فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 64
دیروز: 397
مجموع: 522,182


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
کاربردهای تمثیل در اشعار ناصر خسرو قبادیانی

چكيده

ناصر خسرو قبادیانی یکی از بزرگترین شاعران ایران در طول قرن پنجم هجری است که اشعار حکمی و پند آمیزش را که به پیروی از کسایی مروزی، شاعر قرن چهارم و در جهت مبارزه با حاکمان جبّار زمانه خویش سروده، از وی چهره­ای درخشان در تاریخ شعر و ادب فارسی بر جای نهاده است. یکی از اقسام تشبیه به اعتبار وجه شبه، تشبیه تمثیل است. تمثیل که یکی از روشهای بیان غیر مستقیم معانی و اندیشه های شاعر است،  یکی از مباحث گسترده، پرسابقه و پرکاربرد در اشعار شاعران در دوره های مختلف شعر فارسی میباشد. با توجّه به اهمّیّت این موضوع، اهل بلاغت در کتابهای­ بلاغی و بیانی در تعریف و تفسیر آن آرا و اظهار نظر های مختلفی ارائه کرده­اند. از آنجا که ناصرخسرو بعنوان یکی از شاعران صاحب سبک ، نگاهی ویژه به تمثیل دارد، نمونه های تمثیل در دیوان اشعار  وی با ژرف نگری استخراج میگردد و نمونه های مشابه این تمثیلات در اشعار معاصرانش مثل فرّخی ، مسعود سعد ، فخرالدین اسعد گرگانی، اسدی طوسی و ....ذکر میشود  تا در پایان بتوان از این طریق به میزان نبوغ شاعر در بهره گیری از کاربرد های مختلف تمثیل جهت محسوس نمودن اشعارش پی برد و دریافت که تمثیلات ناصرخسرو در مقایسه با معاصران وی ، عمدتاً از قریحه و معلومات شعری ناصرخسرو و بینش مذهبی او نشأت گرفته اند و جلوه بهتری در اشعارش دارند .

نویسندگان: محمّدامیر مشهدی(نویسنده مسئول) ، محمّدرضا حیدری
کلمات کلیدی: شعر قرن پنجم هجری، ناصر خسرو قبادیانی و معاصران ، تشبیه، تمثیل(ارسال المثل).
دانلود مقاله