select * from merch_journa where jcode = 734 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 402
دیروز: 533
مجموع: 577,181


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی و مقایسۀ ویژگیهای سبکی و شگردهای خاص بیهقی و فردوسی در توصیف آیین خلعت بخشی
خلعت به جامه و چیزی همانند آن گفته میشود که پادشاهان و بزرگان به افراد منتخب و برگزیده می بخشیدند و آیین
خلعتبخشی به عنوان یکی از رسوم مهم درباری در تاریخ بیهقی و شاهنامه با شگردهایی خاص از جمله توصیف، معرفی گردیده
است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که بیهقی و فردوسی، به وسیلۀ کدام یک از ویژگیهای سبکی توانستهاند
توصیفاتی از این رسم ارائه کنند. به همین جهت این مقاله پس از معرفی کوتاهی از این آیین و تاریخچۀ آن در مقدمه، به
بررسی ترفندهای سبکی در توصیفهای مربوط به آن پرداخته و مشخص کرده که بیهقی و فردوسی در این توصیفهای دقیق بر کدام
یک از خصوصیات سبکی، برای بیان هرچه بهتر، تاکید کردهاند و در این زمینه چه تفاوتها و شباهتهایی با یکدیگر دارند و
همچنین، آشکار نموده است که در این دو اثر علاوه بر ویژگیهای مشترکی همچون به کارگیری انواع مختلف صفت و قید،
خصوصیات منحصربفرد و متمایز دیگری نیز وجود دارد. مانند بهرهگیری از لغات و اصطلاحات عربی، بیان ویژگیهای
پایدار شخصیتها و ذکر تاریخ برگزاری آیین خلعتبخشی در تاریخ بیهقی و یا انعکاس شادی حاصل از دریافت خلعت و به
کارگیری گسترده از صنعت مبالغه برای توصیف هدایا و یا شخصیت گیرندگان خلعت در شاهنامه.
نویسندگان: معصومه مرزبان ، محمدرضا قاری
کلمات کلیدی: خلعتبخشی، رسوم درباری، ویژگیهای سبکی، توصیف
دانلود مقاله