فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 96
دیروز: 573
مجموع: 540,810


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
جلوه‌های تصاویر طلوع و غروب در خمسه امیر خسرو دهلوی

چکیده :

طلوع و غروب خورشید از دیرباز نقشی بارز و چشمگیر در تصویرسازیهای شاعرانه داشته‌اند. در جستار فرارو، هدف نگارندگان اين است كه تصاویر طلوع و غروب را در خمسة امیر خسرو دهلوی بررسی کرده، میزان توفیق شاعر را در ارائِۀ ابعاد و جلوه‌های گوناگون اين تصاویر، بویژه تناسب تصاویر با موضوع حکایات، به خوانندگان نشان دهند. روش پژوهش در اين جستار، توصيفي- تحليلي است. نتيجة كلّي نشان ميدهد؛ امير خسرو از ديدگاه كمّي، در خمسه‌اش 45 تصوير طلوع و 37 تصوير غروب به دست ميدهد؛ مثنوي«مطلع الانوار» با  2 تصوير، كم‌ترين تصاوير و«هشت بهشت» با 40 تصوير، بيش‌ترين تصاوير را به خود اختصاص داده‌اند. از بعد كيفي،«به گزيني واژگان، تركيبات و عبارات»،«رعايت ايجاز» و«سنخيّت يا تناسب تام تصاوير طلوع و غروب با موضوع حكايات» بارزترين خصايص تصاوير طلوع و غروب خمسة امير خسرو دهلوي است. 

نویسندگان: شاهپور شهولی کوه‌ شوری ،مظاهر نیکخواه (نویسنده مسئول) ،اصغر رضاپوریان
کلمات کلیدی: امیرخسرو، خمسه، تصویر، طلوع و غروب، تصاویر غنایی، تصاویر حماسی
دانلود مقاله