فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

تلگرام

Thesis_Consultancy@

کانال تلگرامی با هدف کمک به دانشجویان محترم در دوره های تحصیلات تکمیلی 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 599
دیروز: 387
مجموع: 418,852


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
معرفی محتوای کتاب صعود بر کوه کرمل اثر قدیس یوحنای صلیبی و مقایسه مختصر آن با رساله الطیرهای فارسی

کتاب صعود بر کوه کرمل، اثر قدیس یوحنای صلیبی، عارف اسپانیایی قرن شانزدهم، از جمله آثار کلیسایی اسپانیا در قرون طلایی ادبیات عرفانی آن است که به شیوه کلیسایی و موعظه وار نوشته شده و سلوک روح را از میان شبهای تاریک، که همان نفسانیات و خواستههای او هستند، تا رسیدن به کمال مطلق، بیان میکند.این کتاب، سرشار از تمثیلها و تشبیهات تمثیلی است که طبق سنت ادبی زمان خود، مفصل شرح داده شده اند. یکی از بخشهایی که زیر مجموعه ادبیات تطبیقی قرار دارد، مقایسه عناصر بلاغی در متون گوناگون ادبی است. در این مقاله، پس از معرفی صعود بر کوه کرمل، مقایسه مختصری از نظر تشبیهات و تمثیلها بین این کتاب و آثار مشابه آن در عرفان اسلامی ایران، یعنی رسالهالطیرها صورت گرفته است. هدف نهایی این آثار، سلوک روح تا وحدت با خداوند است. در ادبیات عرفانی تمامی کشورها مسائلی جهنی مانند تعالی روح، مقابله با هوای نفسانی و... مطرح است؛ امّا نحوة بیان این مسائل در قالب آثار ادبی گاهی شبیه به هم و گاهی با یکدیگر متفاوت است.

نویسندگان: شفق غلامی (نویسنده مسئول) ، سهیلا صلاحی مقدم
کلمات کلیدی: صعود بر کوه کرمل، مقایسه، تمثیل، تشبیه، رساله الطیر
دانلود مقاله