select * from merch_journa where jcode = 70 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 399
دیروز: 533
مجموع: 577,178


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
مقاله چهارم :نگاهی به سبک شناسی زادالمسافرین حکیم ناصر خسرو قبادیانی
اگر به رابطۀ تفکّر و زبان اعتقاد داشته باشیم، باید قبول کنیم که زبان و شاکله¬‌های آن نیز از گفتاري که در آن شکل گرفته است، تأثیر میپذیرد. به اجمال آنکه هر گفتاري زنجیر‌های از مفاهیم، اخلاقیات و هنجار‌های خاص خویش را تولید میکند؛ از اینرو باید میان ویژگیهای زبانی، مضمون و ..... هر واژه با گفتمانی که در آن تولید شده است، ارتباط معناداری دیده شود.
اسماعیلیه نیز طرز گفتار خاص خود را داشته¬اند، تا آنجا که آثار نویسندگانی چون ناصر خسرو مبلّغ مذهب اسماعیلی بشمار میرود، بازتاب همان طرز گفتارست. در این مقاله تلاش برآنست تا با رویکردی سبک¬شناسانه به زادالمسافرین ناصر خسرو بعنوان یکی از اصلیترین آثار شکل¬گرفته در طرز گفتار اسماعیلی پرداخته، ویژگيهای سبکی آن مشخّص شود.

نویسندگان: احمد غنی‌پور ملکشاه،منا علی‌مددی،عیسی اَمن‌خانی
کلمات کلیدی: ناصر خسرو،زادالمسافرین،کلام اسماعیلی،ساختار زبانی،ساختار بلاغی
دانلود مقاله