select * from merch_journa where jcode = 738 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 478
دیروز: 533
مجموع: 577,257


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
سبك شناسي تاريخ شفاهي رمان ايران
امروزه تاريخ شفاهي يكي از روشهاي مطرح و مؤثر براي تاريخنگاري است. روشي كه ماده تاريخي آن در فرآيند
مصاحبه فعال به دست ميآيد، سپس در سبكها و قالبهاي متفاوت به جامعه عرضه ميگردد. در اين ميان دو پديدة
خصوصاً پديدة دوم، ظرفيت بسيار بالايي را براي خلق اثر در اين عرصه به « دفاع مقدس » و « انقلاب اسلامي ايران »
و « جزئي پردازي » ،« پيام ارزشمند » وجود آورده است. مهمترين ويژگي كتابهاي تاريخ شفاهي در ايران را ميتوان
آنها دانست كه باعث شده است ركورد شمارگان كتاب را در تاريخ پنجاه سالة ا خير ايران شكسته و براي « جاذبة »
اولين بار در سطحي بسيار وسيعتر از قبل از آن استقبال شود.
،(flashForward) فلاش فوروارد ،(flashback) اگر ابزارهاي رمان كلاسيك توصيف، صحنه، فلاشبك
باورپذيري، گذار، ديالوگ، شخصيتپردازي، كشش، كشمكش، تعليق، جاذبه، نثر، زبان، نماد، حجم، تعدد
شخصيت و چندين مشخصة ديگر باشد، بعضي از كتب تاريخ شفاهي ايران خصوصا تاريخ شفاهي دفاع مقدس علاوه بر
داشتن اين موارد داراي جاذبه بسيار زياد، جزئيات پردازي و حامل انديشهاي متعالي نيز هستند و ميتوانند در زمره و
ردة رمان جاي گيرند؛ هرچند كه بر خلاف بسياري از رمانهاي غربي ، عناصري مانند زمان، مكان، حوادث و اشخاص
در آنها مستند هستند.
نویسندگان: مجتبي رحماندوست
کلمات کلیدی: ادبيات، رمان، تاريخ شفاهي، انقلاب اسلامي ، دفاع مقدس ، جاذبه
دانلود مقاله