فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 624
دیروز: 424
مجموع: 479,913


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
معرفی نسخه خطی «قَمْقامِ زَخّار و صَمْصامِ بَتّار» و بررسی تفکرات تاریخی و ادبی شاهزاده فرهادمیرزا در تدوین آن

چكيده

دانش سبک­شناسی به کمک پژوهشگران آمده تا بتوانند به شیوه­ای روشمند، به لایه­های پنهان اندیشۀ نویسنده پی ببرند. در این جستار با تکیه بر روش استقرایی مبتنی بر توصیف و تحلیل، شاخصه­های سبکی کتاب «قمقام زخّار و صمصام بتّار»را در لایه­های آوایی، واژه­ای، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک مورد واکاوی قرار داده­ایم و از رهگذار این روش، به چگونگی تفکرات فرهاد میرزا پی ببریم. بهره­مندی از جناس، سجع و تکرار در لایۀ آوایی بسامد بالاتری دارد. در لایۀ واژه­ای، غلبۀ واژه­های انتزاعی سبب میشود مخاطب به هنگام خوانش متن، از فکر خود بهرۀ بیشتری ببرد و تلفیق کلمات حسی و ذهنی به هنگام بازگو کردن برخی روایات، سبب هنری­تر شدن متن شده. در لایۀ نحوی، کاربرد کهن افعال و تبعیت از ساختار نحو عربی در مواردی، پیوندی شگرف بین زبان ایران پیش از اسلام و نحو عربی برقرار میسازد. در لایۀ بلاغی کاربرد تشبیه، استعاره، کنایه و دیگر صناعات معنوی بر هنریتر شدن سبک نوشته افزوده است. در لایۀ ایدئولوژیک، بر آنست که بر تقدس حضرت سیدالشهدا(ع) از رهگذار روساخت کلام بیفزاید و این نکته را یادآور شود که جایگاه امام حسین(ع) و خاندان ایشانبا تکیه بر استنادات تاریخی دقیق و پیوند آن با شاخصهای ادبی- والا و بحقّ است.

نویسندگان: دکتر مهدی صلاح ، محمّد شیخ الاسلامی(نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: متون تاریخی، قمقام زخار و صمصام بتار، امام حسین، سبک شناسی، تحلیل متن، مقتل نویسی.
دانلود مقاله