فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 92
دیروز: 573
مجموع: 540,806


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
سبک شناسی قصاید شهریار

چکیده :

قصیده فارسی تا پایان قرن ششم، دوره درخشانِ شکوفایی خود را پشت سر گذاشت و از قرن هفت به بعد رو به افول نهاد و از معیارها و ساختار اصیل خود دور شد ؛ اما در دوره مشروطه بار دیگر با ساختار اصیل خود احیا شد . موضوع این مقاله "سبک شناسی قصاید شهریار" است . میتوان گفت که هرچند شهریار ادامه دهنده بسیاری از سنتهای شعر فارسی است ؛ اما در قصیده به دنبال آن سنتهای کلاسیک نبوده و قصاید او بیشتر نَرم و تغزلی است . هرچند برخی قصاید او بمانند قصاید قدما مستحکم و با صلابت است ؛ اما شگرد اصلی او قصیده نیست. پرسش این است که قصاید شهریار دارای چه ساختار و ویژگیهاییست که قصاید او را از قصیده سرایان معاصر و کهن متمایز مینماید. بدین منظور،چهل قصیده وی را از وجوه مختلف : موسیقی بیرونی، بیان ، بدیع و... مورد بررسی قرار داده و مباحث مهم و برجسته را مطرح کرده ایم و صورخیالی که تقلیدی و کلیشه ای بوده اند و صورخیالی را که حاصل دید خاص اوست آوردیم و چگونگی انعکاس پدیده های نو وکهن را در قصاید وی ارائه نموده ایم .

نویسندگان: حمیرا زمردی،امید مجد،نسرین سید زاده(نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: شهریار، سبک شعر، صورخیال، عناصر و ساختار تازه در قصیده
دانلود مقاله