فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 402
دیروز: 733
مجموع: 504,273


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
شناخت اجزا و مواد زبان عامیانه در «شرح زندگانی من» تألیف عبدالله مستوفی

چکیده

نثر کتاب «شرح زندگانی من» تألیف عبدالله مستوفی در ژانر ادبی حسب حال یا زندگینامه‌ خودنگاشت اوضاع سیاسی واداری و اجتماعی دوره قاجار و پهلوی اول (رضا شاه) را به شکل داستان در داستان شرح میدهد. حسب حال مستوفی، سرشار از نقل‌قولها و محاورات و عامیانه گویهای مردم در قرن سیزدهم است. درواقع با این محوریت، صمیمیت بین مؤلف و مخاطب افزون‌شده است و مخاطب نثر را صمیمی، شیرین، ساده و جذاب مییابد. در پژوهش حاضر هدف، بررسی و شناخت عناصر زبانی عامیانه در کتاب «شرح زندگانی من» است.در جهت نیل به هدف، سؤال اصلی پژوهش بررسی و شناخت حوزههای عناصر زبانی عامیانه ساز در کتاب موردبحث است؛ ازآنجاکه، صاحبنظران ادبیات عامه اجزای زبانی این ادبیات را در چهار حوزه مطرح کرده‌اند، پژوهش حاضر نیز در این چهار حوزه واژگان، اصطلاحات و زبانزدها، کنایات و ضرب‌المثلها‌ به بررسی نثر موردنظر پرداخته و میزان بهرمندی «شرح زندگانی من» از این اجزای زبانی عامیانه را مورد تبیین قرارداده است تا سبک عامیانه در نثر مستوفی به‌عنوان یک سبک شخصی در دوره قاجار قلمداد شود.

نویسندگان: محمدرضایی(نویسنده مسئول) ، الهام مؤمنی
کلمات کلیدی: شرح زندگانی من، اجزای زبانی عامیانه، کنایات و زبانزدها، ضرب‌المثلها،واژگان
دانلود مقاله