select * from merch_journa where jcode = 739 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 407
دیروز: 533
مجموع: 577,186


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
كاركرد نظام نشانه شناسي در شعر معاصر (با تكيه بر اشعار حسين منزوي، هوشنگ ابتهاج و شفيعي كدكني)
نشانه شناسي يكي از رهيافتهاي نقد ادبي جديد است كه همپاي نظريه هاي ادبي ديگر همانند
فرماليسم، ساختارگرايي، پساساختارگرايي و ... رشد و گسترش يافته و از دو آبشخور زبان شناسي و
فلسفه تغذيه كرده است. نشانه شناسي متون ادبي نيز يكي از شاخصه هاي نشانه شناسي است كه
به تجزيه و تحليل متون ادبي، از جمله شعر ميپردازد. در اين پژوهش نشانه هاي ادبي، نشانه هاي
خاص سبكي، نشانه هاي عاشقانه، نشانه هاي فرهنگي و اجتماعي و نشانه هاي عرفاني و اخلاقي در
كل اشعار شفيعي كدكني، هوشنگ ابتها ج و حسين منزوي مورد بررسي قرار گرفته و با هم مقايسه
شده است. اين پژوهش درصدد است به سوالات زير پاسخ دهد:
-1 بسامد نشانه هاي ادبي در شعر اين شاعران چگونه است؟
-2 بسامد و نسبت نشانه هاي عاشقانه، فرهنگي و اجتماعي و نشانه هاي عرفاني و اخلاقي در
اشعار اين شاعران چگونه است؟
نویسندگان: فاطمه مدرسي ،رحيم كوشش شبستري ،محمد بامدادي
کلمات کلیدی: نشانه شناسي، ساختارگرايي، شفيعي كدكني، هوشنگ ابتهاج، حسين منزوي
دانلود مقاله