فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 68
دیروز: 397
مجموع: 522,186


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی ذکر و تقیید مسندٌالیه در داستان رستم و اسفندیار و رابطة آن با سبک حماسی شاهنامه

چكيده

کاربرد خاص عناصر زبان، باعث ایجاد سبک خاص فردوسی شده‌است. یکی از این عناصر زبانی که در شاهنامه بعد بلاغی دارد، «مسندٌالیه» است. در این مقاله بر آنیم با بررسی مسندٌالیه در داستان رستم و اسفندیار، تأثیر آن را در زبان و سبک حماسی این داستان مشخّص کنیم. به این منظور 1672بیت داستان رستم و اسفندیار را از نظر ذکر و تقیید مسندٌالیه بررسی آماری و سپس داده‌های آماری را توصیف و تحلیل کردیم. نتایج این پژوهش بیا‌نگر این است که فردوسی، مسندٌالیه را در قالبهای نام، انواع صفات و ضمیر ذکر کرده. ذکر صفات پهلوانی و شاهانه در جایگاه مسندٌالیه و تقیید مسندٌالیه به همین نوع صفات، زبان حماسی داستان را قوّت بیشتری بخشیده است. 

نویسندگان: دکتر حسن حیدری ، دکتر محمدرضا عمرا‌نپور ، مهدی قاسمزاده (نویسندة مسئول)
کلمات کلیدی: شاهنامه، رستم و اسفندیار، زبان و سبک حماسی، مقتضای موضوع، مسندٌالیه، ذکر و تقیید
دانلود مقاله