select * from merch_journa where jcode = 71 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 479
دیروز: 533
مجموع: 577,258


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
مقاله پنجم : بررسی تأثیر شاهنامه فردوسی بر آثار مهدی اخوان ثالث در حوزة سبک شناسی ، روایت اساطیری و داستانپردازی
از برجسته‏ترین ویژگیهای شعر اخوان، میتوان به لحن حماسی، زبان متمايل به كهن، بیان روایی و تلمیحات حماسی(که عمدتاً از تلمیحات متحد با شعر کلاسیک است) اشاره کرد؛ از سوی دیگر، سبک شاعری او مشابهتهای فراوانی با سبک خراسانی و بویژه سبک حماسی شاهنامه و فردوسی دارد ، اخوان در سطوح مختلف زبانی، ادبی، فکری و روایات اساطیری و شگردهای داستانپردازی از شاهنامه تأثیر پذیرفته است. در اين مقاله كوشيده ايم تااين تشابهات را به گونه اي تطبيقي و با ذكر نمونه در آثار اين دو شاعر بررسي نماييم.
نویسندگان: حمیرا زمردی،هانیه مرشدی
کلمات کلیدی: اخوان،فردوسی،سبک خراسانی،کهن گرایی
دانلود مقاله