ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.112
نمایه در گوگل اسکالر
تعداد ارجاعات نشریه
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 120
تعداد مقالات عرضه شده 5600
تعداد مقالات چاپ شده 1064
تعداد مقالات رد شده 4536
نرخ پذیرش(%) 19%
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1064
تعداد بازدید کننده مقالات 2091740
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 861104
تعداد صفحات مقالات 21280
تعداد کل منابع مقالات 15960

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

قبای صنعت سعدی (تحلیل برخی از جنبه‌های زیبایی‌شناسی در غزلهای سعدی)

صفحه (241 - 258)
محبوبه مسلمی‌زاده
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
راز تأثیر و قوّت سخن در غزلیات سعدی، سادگی و روانی، حسن ترکیب الفاظ، پختگی بیان، وقار و قوّت تعبیر و دوری از تکلّف و تعقید در عین توجّه به پرداخت و صیقل سخن است. این مقاله قصد دارد تا مناسبات درونی ساختار شعر و ترکیب واژه‌ها و جمله‌ها در محور همنشینی و جانشینی را در غزلهای سعدی به روش تحلیلی- توصیفی بررسی نماید تا مشخّص گرداند وی در اشعارش از چه شیوه‌هایی جهت زیبایی مضاعف و تشخّص و برجسته‌سازی کلام خود بهره برده و هنجار سخنش در چه گونه‌هایی از شگردهای زیبایی‌شناسی شکل یافته است. چنان که تحلیلها مینماید، فنون زیبایی ظاهری و باطنی کلام سعدی در غزل آمیغی است از دخل و تصرّفات صرفی و نحوی، پنهان کردن پیوندهای هنری واژگان در زیر پرده‌های برخی صنایع، ایجاد ترکیبات و اصطلاحات جدید، جابجایی ضمایر و مانند آن.

کلمات کلیدی
سعدی , غزلیات سعدی , زیبایی‌شناسی لفظی , زیبایی‌شناسی معنایی