فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 397
دیروز: 733
مجموع: 504,268


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
سبک شناسی هجویات انوری ابیوردی

چکیده

هجو از فروع ادبيات غنايي به شمار ميرود و مانند هر گونة ادبي ديگر داراي ويژگيهايي است كه آن را از ديگر گونه­ها جدا ميكند. این گونة ادبی، بخش قابل توجّهی از آثارشاعران پارسی را به خود اختصاص داده است که بررسی ویژگی­های سبکی آن میتواند سهـم مهمّی در ورود به دنیای ذهنی شعرا و شناختن اندیشه­ها، عواطف و رویکردهای آنها داشته باشد؛ ضمن اینکه میتواند مخاطب را با شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دوران شاعر نیز آشنا کند. در این مقاله سعی شده است هجویات انوری ابیوردی به عنوان یکی از شاعران بزرگ قرن ششم و نیز از بنیانگذاران و صاحب­نامان هجوسرایی در سه حوزۀ زبانی، ادبی و فکری با تکیه بر مضامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. سؤالات اصلی پژوهش این است که ویژگیهای سبکی هجویات انوری کدامند؟ و جامعه­ای که انوری در هجویات خود به تصویر میکشد، چگونه جامعه­ای است؟ پاسخهای احتمالی و فرضیه­های این تحقیق بدین شرح است که هجویات انوری در سه محور زبانی، ادبی و فکری دارای ویژگیهای برجسته­ای هستند که او را به عنوان یکی از پیشگامان هجوسرایی مطرح میسازد و اغلب هجوهای انوری، حالتی عام دارند و مصادیقی کلّی. انوری با بهره­گیری از هنر شاعری خود و احاطه­ای که بر اوضاع جامعۀ عصر خود داشته، بسیاری از مفاسد و پلشتیها و ناهنجاریهای اجتماعی عصر خود را به تصویر میکشد. نتیجه تحقیق بیان میدارد که استفادۀ از هجو یکی از ویژگیهای بارز سبک شعری انوری است و شاعر با استفاده از نوآوریها و هنرنماییهای شاعرانه، به شیوه­های مختلف، تصاویری واضح از اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی عصر خود ارائه میدهد.

نویسندگان: سیدمحمدکاظم هاشمی ، مظاهر مصفّا(نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: انوری، هجو، ویژه زبانی، هجو اجتماعی، هجو سیاسی
دانلود مقاله