فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 375
دیروز: 733
مجموع: 504,246


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی سبک‌شناسی ترجمة منظوم قرآن امید مجد از دیدگاه زبانی

چکیده

قرآن کریم به زبانهای مختلف ترجمه شده است و برخی از شاعران نیز این معانی بلند را به زبان شعر برگردانده‌اند. از میان این ترجمه‌ها برخی توانسته‌اند جایگاه ممتازی یابند که ترجمة منظوم مجد یکی از این ترجمه‌هاست. هدف از این پژوهش بررسی سبک‌شناسی ترجمة منظوم قرآن امید مجد در سطح زبانی است که این بررسی در چند جزء قرآن (جزء اول، دوم، بیست‌ونهم و سی‌ام) صورت گرفته است. برای این منظور ترجمة این شاعر در سه بخش آوایی، لغوی و نحوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان‌دهندة تنوّع قافیه و همچنین بیانگر برابری سبک نمایشی و انتزاعی در ترجمة مجد است. وجه امری نیز در این ترجمه بسامد زیادی دارد که جهت‌گیری و حالت گوینده در مورد اجرای یک عمل از نوع درخواست، توصیه و فرمان را بیان میکند.  

نویسندگان: سهیلا فرهنگی(نویسنده مسئول) ، مرضیه قربانی گشتی
کلمات کلیدی: قرآن، ترجمۀ منظوم، امید مجد، سبک زبانی
دانلود مقاله