فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 374
دیروز: 733
مجموع: 504,245


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
تحلیلی بر سبکِ نگارشِ باستانی پاریزی در پا‌نویسهایش

چکیده

نثرِ پارسی در تاریخِ تطورِ خود، دستخوشِ دگرگونیهای فراوانی شده است که در هر دوره‌ای رنگ و بوی خاصّ خود را دارد. بر این بنیاد،  در نثرِ کهنسالِ پارسی پس از گُذار از گُدارِ مشروطه و رسیدن به عصرِ معاصر، دگرگونیهایی رُخ میدهد، یا به نوعی پوست‌اندازی میکند؛ میتوان گفت: این تغییر و تحولِ عظیم حاصلِ ارتباط با نوشته‌های فرنگیان، تکانه‌های مدرنیته و نثرِ روزنامه‌ای است. از شگردهای نویسندگیی که در این دوره بوجود آمد، «پاورقی»/ «پانویس»‌دهی است. شگردی که امکانِ توضیح، اظهارِ نظر، یادداشتهای جانبی و ارجاع را در زیرِ صفحه به نویسنده میدهد. از نویسندگانِ صاحبِ سبکِ معاصر که از این تکنیک بسیار بهره برده، محمّدابراهیم باستانی پاریزی است. به گونه‌ای که بخشِ قابلِ توجهی از صفحاتِ کتابهایش را به پانویس اختصاص داده‌است. پرسشِ اصلی تحقیق این است که: پانویسهای باستانی پاریزی چه مؤلفه‌ها و مشخصه‌هایی دارند و نقشِ آنها در مقبولِ نظر افتادنِ سبکِ نویسندگی باستانی پاریزی به چه میزان است؟ این پانویسها در تنوع پانزده­گونه و حجمِ آنها نیز گاهی به چهار صفحه میرسد و چون از نظرِ محتوایی رابطة تنگاتنگی با متن دارند، ساختاری منسجم را به کتاب داده‌اند. نتیجة حاصل از پژوهش نشان میدهد که پانویس و این نوع پانویس‌دهی از مؤلفه‌های سبکِ شخصی باستانی پاریزی است و یکی از مهمترینِ عواملِ برجسته شدن و مقبولِ نظر افتادنِ کتابهای او نزدِ خوانندگانش است.

نویسندگان: محمد شیخ(نویسنده مسئول) ، یعقوب فولادی
کلمات کلیدی: نثرِ معاصر، سبکِ شخصی، پانویس، باستانی پاریزی
دانلود مقاله