فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 627
دیروز: 424
مجموع: 479,916


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
تصويرهاي تشبيهي فشرده ويژگي برجستة سبکي متون منثور عرفاني (با تمرکز بر عبهرالعاشقين، اسرارالتوحيد، کشف¬الاسرار و عدّةالابرار)

چكيده

با وجود اينکه صورخيال يکي از ويژگيهاي اصلي شعر است اما در بسياري از متون منثور عرفاني نيز کاربرد دارد؛ به گونه‌اي که گاه زبان برخي از اين آثار به سبب کاربرد فراوان انواع صورخيال به زبان شعر ميگرايد. در اين پژوهش هدف بر آن است تا تشبيه (رکن اصلي صورخيال) و تصاوير برخاسته از آن در متون منثور عرفاني بررسي شود و جايگاه اين تصاوير در سبک‌شناسي متون منثور عرفاني آشکار گردد. با استخراج و بررسي تصاوير تشبيهي سه متن برجستة نثر عرفاني (عبهرالعاشقين، اسرارالتوحيد، کشف­الاسرار و عدّة­الابرار) ميتوان دريافت تصاوير تشبيهي فشرده مثل تشبيه بليغ و انواع استعاره در تحليل سبکي اين متون، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. تحليل و بررسي ويژگيهاي خاص تصاوير تشبيهي فشرده (تشبيه بليغ و استعاره‌ها) همراه با داده‌هاي آماري، همچنين بررسي تصاوير از منظر درونگرايي و برونگرايي و بررسي ماهيت تصاوير فشرده در سه متن برجستة عرفاني، از ديگر اهداف اين گفتار است.

نویسندگان: مريم نافلي(نویسنده مسئول) ، حسين آقاحسيني ، سيّد علي‌اصغر ميرباقري فرد
کلمات کلیدی: تصوير فشردة تشبيهي، سبک‌ شناسي، نثر عرفاني
دانلود مقاله