select * from merch_journa where jcode = 69 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 474
دیروز: 533
مجموع: 577,253


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
مقاله سوم : بررسی برخی از ویژگیهای سبکی یا تصویرهای شاعرانه در غزلیات حکیم نزاری قهستانی
حکيم سعدالدين نزاري قهستاني از گويندگان بزرگ نيمۀ دوم سدۀ هفتم و آغاز قرن هشتم است که آثاري به نظم از خود به يادگار گذاشته . اشعار نزاري ساده، بي پيرايه و خالي از تکلّف است که در آنها، شاعر مضامين شعري خود را همراه با تصاوير شاعرانۀ زيبايي ارائه کرده.
يکي از مؤلفه ها و ويژگيهاي سبکي در شعر هر شاعر توانايي وي در ارائه تشبيه و استعاره و بطورکلي صور خيال در شعرست و از اين رهگذرست که قدرت شاعري او شناخته ميشود و ميتوان هنر وي را ارزيابي کرد . بنابراين، مقالۀ حاضر به بررسي تصاوير شاعرانه (تشبيه و استعاره) در شعر نزاري اختصاص يافته است. چرا که صور خیال مخصوصاً تشبیه و استعاره در تعیین سبک شعری نقش بسزایی دارد. در اين مقاله،به شعر و خيال (تصوير) اشاره شده است.تشبيه ها و استعاره هاي غزليات نزاري از لحاظ بسامد، موضوع ( عناصر تصوير ساز)، فشردگي و گستردگي و نيز از جهت هدف شاعر از آوردن اين تصاوير بررسي شده اند و در بخش پاياني مقاله دربارة تناسب تصوير با موضوع بحث شده است .

نویسندگان: مهدی محقق،رحیم سلامت آذر
کلمات کلیدی: دیوان نزاری، غزلیات،ویژگیهای سبکی،عناصر تصویر ساز
دانلود مقاله