select * from merch_journa where jcode = 74 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 464
دیروز: 533
مجموع: 577,243


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
مقاله هشتم : بازخوانی بیتی از رودکی بر مبنای شاخصه های سبک شناسی و نقد متون
رودکي به پدر شعر فارسي معروفست و از نخستين شاعران فارسي سرائيست که اشعاري نغز و طرب انگيز از خود بجاي گذاشته است. از آنجا که گزيدة اشعار اين شاعر بزرگ، جزو کتابهاي دانشگاهي است، تاکنون شرحهاي گوناگوني دربارة شعر او ارائه گشته و در هر يک کوشش شده گره از  فروبستگيهاي شعر اين شاعر گشوده شود،  اما با اينحال هنوز برخي از شعرهاي رودکي در پردة ابهامست. از اينرو در اين جستار يکي از مرثيه هاي معروف رودکي مطرح شده و چگونگي ضبط بيت آخر اين مرثيه و معناي آن در ديوانها و شرحهاي موجود نقد و بررسي شده است. در فرجام اين نتيجه حاصل شده که با توجه به شاخصه هاي سبک شناسي و نقد متون، ضبط موجود بيت آخر اين مرثيه درست نيست و توالي بيتهاي اين مرثيه نيز ناسازوار است. سپس ضبط درست و توالي منطقيتر ابيات اين مرثيه ارائه گشته است. 
نویسندگان: محمود رضایی دشت ارژنه
کلمات کلیدی: رودکی،شهید بلخی،موازنه،سبک شناسی،نقد متون
دانلود مقاله