select * from merch_journa where jcode = 705 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 432
دیروز: 533
مجموع: 577,211


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
ضرورت بازنگری در تصحیح و تعلیقات کلیله و دمنة مینوی

کتاب کلیلهودمنه اثر ابو المعالی نصرالله منشی ازجمله متون مهم و کهن ادبیات فارسی است که با توجه به ارزش و اهمیت ادبی آن همواره توجه ادیبان و صاحبنظران را به خود جلب کرده و ازاینرو کوششهای بسیاری برای رسیدن به تصحیحی مضبوطتر و شرح و تعلیق روشنتر درزمینۀ این اثر صورت گرفته است که از این میان تصحیح دکتر مینوی از اثر یادشده ازجمله منزهترین آنها به شمار میآید و بیشتر از سایر نسخهها موردتوجه مجامع علمی و دانشگاهی قرارگرفته است که ما در این جستار بر آنیم تا با مقابله نسخه مینوی با سایر نسخههای موجود از کتاب کلیلهودمنه از قبیل نسخۀ آستان قدس و قریب و همچنین نسخه تصحیحشده جوادی آملی ضرورت بازنگری در تصحیح و شرح و تعلیق کلیلهودمنه مینوی را با ضبطی دقیقتر و با شرح و تعلیق روشنتر به پژوهشگران و صاحبنظران گوشزد کنیم و همچنین با در نظر گرفتن نکاتی که در این مقاله مطرح میشده و سایر مواردی ازایندست به معرفی چاپ جدیدی از کتاب کلیله که از سوی انتشارات بدخشان مشهد با شرح و تعلیقی مفصلتر و کاملتر و دقیقتر به چاپ رسیده است را به مجامع علمی معرفی نماییم.

نویسندگان: دکتر حبیب صفرزاده، دکتر هادی اکبرزاده، مهدی محمدی جم(نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: کلیله و دمنه، تصحیح، شرح وتعلیق، مینوی
دانلود مقاله