فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 66
دیروز: 397
مجموع: 522,184


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
شیوه‌های خاصِ بهره‌گیری عرفی از صُور بلاغی در آفرینش تصویرهای انتزاعی

چكيده

عرفی شیرازی (999 ـ 963 ه. ق.) که به «مخترع طرزِ تازه» نیز معروف است و در شکل­گیری و تکوین سبک هندی نقش بسزایی داشته و از جمله شاعرانی است که هم در خلق مضامین تازه، ابداع ترکیبات و تصاویر بدیع موفّق عمل کرده و هم مضمون­آفرینیِ تازۀ خود را با مهارتی خلاقانه و با استفادة منحصربه فرد از صُور خیال و شگردهای ادبی شکل داده است. تورّقی در دیوان عرفي نمایانگر کثرتِ مضامين و تركيبهاي نوینی است که پیش از وي در شعر دیگر شعرا دیده نشد. عرفی همچنین نخستین شاعری است که وفورِ تصویرهای انتزاعی در دیوان او به عنوان یک عامل سبک­ساز دیده خودنمایی میکند. دو پرسش اصلی این جستارکه به شیوﮤ تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­یی نگاشته شده است، عبارتند از: 1ـ ابزارها و شیوه­های خاص عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی کدامند؟ 2ـ کدام عنصر ادبی در دیوان عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی برجسته­تر است؟ در طول متن پژوهش خواهیم دید که نکتۀ در خور توجّه در خصوص کنایه­هایی که عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی بکار میگیرد، این است که در این نمونه­ها کنایه و استعارۀ مکنیه درهم می­آمیزند و در نتیجه، صناعت ادبیِ جدیدی به نامِ «کنایۀ استعاری» یا «استعارۀ کنایه» شکل میگیرد.

نویسندگان: شهرام احمدی(نویسنده مسئول) ، آلیس سعیدی ، مصطفی میردار رضایی
کلمات کلیدی: عرفی، سبک هندی، تصویر انتزاعی، تشبیه، استعارۀ مکنیه و تبعیه، کنایه
دانلود مقاله