؛ اما تعیین میزان این اثرگذاری و اثرپذیری نیاز به مطالعه و بررسی دقیق دارد. احمد محمود بعنوان پیشاهنگ مکتبِ داستانی خطۀ جنوب ایران برای این پژوهش انتخاب شده است، چرا که آثار او در پنج دهه از اد...
  زمستان 89 Pdf
 • 10. آسیب شناسی تصحیح دیوان خاقانی بر اساس سبک شاعری او

  • سعید مهدویفر
  علیرغم چاپهای متعدد و ¬وجود سه تصحیح مشهور از دیوان خاقانی، همچنان اهل¬ادب از داشتن متنی پیراسته از این دیوان محرومند. این مقاله به تعیین و تحلیل دلایل این محرومیّت میپردازد، و براساس تحلیل سبک شخصی خاقانی، معیارهایی نویافته و علمی¬ برای ...
  زمستان 89 Pdf
 • 11. عنصر غالب «درد» در مصیبت نامه ، یکی از مختصات سبکی عرفان عطار

  • سبیکه اسفندیار
  یکی از ویژگیهای فکری عطار که سبک عرفان او را از سبک شعری سایر شعرای عرفانی ممتاز میکند، کاربرد خاص عطار از مفهوم «درد» است. دراغلب متون نظم و نثر عرفانی، «درد» همان طلبست که اولین وادی سلوک محسوب میشود؛ درحالیکه عطار بخصوص در ...
  زمستان 89 Pdf
 • 12. ماده تاریخ و استفاده از رایانه در ساختن آن

  • مهدی صادقی،صفر وفادار دولق
  با توجه به سابقه تاریخی شعر و ادب فارسی و علاقه¬مندی ایرانیان به ادبیات، لزوم ورود تحقیقات رایانه ای و علوم بین رشته ای در این زمینه اجتناب ناپذیرست. یکی از زمینه های شعر فارسی استفاده از ماده تاریخ در شعرست که تاکنون هیچ پژوهش رایانه ای در این ز...
  زمستان 89 Pdf
 • 13. نیم فاصله و نقش آن در کلمات مرکب

  • حسن ستایش
  نیم فاصله، فاصله کوتاهیست میان اجزای یک کلمه مرکب که متمایز از فاصله کامل میان سایر کلمات از یکدیگرست. رعایت این نیم فاصله در نوشته های فارسی ، فقط از طریق کامپیوتر( با فشردن همزمان دو دکمه (کنترل - ) و یک دکمه برگشت به عقب)امکان پذیرست. اندازه نیم ف...
  زمستان 89 Pdf