فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
کارگاههای آموزشی خط و زبان و دستور زبان فارسی

برای ارتقای سطح علمی خود در حوزه های خط فارسی و نقد و تحلیل آن،دستور زبان فارسی،درک تحلیلی از مساله درست و غلط در زبان،ویراستاری مقدماتی و عالی،شیوه های معادلیابی در ترجمه لغات بیگانه و احیانا شرکت در این کارگاهها عضو شبکه های زیر شوید

برای هماهنگی جهت مشاوره و ثبت نام در کارگاهها ، با شماره تماس 09123606929 خانم دکتر میرزایی تماس بگیرید.

کانال تلگرام کارگاهها dr_majd_omid@
آیدی تلگرام دکتر میرزایی drmirzaei65@
اینستاگرام کارگاهها